SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel – Dataoverførsel fra BAT Agrar og BAT Tiernahrung

  Dataoverførsel fra BAT Agrar og BAT Tiernahrung med beskrivelse af kontering via varegældskonto og kontering af EU-moms

  BAT er opdelt i to selskaber 

  BAT Tiernahrung GmbH & Co. KG: Handler med varer og ydelser vedrørende foderproduktion.

  BAT Agrar GmbH & Co. KG: Handler med al anden grovvarehandel, dvs. kornhandel og salg af driftsmidler såsom gødning, planteværn og sækkevarer. 

  Leveringsfrekvens fra BAT

  BAT Agrar og BAT Futtermittel leverer data til Ø90 dagligt. 

  Samtykke til BAT Agrar og BAT Tiernahrung

  I Ø90 skal der oprettes samtykke til begge virksomheder.

  Se samtykkeerklæring her

  Vigtigt: Husk, at BAT skal have en kopi af samtykket, og der leveres først data til Dataoverførsel, når BAT har modtaget en kopi af samtykket på PDF. Samtykke sendes til salg@atr-landhandel.dk.

  Oversigten over virksomheder, der er tilsluttet Dataoverførsel, findes her

  Mellemregningskonto til BAT Tiernahrung

  Alle fakturaer fra BAT Tiernahrung bliver overført til ATR Agrar, hvilket betyder, at alle indbetalinger til BAT skal foretages til mellemregningskonto 2717 27 ”BAT Agrar GmbH & Co. KG”.

  EU-moms

  Fra begge virksomheder kan der forekomme fakturaer med dansk moms og med EU-moms. Samme varetekst kan leveres med enten dansk moms eller EU moms, afhængig af salgsstedet.

  Hvis BAT leverer en faktura med dansk moms, så fremgår BAT's CVR-nummer af fakturadata til Ø90. Hvis det derimod er en faktura med EU-moms, så leverer BAT fakturadata med kundens CVR-nummer. Ud fra CVR-nummeret fra BAT afgør Dataoverførsel, om der skal beregnes dansk moms eller ej på varekøbet.

  Når der er tale om EU-moms, sikrer kontokoblinger på konto 2717 28 og 2717 29 beregning af EU-moms. 

  Kontokoblingen bevirker, at Ø90 automatisk får konteret udenlandsk varekøb i EU og moms af udenlandsk varekøb. Momsposteringerne dannes pr. faktura på fakturadato.

  Denne automatik bliver benyttet for begge selskaber. 

  Beregningen aktiveres for eksempel ud fra vareteksten ”Saldo: 4 Umsatzsteuer IgL” som konteres på konto 2717 28.

  I Dataoverførsel håndteres BAT Agrar via tre mellemregningskonti:

    Konto 2717 27 til BAT Agrar GmbH & Co. KG varekøb med dansk moms*
    Konto 2717 28 til BAT Agrar GmbH & Co. KG EU-varekøb (tilknyttet kontokobling)
    Konto 2717 29 til BAT Agrar GmbH & Co. KG EU-varesalg (tilknyttet kontokobling)

  Der er oprettet Kontokobling tilknyttet konto 2717 28 til køb med EU-moms:

  Kontokobling til varekøb i EU. Bemærk at saldo på ATR ved hjælp af kontokoblingen flyttes til konto 2717 27 BAT Agrar.

  Varelinjen med teksten ”Saldo: 4 Unsatzsteuer” konteres til mellemregningskonto 2717 28 ”BAT Agrar GmbH EU varekøb”.

  Eksempel på bilag med EU-moms


  Modtaget faktura fra BAT Agrar med EU-moms

   

  Resultatet efter overførsel til Ø90. 

  Ved overførsel fra Dataoverførsel har kontokoblingen beregnet udenlandsk varekøb og moms af udenlandsk varehandel. 

  Eksempel på bilag med dansk 25 % moms


  Modtaget faktura fra BAT Agrar med dansk moms

  Resultatet efter overførsel til Ø90.

  Privat køb

  Alle varer fra BAT betragtes som erhvervsmæssige. Hvis der forekommer privat køb, så skal moms korrigeres manuelt.

  Rente

  Eventuelle renter fremgår kun af kontoudtog fra BAT og bliver IKKE overført via Dataoverførsel. Hvis der bliver betalt rente, så vil rentebeløbet fremkomme som et tilgodehavende på mellemregningskontoen, og skal manuelt flyttes til renteudgift. 

  Manuel kontering af udenlandsk omsætning

  Hvis man ønsker at kontere den udenlandske omsætning manuelt, kan kontokoblingen passiveres på konto 2717 28 og konto 2717 29.

  Udenlandsk varesalg

  Dataoverførsel og EU varesalg uden moms. 

  Det særlige ved kontoen til ”BAT Agrar GmbH EU varesalg” er, at der er tilknyttet en Kontokobling til mellemregningskontoen. Kontokoblingen bevirker, at Ø90 automatisk får konteret udenlandsk varesalg i EU. Kontokoblingen aktiveres af Dataoverførsel, og momsposteringerne dannes pr. faktura på fakturadatoen.

  Konteringen af indbetalingen af kornafregninger fra BAT skal foretages til samme mellemregningskonto som øvrige ind-/ og udbetalinger, konto 2717 27 ”BAT Agrar GmbH Co. KG”.

  Der er oprettet Kontokobling tilknyttet konto 2717 29 til salg i EU:


  Kontokobling til varesalg i EU. Bemærk at saldo på BAT Agrar ved hjælp af kontokoblingen flyttes til konto 2717 27 BAT Agrar GmbH & Co. KG.

  Link ikonet i Ø90 kasseregistrering linker til ATR Kundeportal. Der skal oprettes kunde login, hvorefter det er muligt at søge i bilag. 

  ATR Kundeportal

   

  Er denne vejledning nyttig?