SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Årsrapport - Sted- og aktivitetsanalyse

  Status på udskrift af Stedanalyse (A2304) og Aktivitetsanalyse (A2302).

  Stedanalyse (A2304) OG Aktivitetsanalyse (A2302)

  Det er muligt at lave opdeling af steder og aktiviteter i den supplerende opgørelse, men det er ikke muligt at udskrive aktivitetsanalyse, da denne endnu ikke er blevet gendefineret efter omlægningen af Ø90-rapportgeneratoren i efteråret 2018.

  Stedanalysen kan derimod udskrives og har til formål at give kunden overblik over virksomhedens resultater opdelt på steder, det vil f.eks. sige ejendom 1 (sted 1), ejendom 2 (sted 2) osv. I denne analyse er der mulighed for at fordele alle resultatposter svarende til indholdet i det stedopdelte regnskab.

  Ud fra analysegrundlaget laves der en opstilling af resultatopgørelsen fordelt på steder. Det er muligt at fordele alle poster til og med Årets resultat før skat. Det er også muligt at slå flere steder sammen.

  Fordelingen mellem steder kan laves via grundkonteringen og brug af stedkoder, eller via efterfordeling i det supplerende opgørelsesbillede ”Fordeling af steder” i Ø90.

  Det er ikke muligt at få beregnet beløb pr. enhed i analysen, men antal enheder fra produktionsgrundlaget bliver vist under de relevante kolonner, hvis oplysningerne er indberettet i Ø90.

  Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan de slettes ved at fjerne fluebenet ud for linjen i ”Fordeling via steder”, som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

  Er denne vejledning nyttig?