SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Blandet benyttede driftsmidler

  Billedet "Blandet benyttede driftsmidler" anvendes til at fordele omkostninger og afskrivninger mellem privat og virksomhed. Som udgangspunkt beregnes en procentvis fordeling.

  Billedet "Blandet benyttede driftsmidler" anvendes til at fordele omkostninger og afskrivninger mellem privat og virksomhed. Som udgangspunkt beregnes en procentvis fordeling. 

  Billedet viser udgifter og afskrivninger, som skal fordeles mellem virksomhed og privat. Hvis du ikke gør noget, fordeler Ø90 efter procenterne, der kan ses i billedet.

  Procentvis fordeling

  Skriv årets erhvervsmæssige andel.

  Det første år, skal du åbne prisgruppen [Ctrl + P] for at få lov at indtaste.

  Fordeling efter kørte km

  Km-tæller skal indtastes som ultimo kvantum 1 på konto 8340 xx. Husk primo det første år!

  Ø90 beregner årets kørte km som forskellen.

   

  Hvis "Erhvervsmæssig kørsel ifølge ført kørebog" er udfyldt, beregner Ø90:

  Erhvervsmæssige km = "Erhvervsmæssig kørsel ifølge ført kørebog"

   

  Hvis erhvervsmæssig kørsel IKKE er udfyldt, beregner Ø90:

  Private km = 8000 km + "Antal km kørt ekstraordinært" + Kørsel til og fra arbejde. 

  Husk at angive kode for om bilen benyttes til og fra arbejde. 

   

  Det første år, hvor du vil fordele efter km, skal du rette oprette formel 71 og passivere formel 70:

  Billedet viser

  Konti

  I billedet behandles kontointervallerne:

  8300 00 – 8342 99 Blandede driftsmidler
  9541 00 – 9542 99 Fordelingskonti til skattemæssige afskrivninger 
  9549 00 – 9549 99 Konti til skattemæssige afskrivninger i alt (overført fra afskrivningsbilledet)
  9941 00 – 9942 99 Fordelingskonti til driftsmæssige afskrivninger 
  9949 00 – 9949 99 Konti til driftsmæssige afskrivninger i alt (overført fra afskrivningsbilledet)

  Der kan indtastes i kolonnerne Saldo Kv1 og Saldo. 

  Tilknyttede konti

  I ruden tilknyttede konti vises:

  4899 31  Erhvervsandel bilomkostninger
  4970 00 Afskrivning Blandet benyttede driftsmidler (vs)
  4971 00 Afskrivning Blandet benyttede driftsmidler (ps)
  7090 02 – 7090 05 Andel i udgifter og afskrivninger privat

  Der kan ikke indtastes i ruden.

  Supplerende oplysninger

  I ruden kan du se og indtaste oplysninger vedrørende kørsel i bil/biler, der anvendes både privat og virksomhedsmæssigt. Oplysningerne kan du med fordel indberette og overføre fra den elektroniske statusseddel.

  Tilknyttede supplerende oplysninger

  Oplysninger om kørsel til og fra arbejde, som stammer fra billedet Ligningsmæssige fradrag.

  Brug af specifikationsnummer til at kende en bil

  Ø90 benytter de to sidste cifre i kontonummeret (specifikationsnummeret) til at skelne mellem forskellige blandet benyttede driftsmidler. Derfor er det vigtigt at al kontering af en given bil foregår på samme specifikationsnummer xx:

  8300-8339 xx Udgifter
  9900-9949 xx-29 Anlægskartotek til årsrappport
  9500-9549 xx Afskrivningsmodul skat
  I billedet vises bilens navn fra konto 8300 xx og derefter alle posteringer på bilen. 

  I de supplerende oplysninger om kørte km mv. skal du skrive på den rigtige bil, for at få beregnet rigtigt.

  Anbefalet arbejdsgang  

  Når billedet "Blandet benyttede driftsmidler" åbnes vises de driftsmidler, hvortil der i årets løb har været bogført beløb, og/eller de driftsmidler, hvor vis koden er J (ja) i dialogen "Kontering af prisgrupper". 

  Anbefaling til arbejdsgang i billedet "Blandet benyttede driftsmidler":

  1. Se i statuslinjen om der er åbne notater til billedet. Hvis der er åbnes notatruden og notaterne anvendes. Notater der kun er relevante for den aktuelle opgørelsesperiode accepteres, mens notater der også er relevante for de kommende perioder påføres en bemærkning, om at de er taget til efterretning.
  2. Kontroller om de viste beløb ser fornuftige ud, og flyt eventuelt beløb der er bogført på et forkert kontonummer.
  3. Kontroller/ret de viste fordelingsprocenter.
  4. Overvej om der skal benyttes et andet beregningsprincip til et eller flere driftsmidler.
  5.  
  6. Se i statuslinjen om beregningen medførte nogle kontroludslag og åbn eventuelt kontrolruden. Løs problemerne og beregn igen.
  7. Tjek billedet.

  Beregninger

  Beregningerne i Blandet benyttede driftsmidler kan være forskellig fra driftsmiddel til driftsmiddel. Du kan vælge beregning i dialogen "Kontering af prisgrupper", og rette fordelingsprocenter og standard privat km tal i dialogen "Prisgrupper". 

  Hvilke Beregningsformler kan vælges?

  Til beregning kan du vælge mellem 3 forskellige formler.

  0 Der sker ingen automatisk beregning af driftsmidlet. Fordelingen mellem erhverv og privat skal laves manuelt.
  70

  Fordelingen mellem erhverv og privat sker automatisk når billedet beregnes. Fordelingen sker automatisk på baggrund af den viste procentfordeling ud for driftsmidlets navnekonto (8300 XX)

  Denne beregning er valgt på landsniveau

  71

  Fordelingen mellem erhverv og privat sker automatisk når billedet beregnes, på baggrund af det kørte antal kilometer i opgørelsesperioden og de oplysninger, der er indberettet i ruden med supplerende oplysninger og i billedet Ligningsmæssige fradrag. 

  Ø90 beregner ENTEN erhvervsmæssige km ELLER private km. Der bruges først og fremmest erhvervsmæssige km. Hvis de er indtastet, har oplysningerne om privat kørsel ingen indflydelse.

  De private km beregnes:

  Privat kørsel = 8000 km1) + kørsel til og fra arbejde i bilen2) + ekstraordinær privat kørsel 

  1) Skønnet kilometersats for privat kørte kilometer. Kilometersatsen er som standard sat til 8.000 km, men kan rettes på kreds og ejendomsniveau både skatte- og driftsmæssigt via dialogen "Prisgrupper" [Alt]+[F]+[D]+[P].

  2) Kørsel til og fra arbejde beregnes automatisk på følgende måde:

  Kørsel til/fra arbejde (ejer) = Antal km til arbejde (ejer) (ref. nr. 652300) * Antal dage med transport til/fra arbejde (ejer) (ref. nr. 652304) * 2.

  Kørsel til/fra arbejde (ægtefælle) = Antal km til arbejde (ægtefælle) (ref. nr. 652301) * Antal dage med transport til/fra arbejde (ejer) (ref. nr. 652305) * 2.

  Bemærk        

  - At indberetningen på ref. nr. 6524XX (Benyt til/fra arbejde (1=nej, 2=ejer, 3=ægt, 4=beg)) styrer om kørsel til og fra arbejde medregnes, som privat kørsel i bilen. Hvis der indberettes et 1. tal medregnes kørsel til og fra arbejde ikke, hvis der indberettes et 2. tal medregnes ejerens kørsel, hvis der indberettes et 3. tal medregnes ægtefællens kørsel og hvis der indberettes et 4. tal medregnes både ejerens og ægtefællens kørsel.   

  Hvordan oprettes en ny beregningsformel?

  For at oprette en ny beregningsformel til et blandet benyttet driftsmiddel skal du gøre følgende enten på kreds- eller ejendomsniveau:

  1. Åbn dialogen "Kontering og prisgrupper". [CTRL+P]
  2. Gå til det navnekontonummer (8300 XX) hvortil formlen skal oprettes.
  3. Klik på funktionen Overskrift for at få hjælp til hvad det er der indberettes i de forskellige kolonner.
  4. Vælg funktionen Ny [Ctrl + Y].
  5. Indtast Vis = J, A/P = A (aktiv), kontonummer (8300 XX), Formelnummer (0, 70 eller 71), prisgruppenummer (8300XX, hvor XX = XX i kontonummeret), R (regnskabstype på de posteringer som formlen skal beregne – kan være F, S, eller D), indberet de fire kontonumre på de posteringer som formlen skal danne (normalt kontonumrene 4899 31, 7090 02 eller 04, 4971 00 og 7090 03 eller 05 i nævnte rækkefølge) og indtast en eventuel slutdato for, hvor længe formlen skal gælde (som standard oprettes konteringen, så den gælder uendeligt, hvis man ikke indtaster en anden slutdato).
  6. Opdater linjen.
  7. Luk dialogen.

  Hvordan vælges en ny beregningsformel?

  For at vælge en ny beregningsformel til et blandet benyttet driftsmiddel, skal du gøre følgende enten på kreds- eller ejendomsniveau:

  1. Åbn dialogen "Kontering og prisgrupper". [Ctrl+P]
  2. Gå til det navnekontonummer (8300 XX) hvor beregningsformlen ønskes skiftet.
  3. Sæt A/P = P (passiv) på den formel, der ikke længere skal anvendes.
  4. Sæt A/P = A (aktiv) i den linje, som har den ønskede beregningsformel tilknyttet (forudsætter at der er oprettet en kontering med den ønskede formel – ellers følg anvisningen i pkt. 3.1).
  5. Indtast en eventuel slutdato for hvor længe konteringen skal være aktiv (som standard gælder konteringen uendeligt, hvis man ikke indtaster en anden slutdato).
  6. Luk dialogen.

  Hvordan rettes fordelingsprocenten?

  Det er muligt at bruge forskellige fordelingsprocenter drifts- og skattemæssigt, når det er formel 70, der er tilknyttet driftsmidlet. 

  Ret procenten ved at taste oven i det der står i forvejen og tryk enter.

  Hvordan håndteres Blandet benyttede driftsmidler der anvendes i mere end en virksomhed?

  Beregningsautomatikken kan kun fordele omkostninger og afskrivninger for et blandet benyttet driftsmiddel, mellem én virksomhed og privat. Hvis der er behov for at fordele omkostningerne mellem privat og flere virksomheder i regnskabet, kan det gøres på denne måde:

  Angiv summen af virksomhederne som erhvervsmæssig andel eller erhvervsmæssige km.

  Flyt den ønskede andel til anden virksomhed ved at efterpostere udgifter og andel i afskrivning. Husk alle 3 konti.

  Eksempel:

  Der skal føres 10 % på anden virksomhed og 20 % på primær virksomhed. 

  Skriv 30 % som erhvervsmæssig andel.

  Andelen af omkostninger efterposteres på denne måde:

  • Stå på linjen med andel til erhverv (8341 xx) og vælg indtast posteringer eller forslag til posteringer
  • Flyt videre fra modkontoen til anden virksomhed
  • Luk indtast posteringer og gentag for konto 9541 og 9941 (modkonto 497x)

  Vær opmærksom på, at der ikke må være et privat blandet benyttet driftsmiddel i en I/S årsrapport.

  Kontering, når der er foretaget restfradrag

  Hvis driftsmidlet er fuldt afskrevet med restafskrivning, skal du rette kontonummer. Virksomhedens andel af afskrivning skal konteres på 4972 Fradrag restsaldo blandede driftsmidler. 

  Er denne vejledning nyttig?