SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport – Nedskrivning af omsætningsaktiver

  I årsrapportens resultatopgørelse skal man kunne flytte en andel af de enkelte statusændringer i note 10 "Ændring i lagre af færdigvarer mv." til note 45 "Nedskrivning af omsætningsaktiver

  Nedskrivning af omsætningsaktiver (som overstiger normale nedskrivninger)

  I årsrapportens resultatopgørelse skal man kunne flytte en andel af de enkelte statusændringer i note 10 ”Ændring i lagre af færdigvarer mv.” til note 45 ”Nedskrivning af omsætningsaktiver (som overstiger normale nedskrivninger)”.

  Normale nedskrivninger vil her være naturligt svind i lagre og normale prisændringer på lagre. Men har man f.eks. et parti korn på lager, som er blevet skadet ved en brand, så skal et beløb, der svarer til brandskaden, flyttes til Nedskrivning af omsætningsaktiver.

  Der kan laves en flytning af et beløb fra note 10 til note 45 ved hjælp af efterposteringer på konto 7987 xx. Da stambesætningen er et anlægsaktiv, er der også lavet en mulighed for at flytte et beløb til note 40 ”Af-og nedskrivning af anlægsaktiver”:

  Efterposteringerne laves som noget ekstra i billede Tværgående kontrol. 

  Konto 7987 xx indgår ikke i det interne regnskab. Dvs. at opgørelsen på kontiene 11xx, 14xx/15xx 16xx, 3xxx og 4xxx er upåvirkede af det, der evt. skal flyttes som en andel til f.eks. note 45 i den eksterne årsrapport.

  Fra note 10 med konto 7987 02-49 Til note 45 med konto 7987 52-99 Hvis konti i note 10 er:
  Konto 7987 02 Flerårige afgrøder (+) Konto 7987 52 (-) 1195-1199
  Konto 7987 04 Varer under fremstilling (+) Konto 7987 54 (-)

  1630-1639

  1640-1647

  Konto 7987 22 Stambesætning (hvis oms.aktiv) (+) Konto 7987 72 (-)

  1400-1439

  1460-1469

  1500-1501

  1520

  1540

  1550-1551

  1560-1579

  1580               sp 10

  1580               sp 15

  Konto 7987 24 Handelsbesætning (+) Konto 7987 74 (-)

  1440-1459

  1470-1499

  1502-1519

  1521

  1523-1524

  1526-1527

  1529-1539

  1552-1559

  1541-1549

  1580               sp 00-09

  1580               sp 11-14

  1580               sp 16-99

  1581-1589

  Konto 7987 30 Fremstillede varer (+) Konto 7987 80 (-)

  1522

  1525

  1528

  3000-3859

  3880-3999

  4417-4423

  4486               sp 50-89

  4486               sp 95-99

   

  Fra note 10 med konto 7987 02-49 Til note 40 med konto 7987 52-99 Hvis konti i note 10 er:
  Konto 7987 20 Stambesætning (+) Konto 7987 70 (-)

  1400-1439

  1460-1469

  1500-1501

  1520

  1540

  1550-1551

  1560-1579

  1580               sp 10

  1580               sp 15

  Konto og modkonto skal gå i 0 for hvert område, hvor der skal flyttes et beløb (kontrol sikrer dette i billede Tværgående kontrol). 

  Alle modkonti er på landskontoplanen kaldt ”Nedskrivning af omsætningsaktiver”, dog ikke på konto 7987 70 Nedskrivning af stambesætning. 

  Ret dem til en mere sigende tekst på ejendomsniveau, hvis du udskriver note 45 med kontospecifikation. 

  Vi har bestræbt os på at gøre kontoteksterne vejledende. Det modkontiene indeholder, må du beskrive nærmere på ejendomsniveau evt. i en supplerende kontotekst eller som en bemærkning til note 40/45.

  Bemærk, at konto 7987 er lukket for oprettelse af konti på kreds- og ejendomsniveau, da udskrift, kontroller mv. ikke kan håndtere det.

  Er denne vejledning nyttig?