SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport – Nedskrivning af finansielle aktiver

  Flytning af en andel af de finansielle indtægter og omkostninger samt nedskrivning af finansielle aktiver mv.

  Nedskrivning af finansielle aktiver i selskaber indeholder nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (konto 5013 xx)og nedskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder (konto 5014 xx).

  I årsrapportens resultatopgørelse skal man også kunne flytte en andel af de finansielle indtægter i note 70 og de finansielle omkostninger i note 80 til note 75 Nedskrivning af finansielle aktiver. Det kan komme på tale, hvis der er væsentlige nedskrivninger under de urealiserede reguleringer i note 70 og 80.

  Der kan laves en flytning af et beløb fra note 70/80 til note 75 ved hjælp af efterposteringer på konto 7989 xx. Vi har lavet flytningsmulighed fra de subtotaler i note 70/80, der indeholder de urealiserede reguleringer.

  I note 75 Nedskrivning af finansielle aktiver er der lavet 2 subtotaler:

  • Nedskrivning af finansielle aktiver (hvis de oprindeligt var en del af note 80)
  • Tilbageført nedskrivning af finansielle aktiver (hvis de oprindeligt var en del af note 70)

  Efterposteringerne laves som noget ekstra i billede tværgående kontrol. Konto 7989 xx indgår ikke i det interne regnskab. Dvs., at opgørelsen på de normale konti, der indgår i note 70 Finansielle indtægter og note 80 Finansielle omkostninger ikke påvirkes.

  Da der under flytningen skal holdes styr på, hvilke af posterne, der påvirker pengestrømsopgørelsen på forskellig vis skal de illikvide urealiserede reguleringer i særlige tilfælde opdeles i det der tilbageføres og det der ikke tilbageføres øverst i pengestrømsopgørelsen.

  Skat behandles til sidst i denne vejledning. Metoden vil være forskellig alt afhængig af om flytningen i årsrapporten laves som en fællespostering eller beløbsmæssig laves forskellig drift og skat.

  Først en beskrivelse af, hvilke flytninger der er mulige i årsrapporten:

  Fra note 70 med konto 7989 02-24

  Til note 75 med modkonto 7989 52-74

  Hvis konti i note 70 er:

  Konto 7989 20 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver til nedskrivning af finansielle aktiver (-)

   

  Konto 7989 70 (+)

  2030-2149

  2150

  5277               sp 30

  5277               sp 36

  5277               sp 39-44

  5278               sp 30

  5278               sp 36

  5278               sp 39-40

  5278               sp 43-44

  5279               sp 30

  5279               sp 36

  5279               sp 39-44

  7598               sp 50-99

  Konto 7989 22 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver  til nedskrivning af finansielle aktiver (-)

  Konto 7989 72 (+)

  5278               sp 41-42

  (Behandles anderledes i pengestrømsopgørelsen)

   

  Fra note 80 med konto 7989 27-49

  Til note 75 med modkonto 7989 77-99

  Hvis konti i note 80 er:

  Konto 7989 40 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver til nedskrivning af finansielle aktiver (+)

  Konto 7989 90 (-)

  2030-2149

  2150

  5277               sp 30

  5277               sp 36

  5277               sp 39-44

  5278               sp 30

  5278               sp 36

  5278               sp 39-40

  5278               sp 43-44

  5279               sp 30

  5279               sp 36

  5279               sp 39-44

  7598               sp 50-99

  Konto 7989 42 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver til nedskrivning af finansielle aktiver (+)

  Konto 7989 92 (-)

  5278               sp 41-42

  (Behandles anderledes i pengestrømsopgørelsen)

   

  Konto og modkonto skal gå i 0 for hvert område, hvor der skal flyttes et beløb (kontrol sikrer dette i billede tværgående kontrol). Alle modkonti er på landskontoplanen kaldt tlbf. nedskrivning af finansielle aktiver eller nedskrivning af finansielle aktiver. Ret dem til en mere sigende tekst på ejendomsniveau, hvis du udskriver note 75 med kontospecifikation. Vi har bestræbt os på at gøre kontoteksterne vejledende. Det modkontiene indeholder, må du beskrive nærmere på ejendomsniveau evt. i en supplerende kontotekst eller som en bemærkning til note 75.

  Bemærk at konto 7989 er lukket for oprettelse af konti på kreds- og ejendomsniveau, da udskrift, kontroller mv. ikke kan håndtere det.

  Skat

  I skattebilaget korrigeres der ikke for ovenstående flytninger mellem note 70/80 og note 75 i årsrapporten.

  I skatteregnskabet til selskaber (640, 643) forholder det sig anderledes, idet skatteregnskabet til selskaber rent faktisk er den helt samme kontodefinition som årsrapporten, men modregnet det, der står, på de urealiserede reguleringer i note 70/80, og som ikke indgår i skatteopgørelsen.

  Der er 2 metoder:

  1. På årsrapport flytningerne ovenfor laves der på samme konto forskelligt beløb skat og drift samtidig med at der holdes styr på opdelingerne vedr. pengestrømsopgørelsen drift.

  2. På årsrapport flytningerne laves der først en fællespostering drift og skat af indtægterne og omkostningerne, men modregningen af de ikke skattepligtige og ikke fradragsberettigede beløb på 7xxx konti sker på en særlig oprettet modregningskonto til flytning skat på de enkelte subtotaler, hvor der er flyttet for meget skat i første omgang. Bemærk Ø90 vender fortegn på den postering du laver, dvs. på tilsvarende måde som Ø90 gør det på 7xxx kontiene i skatteregnskabet, der også kan være konteret som en fællespostering via kasseregistreringen.

  Det er derfor kun ved den sidste metode, at du skal bruge følgende flyttekonti skat, som en form for heraf angivelse af årsrapport flytningen, som Ø90 så automatisk vil modregne ved at vende fortegn på den postering du laver:

  Heraf beløb af årsrapport flytningen til modregning skat, hvis flytning årsrapport er lavet som en fællespostering (dvs. kun hvis metode 2 benyttes):

  Fra note 70 med konto 7989 02-24

  Til note 75 med modkonto 7989 52-74

  Hvis konti i note 70 er:

  Konto 7989 24 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver (-)

  Konto 7989 74 (+)

  7598               sp 50-99

   

  Fra note 80 med konto 7989 27-49

  Til note 75 med modkonto 7989 77-99

  Hvis konti i note 80 er:

  Konto 7989 44 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver (+)

  Konto 7989 94 (-)

  7598               sp 50-99

  Er denne vejledning nyttig?