SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel – ATR Landhandel

  Pr. 1. januar 2015 er der foretaget organisationsændringer i ATR-Gruppen.

  Med virkning fra den 1.januar 2015 er der foretaget organisationsændringer i ATR-Gruppen. 

  ATR har udsendt følgende information om ændringerne

  ATR Landhandel GmbH & Co. KG, overfører foderproduktionen til et nyt selskab: ATR Futtermittel GmbH & Co. KG. Al anden grovvarehandel, dvs. kornhandel og salg af driftsmidler såsom gødning, planteværn og sækkevarer, vil fremover foregå i ATR Landhandel GmbH & Co. KG.

  ATR Futtermittel GmbH & Co. KG og ATR Landhandel GmbH & Co. KG overtager eksisterende forretnings- og kontraktforhold i fuldt omfang. Det resulterer i, at ATR Futtermittel GmbH & Co. KG og ATR Landhandel GmbH & Co. KG pr. 1.1.2015 tilsammen fortsætter den hidtidige drift af ATR Landhandel GmbH & Co. KG. 

  Ændring i dataoverførsel

  ATR Landhandel GmbH & Co. KG opdeles i to nye selskaber:

  ATR Landhandel GmbH & Co. KG(Virksomhedsnummer 3121, Ref.nr.9221, HU 9990-9221, konto 2717 27)
  ATR Futtermittel GmbH & Co. KG (Virksomhedsnummer 3122, Ref.nr.9222, HU 9990-9222, konto 2717 27)

  Leveringsfrekvens fra ATR

  I løbet af 2. kvartal 2015 vil ATR skifte datatransmission fra EDI til Webservice. 

  I perioden indtil skiftet er gennemført, vil data ikke blive leveret dagligt, men derimod ca. en gang om ugen.

  Samtykke til ATR Landhandel og Futtermittel

  I Ø90 skal der oprettes samtykke til begge virksomheder.
  Se samtykkeerklæring her

  Vigtigt: Husk, at ATR skal have en kopi af samtykket, og der leveres først data til Dataoverførsel, når ATR har modtaget en kopi af samtykket på PDF. Samtykke sendes til salg@atr-landhandel.dk.

  Oversigten over virksomheder der er tilsluttet Dataoverførsel findes her (Begge virksomheder fremgår af bilaget).

  Mellemregningskonto til ATR Landhandel

  Alle fakturaer fra ATR Futtermittel bliver overført til ATR landhandel, hvilket betyder, at alle indbetalinger til ATR skal foretages til ATR Landhandel. I Dataoverførsel betyder det, at skyldige poster bliver konteret på mellemregningskonto til ATR Landhandel på HU 9990-9221 på konto 2717 27. 

  EU-moms

  Fra begge virksomheder kan der forekomme fakturaer med dansk moms og med EU-moms.

  Dette forhold håndteres via Dataoverførsel, hvor der via HU 9990 9228 til konto 2717 28 kontokoblinger beregnes moms. Denne automatik vil blive benyttet for begge selskaber. 

  I Dataoverførsel håndteres ATR via tre mellemregningskonti:

            Konto 2717 27 til ATR Landhandel varekøb med dansk moms
            Konto 2717 28 til ATR Landhandel EU varekøb (tilknyttet kontokobling)
            Konto 2717 29 til ATR Landhandel EU varesalg (tilknyttet kontokobling)

  Udenlandsk varekøb

  Dataoverførsel og EU-varekøb uden moms.

  Det særlige ved kontoen til ”ATR Landhandel EU varekøb” er, at der er tilknyttet en Kontokobling til mellemregningskontoen. Kontokoblingen bevirker, at Ø90 automatisk får konteret udenlandsk varekøb i EU og moms af udenlandsk varekøb. Kontokoblingen aktiveres af Dataoverførsel, og momsposteringerne dannes pr. faktura på fakturadaten.

  Betalingen af faktura til ATR skal konteres til mellemregningskonto 2717 27 ”ATR Landhandel.

  Der er oprettet Kontokobling tilknyttet konto 2717 28 til køb med EU moms:

  Kontokobling til varekøb i EU. Bemærk at saldo på ATR ved hjælp af kontokoblingen flyttes til konto 2717 27 ATR Landhandel.

  ATR Landhandel leverer en fakturasaldo, som Dataoverførsel kan kontere til forskellige mellemregningskonti afhængig af, om fakturaen indeholder dansk moms eller EU moms.

  Varelinjen med teksten ”Saldo: 4 Unsatzsteuer” konteres til mellemregningskonto 2717 28 ”ATR Landhandel EU varekøb”.

  Varelinjen med teksten ”Saldo: 81 Ust 25 % MOMS” konteres til mellemregningskonto 2717 27 ”ATR Landhandel”. 

  Eksempel på bilag med EU moms

  Modtaget faktura fra ATR Landhandel med EU moms

  Resultatet efter overførsel til Ø90, og betaling af saldo på kr. 103.855,93. 

  Ved overførsel fra Dataoverførsel har kontokoblingen beregnet udenlandsk varekøb og moms af udenlandsk varehandel. 

  Eksempel på bilag med dansk 25 % moms

  Modtaget faktura fra ATR Landhandel med dansk moms

  Resultatet efter overførsel til Ø90, og betaling af saldo på kr. 437,53 

  Privat køb

  Alle varer fra ATR betragtes som erhvervsmæssige. Hvis der forekommer privat køb, så skal moms korrigeres manuelt.

  Rente

  Eventuelle renter fremgår kun af kontoudtog fra ATR og bliver IKKE overført via Dataoverførsel. Hvis der bliver betalt rente, så vil rentebeløbet fremkomme som et tilgodehavende på mellemregningskontoen, og skal manuelt flyttes til renteudgift. 

  Manuel kontering af udenlandsk omsætning

  Hvis man ønsker at kontere den udenlandske omsætning manuelt, kan kontokoblingen passiveres på konto 2717 28 og konto 2717 29.

  Udenlandsk varesalg

  Dataoverførsel og EU varesalg uden moms. 

  Det særlige ved kontoen til ”ATR Landhandel EU salg” er, at der er tilknyttet en Kontokobling til mellemregningskontoen. Kontokoblingen bevirker, at Ø90 automatisk får konteret udenlandsk varesalg i EU. Kontokoblingen aktiveres af Dataoverførsel, og momsposteringerne dannes pr. faktura på fakturadatoen.

  Konteringen af indbetalingen af kornafregninger fra ATR skal foretages til samme mellemregningskonto som øvrige ind-/ og udbetalinger, konto 2717 27 ”ATR Landhandel.

  Der er oprettet Kontokobling tilknyttet konto 2717 29 til salg i EU:

  Kontokobling til varesalg i EU. Bemærk at saldo på ATR ved hjælp af kontokoblingen flyttes til konto 2717 27 ATR Landhandel.

  Link ikonet i Ø90 kasseregistrering linker til ATR Kundeportal. Der skal oprettes kunde login, hvorefter det er muligt at søge i bilag. 


  ATR Kundeportal

  Er denne vejledning nyttig?