SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Bemærkninger oversigt – Vælg bemærkninger til og fra

  Til- og fravalg af bemærkninger anbefales som udgangspunkt.

  Som udgangspunkt anbefales det, at til- og fravalg af bemærkninger sker via DLF-udskriften, men du har også mulighed for, at gøre det i Afsnit/noter.

  Hvis erklæringer og anvendt regnskabspraksis skal være ens for alle udgaver, kan du med fordel bruge udgaven Rediger tekster. Men hvis udgaverne er forskellige - f.eks. Udgave A og H - anbefales det, at de to udgaver bestilles som DLF og der rettes i hver af udgaverne.

  Til- og fravalg af bemærkninger via DLF-udskrift

  Du har i DLF-udskriften mulighed for at passivere bemærkninger. Det gør du ved, at trykke på den gule boks udfor ”passivere teksten”, der kommer så to valgmuligheder A eller P. Når du har passiveret en bemærkning, kommer der et P i den gule boks. Du kan fortryde og efterfølgende aktivere bemærkningen igen, og der kommer et A i den gule boks.


  Til- og fravalg af bemærkninger via Afsnit og noter

  Manuelt til- og fravalg af bemærkninger sker i dialogen ”Afsnit og noter” (Menu -> Færdiggørelse af udskrifter -> Bestilling af udskrift -> Afsnit og noter).


  Her er det muligt at aktivere (A) eller passivere (P) de enkelte noter. Er A/P-koderne grønne, er de rettet på ejendomsniveau.

  Vær opmærksom på at du vælger korrekt udgave, når du retter til- eller fravalg af afsnit/note. På landsniveau er der tilvalgt ’Ret alle udgaver’


  I billedet ”Bemærkningsoversigt” er det muligt at aktivere (A) eller passivere (P) de enkelte bemærkningsafsnit.


  Hvis en bemærkning ikke kommer ud i regnskabet på grund af ”Automatisk drops”, men stadig ønskes med i årsrapporten, kan den kopieres til en ny bemærkning i en anden Note/Analyse.

  Hvis en bemærkning ikke kommer ud i regnskabet, så kontroller at den er aktiv i både ”Bemærkninger - oversigt” og ”Afsnit og noter”.

  Er denne vejledning nyttig?