SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Billede fradrag personlig indkomst

  Her behandles alle konti vedrørende pensionsfradrag

  Her behandles alle konti vedrørende pensionsfradrag.

  Konti

  I billedet behandles kontointervallerne:

  5850 til 5899 Pensionsfradrag mv.

  Der kan indtastes i kolonnerne indkomst kv1 og indkomst, kun indkomst er relevant i dette billede. 

  Tilknyttede konti

  Til manuel vurdering og til kontroller:

  2768 10 og 2768 60 Udskudte fradrag for pension
  2798 10 til 2798 11 Indekskontrakter

  Man kan ikke se balanceposter i ruden, men hvis der findes posteringer bliver kontiene vist, og man kan slå op på kontokortet og se balancen.

  Supplerende oplysninger

  Her kan man indtaste arbejdsgiverens indbetalinger på forskellige pensionsordninger, hvis det ikke allerede er sket i billedet Løn.

  Tilknyttede supplerende oplysninger

  I billedet kan man se oplysninger overført fra SKAT, som indgår i kontroller i billedet. 

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 som udgangspunkt vise en linje for hver konto. Det der vises, er summer af posteringer for hver konto.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet:

  1. Se i statuslinjen og notatruden om der er notater, der skal tages hensyn til.
  2. Accepter notaterne, efterhånden som I tager hensyn til dem.
  3. Hvis der mangler linjer (fordi en pensionsindbetaling ikke er ført i kassen), tilføjes de nye linjer. Se nedenfor.
  4. Beregn.
  5. Gennemgå hver linje, for at kontrollere at fradraget er rigtigt.
   1. Tjek linjen, hvis beløb er korrekt
   2. Hvis beløb ikke er korrekt, indtastes differencen i kolonnen indkomst. Brug Forslag til efterpostering for at se hvilke kontonumre, der blev brugt sidste år.
  6. Når alle linjer findes og er i orden, tjekkes billedet.

  Hvis fradrag for pensionsindbetalinger skal fordeles over 10 år, anbefales det at lave notat om det årlige fradrag, hvis det er over den faste grænse for opfyldningsfradrag.

  Tilføjelse af ny konto

  Hvis et pensionsfradrag mangler, anbefales det at følge denne fremgangsmåde:

  • Indtast posteringer [Ctrl + I].
  • Indtast efterpostering af fradraget.
  • Luk dialogen.

  Beregn

  Der er ingen beregninger i billedet.

  Kontroller

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Advarsler pr. type af pensionsfradrag

  1. Der er ikke fradrag i år, selv om det fandtes sidste år (ikke i kortperiodisk).

  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. Sum af fradrag for kapitalpension afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol er valgt).
  2. Sum af fradrag for ratepension afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol er valgt).
  3. Fradrag for kapitalpension er over grænsen.
  4. Fradrag for ophørspension er over grænsen.
  5. Fradrag for ophørspension er over grænsen for betaling næste år.
  6. Ratepension mv. er over grænsen.

  FAQ

  Opfyldningsfradrag for selvstændigt erhvervsdrivende

  Konto 2768 bruges til at udskyde fradrag til senere år.
  Hvis man rammer loftet, skal der foretages en manuel efterpostering, så fradraget udskydes til senere år. Når fradraget skal udnyttes, kræver det også en manuel efterpostering.

  Disse regler er de generelle, vær opmærksom på, at der findes et hav af overgangsregler!

  Der er loft over indbetalingen til livsvarige livrenter, hvis der er aftalt en indbetalingsperiode under 10 år.

  Loftet kan fastlægges på forskellige måder:

  • 1/10 af de aftalte indbetalinger på ordningen
  • Fast beløbsgrænse (i 2021: 53.800 kr.)
  • 30 % af overskud af selvstændig virksomhed

  Der er loft over indbetalingen til ratepensioner mv., hvis der er aftalt en indbetalingsperiode under 10 år.  Loftet kan fastlægges på forskellige måder (det højeste vælges):

  • 1/10 af de aftalte indbetalinger på ordningen
  • Fast beløbsgrænse (i 2021: 58.500 kr.)
  • 30 % af overskud af selvstændig virksomhed minus den del, der er brugt på opfyldning livsvarig livrente.

  Der findes udskudte fradrag primo

  Hvis man har ramt loftet tidligere år, så der findes en primosaldo på 2768, skal man selv efterpostere den del, der må fratrækkes i året. Når billedet Henlæggelser behandles, kender man ikke loftet, der beregnes ud fra overskud. Det er en god ide at efterpostere hele primosaldoen til fradrag. Lav notat til indkomstdisponering om at kontrollere størrelsen (skriv for eksempel notat på konto 2786).

  Ratepension og ophørende livrente (kun til og med 2014):

  Årets fradrag (hele primosaldoen)

  200.000

  konto

  2768 10

     

  modkonto

  5854 75 eller 5854 80

  Livsvarig livrente

       

  Årets fradrag (hele primosaldoen)

  100.000

  konto

  2768 10

     

  modkonto

  5458 35 eller 5858 40

         
  • Konto 5854 80 og 5858 40 skal bruges til 30 % opfyldningsfradrag, både fra årets indbetalinger og fra et fradrag, der er udskudt fra tidligere år.
  • Konto 5854 75 og 5858 35 kan bruges til øvrige fradrag, der er udskudt fra tidligere år. De behandles lige som henholdsvis 5854 00 og 5858 10, så de skal kun bruges af hensyn til regnskabslæser.

  Årets indbetalinger er for store

  Hvis man rammer loftet, skal man selv efterpostere det overskydende beløb, for eksempel:

         

  Fradrag der udskydes

  200.000,00

  konto

  5854 00

     

  modkonto

  2768 10

  Desuden anbefales det at notere i supplerende kontotekst eller i notat til konto 2768 10 hvor meget der som minimum må fratrækkes hvert år (1/10 af de aftalte indbetalinger, for eksempel 55.000)Man skal selv tage hensyn til de forskellige grænser, når man efterposterer den del af årets indbetaling, der ikke kan fradrages i året

  Er denne vejledning nyttig?