SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Besætningsmodulet - Overordnet

  Beskrivelse af Besætningsmodulet

  Besætningsmodulet i Ø90 beregner en ultimostatus ud fra indtastet antal dyr. Der beregnes endvidere automatisk værdiændring og forskelsbeløb. Beregning af forskelsbeløb gennemføres i et særligt billede: Forskelsbeløb [Alt + M + O + B + N].                             

  Det der karakteriserer Ø90-besætningsmodulet

  • Antal dyr – indtastes primært på et kontonummer.
  • Udpegningen af, hvilke prisgrupper der indeholder stambesætning (hundyr over 1 år, der er værdiansat til Normalhandelsværdier), er gennemført på landsniveau (til regulering af eventuelle forskelsbeløb vedr. kvæg, svin, får), men de enkelte prisgrupper kan frakobles på kreds- eller ejendomsniveau, hvis de ønskes benyttet til andet end hundyr over 1 år.

  Ø90-Besætningsmodulet er opdelt i fire skærmbilleder

  Prisgrupper

  I "Prisgrupper" indberettes oplysninger pr. dyr om statuspriser, konjunktur (skat), værdiændring (drift), m.m., samt styrekoder til driftsmæssig værdiændring og stambesætning (til forskelsbeløbsberegning).                               

  Kontering og prisgrupper
  I "Kontering af prisgrupper" [Ctrl + U] sammenkædes prisgrupperne med et kontonummer til statusværdien og realforskydningen, der angives en modkonto til skattemæssig konjunktur og konti til værdiændring drift.

  Besætningsbillede
  I det aktuelle "besætningsbillede" (se punkt 2.1 nedenfor) indtastes antal dyr.

  Beregn
  I det aktuelle "besætningsbillede" skal indtastning altid afsluttes med kommandoen "beregn" [Ctrl + B], ellers vil der ikke blive beregnet korrekt.

  Forskelsbeløb

  Ø90 sikrer, at en beregnet besætningsværdi, medfører, at man kommer ind i billedet til beregning af Forskelsbeløb. Her vil den senere beregning hente beløb og oplysninger fra de anvendte prisgrupper til reguleringsberegningerne for eventuelle forskelsbeløb.

  Opgørelsesbilleder til besætning

  Der er følgende billeder til besætning:

  Billede

  Genvej

  Kvæg – stambesætning

  [Alt + M + O + B + K]

  Kvæg – salgsbesætning

  [Alt + M + O + B + V]

  Svin  

  [Alt + M + O + B + S]

  Fjerkræ

  [Alt + M + O + B + F]

  Pelsdyr

  [Alt + M + O + B + P]

  Heste

  [Alt + M + O + B + H]

  Får (og Geder)

  [Alt + M + O + B + G]

  Specielle Husdyr

  [Alt + M + O + B + C]

  Billederne findes alle i opgørelsesmenu: Menu > Opgørelse > Husdyrbrug [Alt + M + O + B ]

  Kredsstyring af besætning

  For at få den automatiske beregning foretaget korrekt, kræver det, at der på kredsniveau tages stilling til følgende:

  • Brug af kontonumre til besætning
  • Sammenkobling af kontonumre og prisgrupper

  Formler til besætning

  Der er defineret følgende formel:

  Formel

  Beskrivelse

  101

  Beregning af statusværdier ultimo for skat og drift samt beregning af skattemæssig konjunktur og driftsmæssig værdiændring

  Beregningerne er beskrevet ovenfor i punkterne 1.1 og 1.2.

  Grundlaget til beregningerne i ovenstående formel findes på følgende måde (generelt fra prisgruppen, der er gyldig på ultimodato for opgørelsen):

  • Skattemæssig statusværdi fra ”Talværdi 1” kolonnen (Overskrift = Status Skat)
  • Skattemæssig konjunktur fra ”Talværdi 3” kolonnen (Overskrift = Konjunk. Skat)
  • Driftsmæssig statusværdi fra ”Talværdi 2” kolonnen (Overskrift = Status Drift)
  • Driftsmæssig værdiændring – kun hvis J/N-kode(Overskrift = Drft Konj) er Ja (J) – beregningen se ovenfor.

  Konteringen af skattemæssig konjunktur gennemføres altid mellem beregningskontoen (14-cifre) og de modkonti, der er angivet i dialogen ”Kontering af prisgrupper” for den aktuelle beregningskonto.

  Er denne vejledning nyttig?