SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Besætning – Prisgrupper til besætning

  På landsniveau er der oprettet prisgrupper

  Prisgruppeintervaller

  På landsniveau er der oprettet prisgrupper i følgende intervaller:

  Emne

  Prisgruppe

  Kvæg

  140.100 – 140.231

  Svin  

  140.400 – 140.485

  Fjerkræ

  140.701 – 140.705

  "Landbrugsheste"

  140.801 – 140.804

  Stutteriheste

  140.805 – 140.807

  Hjorte

  140.820 – 140.826

  Får

  140.841 – 140.890

  Pelsdyr

  140.900 – 140.940

  Specielle husdyr

  140.950 – 140.990

  Prisgrupper til forskelsbeløb

  Udover ovennævnte prisgruppeintervaller findes der specielle prisgrupper til forskelsbeløb. Prisgrupperne 141.010, 141.020 og 141.030 benyttes til forskelsbeløb for henholdsvis kvæg, svin og får/andet.

  Besætningsprisgrupper – indhold

  Grundlaget til beregningerne i besætningsmodulet findes altid kun i den fra prisgruppe, der er gyldig på ultimodato for opgørelsen. 
  Indholdet i prisgruppens felter er følgende:

  Standardkolonne                            

  Variabel
  overskrift

  Indhold

  Prisgruppe

   

  Prisgruppens nummer

  A/P

   

  Aktiv- /passivkode for prisgruppen

  Prisgruppetekst

   

  Prisgruppens tekst (navn).

  Talværdi 1

  Status / Skat

  Skattemæssig statusværdi pr. antal enheder

  Talværdi 2

  Status / Drift

  Driftsmæssig statusværdi pr. antal enheder

  Talværdi 3

  Konjunkt. / Skat

  Skattemæssig konjunktur pr. antal enheder

  Talværdi 4

  Værdiændr / Drift

  Driftsmæssig værdiændring pr. antal enheder

  Denne værdi anvendes kun hvis – (1) J/N-kode(Overskrift = Drft Konj) er Ja (J) – og hvis – (2) driftsmæssig enhedspris ikke kan beregnes ud fra statuspost primo.

  Antal enheder

   

  Det antal enheder som ”priserne” i ”Talværdi 1” – ”Talværdi 4” er angivet for.

  J/N

  Drft / Ændr

  J/N-kode (J= ja og N= nej). Koden styrer driftsmæssigværdiændring. Hvis =J så beregnes derværdiændring.

  Talkode 1

  Ej i brug

   

  Talkode 2

  Forsk / Beløb

  Kode, der styrer om det indberettede antal dyr ultimo (skattemæssigt) på den/de tilknyttede beregningskonti i ”Kontering af prisgruppe” indgår i beregningen til regulering af forskelsbeløb.

  Hvis =blank, eller = 0, så indgår antal dyr ikke.

  Hvis = 10, så indgår antal dyr i beregningen for Kvæg.

  Hvis = 20, så indgår antal dyr i beregningen for Svin

  Hvis = 30, så indgår antal dyr i beregningen for Får.

  Talkode 3

  Ej i brug

  Anvendes ikke i besætningsmodulet.

  Gyldighedsperiode fra

   

  Den første dato (regnskabsperiodes ultimodato) som prisgruppens oplysninger er gyldige for.

  Gyldighedsperiode til

   

  Den sidste dato (regnskabsperiodes ultimodato) som prisgruppens oplysninger er gyldige for. Hvis blank er den gyldig til ”evig” tid”.

  Ajourført Dato

   

  Den dato, hvor der sidst er rettet i prisgruppens oplysninger for den angivne gyldighedsperiode.

  Ajourført Af

   

  Initialerne for den person, der indtastede den sidste rettelse.
  Besætningsprisgrupper – aktuelle priser

  På landsniveau er der oprettet prisgrupper i nogle intervaller (se ovenfor om reservation af intervaller i punkt 4.1) 

  Se bilag Besætningsprisgrupper i nyeste nyhedsbrev vedr. besætningspriser

  Af bilaget fremgår:

  • De aktuelt oprettede prisgrupper (også de ”frie” til anvendelse på kreds- og ejendomsniveau)
  • De aktuelle priser på landsniveau

  Kontering af besætning – ved automatisk beregning

  Det er indholdet i dialogen ”Kontering af prisgrupper”, der styrer den automatiske beregning for besætning. Grundlaget til beregningerne i besætningsmodulet findes altid kun i den ”Kontering”, der er gyldig på ultimodato for opgørelsen. Indholdet i ”Konteringens” felter er følgende: 

  Standardkolonne

  Variabel
  overskrift

  Indhold

  I Brug

   

  Kode der styrer om ”Beregn bliver gennemført, hvis der er flere at vælge imellem. Derudover styrer den også om beregningskontoen bliver vist i Opgørelsesbilledet.

  Beregn / Konto

   

  Den konto, som den automatiske beregning udføres for.

  Kontotekst

   

  Viser den kontotekst der er på den aktuelle ejendom.

  Prisgruppe / Nr.

   

  Prisgruppens nummer. Det er fra denne prisgruppe, at der hentes oplysninger til beregningerne. Bemærk at der også hentes oplysninger, selv om besætningsværdi indtastes manuelt.

  Prisgruppe tekst

   

  Prisgruppens tekst (navn).

  R

   

  Kode for den posteringstype, der skal beregnes. F = fælles, S = Skat og D= Drift. OBS! Denne kode bør altid være F i besætningsmodulet.

  Konto 1

  Konjunk. /Skat

  Angiver den konto som den Skattemæssig konjunktur skal modkonteres på.

  Konto 1

  Værdiændr. / Drift

  Angiver den konto som den Driftsmæssig værdiændring skal modkonteres på.

  Grundlag 1

  Ej i brug

  Anvendes ikke i besætningsmodulet.

  Grundlag 1

  Ej i brug

  Anvendes ikke i besætningsmodulet.

  Grundlag 2

  Ej i brug

  Anvendes ikke i besætningsmodulet.

  Grundlag 2

  Ej i brug

  Anvendes ikke i besætningsmodulet.

  Gyldighedsperiode fra

   

  Den første dato (regnskabsperiodes ultimodato) som konteringens oplysninger er gyldige for.

  Gyldighedsperiode til

   

  Den sidste dato (regnskabsperiodes ultimodato) som konteringens oplysninger er gyldige for. Hvis blank er den gyldig til ”evig” tid”.

  Ajourført Dato

   

  Den dato, hvor der sidst er rettet i konteringens oplysninger for den angivne gyldighedsperiode.

  Ajourført Af

   

  Initialerne for den person, der indtastede den sidste rettelse.

  Er denne vejledning nyttig?