SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Bemærkninger oversigt - Billedet bemærkninger oversigt

  Bemærkningsmodulet indeholder et oversigtsbillede på lands-, kreds- og ejendomsniveau, en dialog til at vælge placering i regnskab og en editor til at skrive teksten i.

  Anbefalingen er, at det kun er på kredsniveau, at billedet ”Bemærkninger-oversigt” skal anvendes. På ejendomsniveau anbefales det, at der bestilles en DLF udskrift, hvor teksten rettes direkte i udskriften.

  Det anbefales, at dette billede kun anvendes til tilpasning af kredsbemærkninger

  I billedet "Bemærkninger oversigt" [Alt] + [M] + [F] + [B] kan du oprette bemærkninger og få et overblik over teksterne.

  Når du kommer ind i billedet, skal du starte med at vælge hvilket bestillingsnummer, du ønsker oversigt for. 

  Oprettelse af ny bemærkning

  • Vælg ”Ny” (CTRL+Y).
  • ”Vælg placering” (F12) vigtigt! Ellers kommer bemærkningen ikke med i regnskabet.
  • Vælg det rigtige afsnit i venstre side af dialogen og der kommer en oversigt over muligheder i højre side af dialogen.
  • Vælg ”Overfør” (ALT+E).
  • Tast ”Type Nr.” (kun ved lands- og kredsbemærkning - Landsbemærkninger har nr. der slutter på 0 (10,20,30) Kredsbemærkninger har de øvrige nr. (11,12,…..19,21,22….)
  • Tast rækkefølge og evt. navn. (Rækkefølgen anvendes kun på ejendomsniveau i det omfang der er behov for, at styre rækkefølgen af flere bemærkninger til samme placering.
  • Vælg ”Åben bemærkning” (CTRL+O).
  • Skriv teksten.
  • Tryk på ”OK”.

  Rettelse af bemærkning fra kreds- og landsniveau

  • Placer fokus på den bemærkning, der ønskes rettet.
  • Vælg ”Kopi” (CTRL+C).
  • ”Vælg placering” (F12) vigtigt! Ellers kommer bemærkningen ikke med i regnskabet.
  • Vælg det rigtige afsnit i venstre side af dialogen, og der kommer en oversigt over muligheder i højre side af dialogen.
  • Tast rækkefølge og evt. navn.
  • Vælg ”Åben bemærkning” (CTRL+O).
  • Evt. skriv/ret teksten.
  • Tryk på ”OK”.
  • Passiver den kopierede bemærkning.

  Hvornår skal en bemærkning være passiv og hvornår skal der en stopdato på??

  Vi anbefaler, at en bemærkning passiviseres når der er en forventning om, at en bemærkning aldrig skal anvendes. Det kan være, når du kopier en landstekst til kreds eller ejendom, da det altid så vil være den tekst du skal bruge. 
   
  Du bruger stopdato, når en bemærkning kun skal virke i en bestemt periode og der er en ny der skal virke i en efterfølgende periode. 

  Kopiering fra et bestillingsnummer til et andet bestillingsnummer

  Ved kopiering af en bemærkning fra et bestillingsnummer til et andet bestillingsnummer, skal følgende arbejdsgang anvendes:

  • Vælg ”Alle” i drop down
  • Find den bemærkning der skal kopieres og sæt fokus i den
  • Anvend funktionen ”Kopi” – Ctrl+C
  • Indtast det nye bestillingsnummer
  • Anvend F12 – Vælg placering
  • Find den rigtige placering i regnskabet i den dialog der kommer frem
  • Indtast rækkefølge og evt. navn.

   

  Slet bemærkning

  For at slette en bemærkning skal fokus være på den ønskede bemærkning. Derefter vælg ”Slet” (Ctrl+Del). Men vær opmærksom på, at bemærkninger kun kan slettes på det niveau, de er oprettet på. Ønskes en landsbemærkning ikke udskrevet, skal den passiveres. 

  Datostyring

  En bemærkning kommer kun ud i udskriften, når ultimodato på regnskabet er inden for det datointerval, der er angivet i bemærkningens periode. Fra datoen udfyldes altid automatisk med ultimodato fra den valgte opgave.

  Bemærkningen har virkning, indtil samme bemærkning oprettes igen med en ny dato. Datostyring kan f.eks. bruges, hvis du vil have et årstal vist i bemærkningen, og stadigvæk vil kunne udskrive forskellige indkomstår. Når til datoen udfyldes, vil bemærkningen ikke blive udskrevet i udskrifter med ultimo efter denne dato.

  Hvis du opretter en ny bemærkning med samme placering og rækkefølge som en eksisterende, bliver der foreslået en til dato på den eksisterende.

  Hvis bemærkningen kun skal gælde for denne periode, kan du sætte dato til lig med dato fra.

  Du kan bruge markeringen i 12 mdr. (Ja / Nej / Alle) til at styre om bemærkningen kun skal udskrives i kortperiodiske eller 12 mdr. regnskaber.

  Regnearket - Overblik over bemærkninger

  Selvom størstedelen af bemærkningerne automatisk til og fravælges, betyder det dog ikke, at der ikke skal/kan foretage nogle valg på kreds- og ejendomsniveau. Bemærkninger, der ikke kan styres automatisk, skal til/fravælges på ejendomsniveau i dialogen Afsnit/Noter [Alt] + [M] + [U] / [Ctrl] + [A].

  I ”Overblik over landsbemærkninger” kan der sorteres på kolonnen ”drop”, de blanke felter skal styres manuelt. Oversigten findes i billedet bemærkninger-oversigt. [Alt] + [M] + [F] + [B] / [Ctrl] + [L]. 

  Bemærk at du i regnearket kan vælge et bestillingsnummer i dropdown menuen, som gør det nemmere at få overblik over lige netop de bemærkninger, der automatisk er valgt til.

  Vi anbefaler, at I bruger regnearket, hvor der sorteres, så kun de aktuelle bemærkninger bliver vist. I udskrift vil noget af overblikket gå tabt.

   

  Er denne vejledning nyttig?