SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Arbejdsgang fra realkredit

  Når realkreditløsningen tages i anvendelse, er det nødvendigt at foretage flere ting på kreds- og ejendomsniveau.

  Ved ibrugtagning

  Når realkreditløsningen tages i anvendelse, er det nødvendigt at foretage flere ting på kreds- og ejendomsniveau. 

  • Opgaver ved igangsætning:
  • Opret samtykke på de ejendomme, der skal tilkobles
  • Opret sammenhæng på de enkelte lån og den konto på ejendomsniveau, som afdrag mv. skal konteres til ved overførsel af data

  Opgaver ved etablering af overførsel på ejendomsniveau

  1. Der skal oprettes et samtykke i skærmbilledet "Samtykke”. Samtykket gælder for alle lånenumre vedrørende det pågældende kundenummer.
  2. Aktiv/passiv kode skal eventuelt tilpasses. (Har blandt andet betydning for obligationsrestgæld, samt renteperiodisering for PS-regnskaber).

  Inden opdatering i Ø90 dannes en liste over lånenumre, der er med for første gang. Ud fra denne liste kan konteringen oprettes på ejendommen inden opdatering i Ø90.   

  Kontering af lån foretages på skærmbillede “Dataoverførsel realkredit” ([Alt] + M + M + 1).

  Før dataoverførsel

  Hvis der ikke er overført eller indtastet oplysninger endnu, vises kun kredsoplysninger i billedet.                     

  Ændring af kontering

  Når et kontonummer til et lån skal ændres, gøres det ved at ændre kontonummeret på oplysningen ”afdrag” på fanen ”Kasseregistrering”. Herved ændres konteringen automatisk på oplysningen Status på ”status-fanen”

  Lånets "hovedkontonummer" (konto til afdrag, restgæld og diverse efterposteringer) vil ofte være det eneste kontonummer, der skal rettes.

  Under dataoverførsel

  Når IBM modtager data fra realkreditinstituttet, afvikles en kørsel som kontrollerer, hvilke lån der er data på, og om alle lån er oprettet på ejendomsniveau. Hvis der er nye lån dannes en meddelelsesliste.

  Meddelelsesliste om nye lån

  Første gang et nyt lån overføres, bliver der dannet en meddelelsesliste, som viser de nye lån der er tale om.

  Meddelelsen sendes via mail til den modtager som er oprettet med e-mail adresse på billedet Menu > Kreds > Stamoplysninger Kreds

  Eksempel på mailadresse

  Modtager skrives i feltet Mail. Her er kmj@vfl.dk oprettet som kontaktperson.

  Mail modtaget med meddelelsesliste:

  Eksempel på mail i Indbakken

  Eksempel på meddelelsesliste:


   

  Nye lån oprettes

  Ved overførsel af data bliver nye lånenumre (på samme sagsnummer som der er samtykke på) oprettet automatisk i skærmbilledet "Dataoverførsel realkredit” 

  VIGTIGT: Der bliver ikke overført posteringer på nyoprettede lån, før du har oprettet en sammenkobling mellem lånenummer og konteringsregel. Det enkelte lån venter indtil der er taget stilling til kontering, dog slettes låneoplysningerne i Ø90 efter en måned regnet fra sidste overførsel. Denne sletning kører alle hverdage kl 22.00 og meddelelseslisten dannes alle hverdage  i en natkørsel og indeholder IKKE de lån der er blevet slettet. Øvrige lån bliver overført på ejendommen.

  Posteringer dannes

  Posteringerne dannes ud fra valgt kontering og aktiv/passivkode. Posteringer overføres til Ø90 efter normal åbningstid (natkørsel, sammen med øvrige data fra Dataoverførsel). 

  Efter dataoverførsel

  Ændring af kontering

  Hvis det viser sig, at den anvendte kontering er forkert, ændres konteringen på lånet i skærmbillede “Dataoverførsel realkredit”. Rettelserne får først virkning fra næste overførsel, så man skal selv ompostere data, der allerede er overført.

  Meddelelsesliste udskrives, hvis fejl i posteringer  Ø90

  Fejlen kan være:

  • at kontonummer, som posteringen skal opdateres på, ikke findes
  • at kontonummer er lukket
  • at kontonummer er reserveret
  • at ejendommen ikke findes i Ø90

  Meddelelseslisten dannes ved overførsel af data til Ø90 og indeholder en beskrivelse af fejlen. 
   Meddelelseslisten sendes enten til direkte print på IBM eller til opbevaring eller begge dele, afhængig af hvad der er valgt på billede "Bestillingsnumre - udgaver".

  På landsniveau er udgave "A" for valgt til direkte print på IBM, og udgave "B" er for valgt til opbevaring på billede "Kredsoplysninger - udskrifter" (KU).

  Hvis der ikke er lavet ændringer på kredsniveau, bliver meddelelseslisten både sendt til direkte print på IBM og lagt til opbevaring på billede "Kredsoplysninger - udskrifter" (KU).

  Er denne vejledning nyttig?