SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Tilkobling af nye lån og konteringsregler

  For at få overført data, skal hvert enkelt lån være oprettet på ejendommen (Dataoverførsel realkredit), og der skal tages stilling til konteringen. Herefter vil posteringer blive overført og opdateret i Ø90.

  For at få overført data skal hvert enkelt lån være oprettet på ejendommen (Dataoverførsel realkredit), og der skal tages stilling til konteringen. Herefter vil posteringer blive overført og opdateret i Ø90.

  For vejledende kontering henvises til Ø90, hvor konteringen fremgår for hver enkelt låneregel.

  [Alt] + [M] + [M] + [3] (Menu > Administration > Realkredit) 

  Skærmbilleder til realkredit

  Der er specielle skærmbilleder til realkreditløsningen, fordi der skal laves en kontering af oplysninger vedrørende de enkelte lån. Til realkredit findes skærmbillederne på lands-, kreds- og ejendomsniveau.

  På lands- og kredsniveau oprettes vejledende kontosammenhænge, som kan tilrettes på de enkelte lån på ejendommen. 

  Liste med oplysning om nye lån

  Der sendes automatisk en mail til den kredsansvarlige med en liste over nye lån alle hverdage, listen dannes dagligt i alle hverdage kl 22.00

  Et nyt lån slettes fra listen og fra billedet efter 1 måned regnet fra sidste overførsel, hvis der ikke er tilknyttet en konto på lånet. Herefter vil lånet blive oprettet igen ved næste terminsoverførsel. Sletning foretages for at undgå at få dannet posteringer tilbage i tidligere låste perioder.

  Hvordan kobles nye lån til kontonummer?

  I billedet Dataoverførsel realkredit [Alt] + [M] + [M] + [3] vises de nye lån, uden konteringsregel.

  Der er flere konteringsregler at vælge imellem afhængig af, hvad det er for et lån. Der er oprettet vejledende kontering til følgende låne kombinationer:

  • Lån i Danske kroner eller EURO
  • Fast eller variabel forrentning
  • Virksomhed eller Privat lån
  • Ejer eller Ægtefælle
  • Regler for skattemæssig beregning af kursgevinst: Lagerprincip eller realisationsprincip

  Vælg den regel som svarer til det lån der skal konteres.

  Dernæst oprettes en ejendomskonto med et specifikationsnummer som svarer til placering af lånet i regnskabet.

  Ret lånets kontering så det passer på den ejendomsspecifikke kontering.

  Brug ISIN-koden

  Hvis ISIN-koden er overført fra realkreditinstituttet, kan konteringsmuligheder afgrænses ved at vælge ”Afgræns regler via ISIN kode”. Herved findes lånet, og ud fra forrentning og valutakode vises resterende valgmuligheder i billedet Konteringsregel.

  Brug F4 fra feltet ”ISIN kode” for at se indholdet i dialogen ”Kursoversigt”.

  Brug lånenavn

  Fra Konteringsregler er det muligt at slå op på dialogen ”Kursoversigt”. Her kan et lån søges frem, og det fremgår hvilen forrentning der er på lånet, og om det er i danske kroner. Brug F4 fra feltet ISIN kode.

  Når du har fundet det korrekte lån i Kursoversigten, så sættes fokus på lånet og vælg ”Overfør”

  Herefter vises, hvilke resterende muligheder der er for valg af konteringsregler. 

  Ret kontering

  Bemærk: Hent kontering via Konteringsregel har KUN effekt ved kobling af et nyt lån. Efterfølgende har ændring af konteringsregel ingen effekt på valg af kontonummer. Hvis konteringen ønskes ændret på et lån, skal det gøres manuelt

  Eksempel på arbejdsgang

  Kobling af nye lån:


  Skærmbillede med et nyt lån fra virksomheden Videncentret, lånenummer 10015
  Der er endnu ikke koblet låneregel. Hent konteringsregel [Ctrl] + [R]

  Vælg ”Hent konteringsregel” med [Ctrl + R].

  I dialogen med Konteringsregler, vises hvilke kombinationer der kan vælges. Vælg den kombination der passer og overfør til billedet.

  Eksempel på konteringsregler:


  Hvis ISIN-koden bliver leveret fra realkreditinstituttet, så afgrænser Ø90-mulighederne ud fra valuta og forrentning og viser valgmuligheder. 

  Hvis der er oplyst en ISIN-kode, så vælg ”Afgræns via ISIN”.


  Vælg V og P, og overfør reglen for kontering.


  Det er muligt selv at finde et lån via F4 i feltet ISIN kode.

  Herved åbnes dialogen ”Kursoversigt”.

  Indtast Papirnavn, og søg med F5:


  Vælg papir og overfør

  Nu vises de konteringsregler, som er mulige på det valgte papir.


  Vælg konteringsregel og overfør til realkreditbilledet

  OBS: Fast eller variabel rente, se nedenfor

  Valget overført til realkreditbilledet:


  Opdater billedet med [Enter], eller med pil op/ned.

  Herved vises konteringen i billedets nederste del. Ret kontonummer på ”Afdrag”.

  (Kontering på statuskonto på fanen Status rettes automatisk til samme konto som Afdrag på fanen Omsætning).

  Herefter vises konteringen i den nederste rude ”konto” efter opdatering.

  Nu kan konteringen justeres. Hvis der ikke allerede er oprettet en ejendomskonto, så oprettes den på kontoplanen nu med F4.


  Sæt fokus på afdragskonto, og vælg F4

  Opret ny konto på kontoplanen


  Ny konto til det nye lån på specifikationskonto 01

  Overfør den nye konto til Realkredit


  Kontering af Status og Efterposteringer kan kontrolleres ved at skifte radioknap.

  Når kontonummer ændres på ”Afdrag”, så foretages automatisk en ændring af konteringen på statusposteringer pantebrevsrestgæld også. (kontering rettes også på Afdrag, hvis konto rettes på Status Pantebrevsrestgæld og eller obligationsrestgæld)


  Her er konteringen som følge at konto er rettet på Afdrag i ruden ”Omsætning”

  Er denne vejledning nyttig?