SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Biogasanlæg

  Kontering af biogasanlæg i landmandens regnskab i Ø90.

  I denne vejledning beskrives anbefalinger til kontering af biogasanlæg i landmandens regnskab og ikke for et biogasanlæg.

  Vejledningen vil blive udbygget efterhånden som vi får kendskab til nye problemstillinger. Om konti til nye problemstillinger oprettes på landskontoplanen, vil afhænge af, hvor hyppig/udbredt problemstillingen er – ellers vil SEGES sidst i denne vejledning tilføje det under ”Anden vejledende kontering”.

  Løbende tillæg / fradrag for tørstof i den gylle, der leveres

  Når landmanden leverer gylle til et biogasanlæg, vil han afhængig af tørstofindhold løbende i året modtage tillæg eller fradrag. Det er husdyrene, der får både tillæg og fradrag.

  På landskontoplanen er der oprettet følgende konti:

  3399 10

  Husdyrgødning biogas (tørstof tillæg)

  3499 10

  Husdyrgødning biogas (tørstof tillæg)

  3599 05

  Husdyrgødning biogas (tørstof tillæg)

  4489 30

  Husdyrgødning biogas (tørstof fradrag)

  Kontiene ovenfor opsamles i årsrapporten under Nettoomsætning / Varekøb og materialer. I det interne regnskab er det under husdyrenes bruttoudbytte og diverse stykomkostninger.

  Da man ved årets start ikke ved om tillæg og fradrag ender som et samlet plus eller minus for hele regnskabsperioden, skal man vælge, hvad man mest tror på for året som helhed. Ellers får man ved opgørelsen af regnskaberne, kontrollen ”Indtægtskonti skal være større end 0” eller ”Udgiftskonti skal være mindre end 0”. Ved opgørelsen skal saldoen derfor flyttes af hensyn til modregningsforbuddet. 

  Udbetaling af overskud

  Større biogasanlæg, udbetaler evt. årligt også en del af overskuddet i form af en slags efterbetaling.

  På landskontoplanen er der oprettet følgende konti:

  3848 40

  Overskud biogasanlæg (uden moms)

  3849 40

  Overskud biogasanlæg (med moms)

  Kontiene ovenfor opsamles i årsrapporten / internt regnskab under andre driftsindtægter / andre landbrugsindtægter.

  Indregning af ejerandele i balancen

  Indregning af landmandens eller selskabets evt. ejerandele i balancen foretages på normal vis afhængig af om biogasanlægget er et andelsselskab, et I/S eller et selskab.

  Leveringskontrakter

  Leveringskontrakter med et biogasanlæg, anbefales ikke værdiansat i balancen, da der ligesom for halmkontrakter med et fjernvarmeanlæg, ofte også er en leveringspligt.

  Anden vejledende kontering

  • Hvis maskinstation kører gylle til biogasanlæg (og det er landmanden der betaler). Opret en konto på ejendomskontoplanen - 4489 3x. Det er her husdyrene, der skal betale.
  • Hvis maskinstation kører afgasset biomasse retur til landmanden (og det er landmanden der betaler). Opret evt. selv en konto på ejendomskontoplanen – men brug ellers konto 4072 10 Kørsel eller 4070 45 Udbringning af husdyrgødning, hvis det også udbringes på marken. Det er her marken der skal betale.
  • Hvis marken modtager afgasset biomasse i større mængder end egen husdyrproduktion berettiger til og der betales et ekstra beløb for dette til et biogasanlæg, konteres det under køb af husdyrgødning på konto 4038 xx. Det er her marken der skal betale.

  Er denne vejledning nyttig?