SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel – Arbejdsgang samtykke

  Forklaring på arbejdsgangen i forbindelse med samtykke til Dataoverførsel

  Arbejdsgang ved oprettelse af samtykke til Dataoverførsel

  Før overførsel af data til Ø90 skal der oprettes et samtykke mellem kundens ejendom i Ø90 og den pågældende virksomhed. Denne vejledning beskriver arbejdsgangen.

  Virksomhedstilladelse

  Et samtykke kan først oprettes, når virksomheden er tilsluttet Dataoverførsel.

  Oversigt over afgiver virksomheder findes  her: (link indsættes når den er lagt op på SN)

  Arbejdsgang ved etablering af samtykke

  Kundens accept

  DLBR virksomheden henvender sig til kunden og oplyser, at der er mulighed for elektronisk overførsel af data fra virksomheden til kundens regnskab. Hvis kunden ønsker at blive tilsluttet, skal der laves en aftale om dette.

  DLBR virksomheden udsender blanket til kunden til underskrift.

  Kunden underskriver samtykke.

  Der findes forskellige bilag til samtykke. Nogle virksomheder stiller særlige krav til formuleringen af samtykket; mens det især inden for grovvarebranchen er almindeligt at anvende en generel formulering.

  DLBR opretter samtykke i Ø90

  Tilmeldingsproceduren foregår ved at DLBR virksomheden, opretter samtykke i billedet Samtykker i Ø90

  I Ø90 kan der udskrives en oversigt over gældende samtykker på ejendommen. Udskriften ”Samtykkeoversigt” bestilles i billedet ”Bestilling af udskrift”.

  Samtykke sendes til virksomheden

  For at give virksomheden information om, at der er oprettet samtykke, bliver oplysningen (kundenummer) sendt til virksomheden, når denne rekvirerer en oversigt over kunder der er tilsluttet Dataoverførsel.

  Virksomheder tilsluttet den gamle løsning med Dataoverførsel får oplysningerne sendt en gang om måneden i form af et såkaldt "trækbånd". Dette sendes hver den 25. i måneden (eller efterfølgende hverdag).

  Hvor skal det originale samtykke opbevares?

  DLBR virksomheden arkiverer samtykket

  Hvem skal underskrive samtykket?

  Den juridiske person som er aftaleansvarlig for kunden.

  Stop et samtykke

  Hvis kunden ikke ønsker Dataoverførsel, skal DLBR-virksomheden stoppe samtykket, så der ikke længere modtages oplysninger fra virksomheden. Stop foretages ved at indtaste en til-dato.

  Samarbejdsaftale

  Når SEGES indgår aftale om Dataoverførsel med en virksomhed, bliver der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem SEGES og den pågældende virksomhed.

  Samarbejdsaftalen fastlægger hvilke ydelser der er omfattet, frekvens, betalingsforhold ved etablering og drift. Derudover indeholder aftalen en beskrivelse af, hvordan samtykke etableres og vedligeholdes.

  Skitse over arbejdsgange

  Nedenfor er arbejdsgangen skitseret.

  Eksempel: Skitse over arbejdsgang ved samtykke:


  Arbejdsgang

  1. DLBR virksomheden udsender samtykke til kunder
  2. Kunden returnerer underskrevet samtykke til DLBR virksomheden
  3. DLBR virksomheden opretter samtykke til Dataoverførsel
  4. Elektronisk oversigt over tilmeldte rekvireres af virksomheden

  Er denne vejledning nyttig?