SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport – Internt årsregnskab på forsiden

  Det er muligt at ændre forsiden på den eksterne årsrapport

  Det er muligt at ændre forsiden på den eksterne årsrapport til ”Internt årsregnskab”.

  Forsidenavnet kan ændres pr. udgave - bortset fra udgave H - der altid skal hedde ”Årsrapport”. 

  De øvrige udgaver - bortset fra udgave G - er default N, dvs. default ”Årsrapport” som i dag. 

  Rettelsen kan laves på kreds- og ejendomsniveau i dialogen vist nedenfor.

  Begrænsning ved rettelse på kredsniveau

  Det skal bemærkes, at hvis rettelsen laves på kredsniveau, virker det ens på den pågældende udgave, uanset om bestillingsnumret er 511, 513, 540 eller 543.

  Ovenstående er ikke den ideelle løsning, men der har hidtil ikke været ressourcer til at lave den rigtige løsning i selve bestillingsbilledet.

  Erklæringer

  I erklæringen om opstilling af regnskab og review, er der lavet tekster, som kan anvendes, når du vælger Internt årsregnskab. Der kommer automatisk de korrekte tekster ud i de to typer af erklæring. 

  De tekstafsnit hvor det er muligt, at få udskrevet teksten Internt årsregnskab, kan i Afsnit/Noter genkendes ved at der er tilføjet – internt årsregnskab efter note teksten.

  Erklæring uden sikkerhed

  Har du erklæring om opstilling og review på årsrapporten og samtidig bestiller Teksterne kommer også rigtigt, når du på samme tid bestiller, en udgave med årsrapport på forsiden og en udgave med internt årsregnskab på forsiden, kommer der de rigtige tekster ud i de to udgaver..

  Erklæring med sikkerhed

  Har du i årsrapporten en erklæring med sikkerhed (udvidet gennemgang eller påtegning) og skal have erklæring om opstilling ud på en udgave markeret som internt årsregnskab, kan du ikke bestille de to udgaver sammen. Her skal du bestille de to udgaver hver for sig.

  1. Bestil årsrapporten med erklæring med sikkerhed.
  2. Ændre erklæringstypen under erklæringsoplysninger til erklæring om opstilling eller review. (Se hvordan i vejledningen, Erklæring om opstilling af årsrapporten og review)
  3. Bestil udgaven med internt årsregnskab.
  4. Ret erklæringstypen tilbage til udvidet gennemgang eller revisionspåtegning, så du ikke får en fejlagtig erklæring på årsrapporten ved senere bestilling.

  Erklæringer - forbehold

  Har du en erklæring med sikkerhed på årsrapporten hvor der er taget forbehold, skal du være opmærksom på, at du ikke kan lave en erklæring om opstilling på et internt regnskab, da du her ikke har mulighed for at lave forbehold.

  Hvornår er det relevant at rette til ”internt årsregnskab”

  Til kunder og banker, bør Årsrapport kun i undtagelsestilfælde rettes til ”Internt årsregnskab”. Der er kun et reelt behov for at rette til ”Internt årsregnskab” i selskaber, byerhverv, såfremt der her ikke bliver lavet et internt regnskab efter dækningsbidrag modellen. Her kan kunden/banken nok ikke undvære, at der er fuld kontospecifikation i alle noterne, og derfor bliver årsrapporten her anderledes end i udgave H, som sendes til Erhvervsstyrelsen.

  I selskaber landbrug er der derimod ikke dette behov. Her skal kunden/banken have samme årsrapport, dvs. de samme tilvalg som i udgave H til Erhvervsstyrelsen. Så her kan der fortsat stå Årsrapport på forsiden. Kunden/banken får på landbrug altid også et internt regnskab efter dækningsbidrag modellen, som har fuld specifikation i alle specifikationerne.

  Det er vores vurdering at vi skal passe på med, at vi ikke som branche devaluerer årsrapportens værdi mere end højst nødvendigt ved at kalde det et Internt årsregnskab.

  Selskaber landbrug

  Udgave Erhvervsstyrelsen Årsrapport
  Udgave Kunde/bank             Årsrapport + Internt regnskab                                           

  Selskaber byerhverv

  Udgave Erhvervsstyrelsen Årsrapport
  Udgave Kunde/bank             Internt årsregnskab (ekstern m.fl. spec – ingen internt regnskab)

  Som kontorets arbejdsudgave til dokumentation mv. er det selvfølgelig oplagt, at der står ”Internt årsregnskab” på alle forsider. Det er derfor reelt kun her, at I kan vælge ”Ja” på udgaven på kredsniveau.

  Er denne vejledning nyttig?