SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel – Gruppe til konto

  Formålet med Dialogen Dataoverførsel Gruppe til konto er, at vedligeholde konteringen af Dataoverførsel.

  Formålet med Dialogen er at vedligeholde konteringen af Dataoverførsel.                           

  Konteringen oprettes og vedligeholdes på landsniveau. Det anbefales at følge indholdet på landsniveau og kun ændre, når der er tale om særlige lokale forhold. Når der er ændret i konteringen (summering kvantum mv.), så stopper styringen fra landsniveau, og man skal selv sørge for at vedligeholde konteringen.


  Oversigt over sammenhængen mellem varetekst og kontering

  Dialogen åbnes fra:
  Kasseregistrering via [Alt] + [F] + [X]
  Menu via [Alt] + [M] + [M] + [C]


  Gå til
  Via valg i ”gå til” felterne er det muligt at få vist forskellige grupper, og tilhørende kontering vises nederst.

  Der kan søges på grupperinger ved at indtaste

  • Hovedgruppe
  • Hoved og undergruppe
  • Hoved-undergruppe tekst
  • Kontonummer


  Eksempel på søgning på kontonummer 3404.

  Forklaring:
  I Gruppe vises de grupperinger H (hoved) U (Under) gruppe som er tilknyttet konto 3404.

  Gruppen Englandssøer er valgt, og konteringen på denne gruppe vises i ruden ”Overførselsplan”. 

  Bemærk, ved søgning på kontonummer vises grupper som den pågældende konto indgår i. På ejendommen vises kun den overførselsplan som er valgt, og dermed kan det være, at den søgte konto findes på andre ikke viste overførselsplaner.

  Overførselsplan

  I ruden Overførselsplan vises den/de overførselsplaner, som er tilknyttet den gruppe, som er i fokus i blokken ”Gruppe”.

  Hvis der findes en individuel kontering på en vare, som indgår i en gruppe, så vises det i feltet ”Individuel”.

  Ændring af kontonummer

  Gå til kasseregistrering og herefter klik på ”Funktioner” – ”Ret Dataoverførsel”


  Skriv fx teksten mælk i feltet: Gruppetekst, efterfølgende tryk på ”Søg” eller F5”. Herefter vises alle grupperinger der vedrører mælk. Ved at klikke på feltet sødmælk, markeret med en rød pil. Kan du nu rette det ønskede kontonummer, markeret i den røde boks.

  Specielt ved kontoændring af fyringsolie (Fra virksomhed til privat)

  Ønsker du at rette gruppen ”fyringsolie” fra virksomhed til privat eller omvendt, er det vigtig at få rettet alle konti, der vedrører fyringsolie samt momskoden.


  Ved at klikke på feltet fyringsolie, markeret med en rød pil, bliver der mulighed for at rette kontoen, der er markeret med den røde boks, til fx privatkonto 7002 ”Fyringsolie” og momskoden rettes fra 9 til 1, markeret med en rød ring. Dernæst husk at rette alle tilhørende grupperinger, se tabel: 

  Tabel 1 Privat/virksomheds konti

  H gruppe

  Tekst

  Privat 

  M  

  Virksomhed

  M

  4700 05

  Fyringsolie

  7002 00

  1

  4581 00

  9

  4700 06

  Fyringsolie afgift

  7002 00

  1

  4581 00

  9

  4700 26

  CO2-afg fyringsolie

  7002 00

  1

  4581 00

  9

  4700 35

  Rabat fyringsolie

  7002 00

  1

  4581 00

  9

  4700 36

  Rabat fyringsolie DLG

  7002 00

  1

  4581 00

  9

  4700 46

  Noxafgift fyringsolie

  7002 00

  1

  4581 00

  9

  Tabel 1 viser, hvilke grupper der hører sammen vedr. fyringsolie og anbefalet kontering til henholdsvis privat og virksomhed.

  Der er mulighed for at ændre på følgende oplysninger:

  • Kontonummer
  • Momskode
  • Kvantum 1
  • Kvantum 2
  • Summeringskode.

  Betydning af koderne:

  Momskode 

  Indhold

  9

  Normalsituation.

  Beløb overføres som nettobeløb, og momsbeløb konteres direkte til moms af køb/moms af salg.

  1

  Moms ved privatkøb. Momsbeløb tilbageføres fra moms af køb. (Gruppe 49-1) Denne kode anvendes specielt til posteringer, som skal overføres til privatkonti.

  2

  Moms fratrækkes varekøb, og overføres til moms af køb (Gruppe 49-1).

  Denne kode anvendes til posteringer, eks. en regning, som er inkl. moms på bilaget.

  3

  Moms fratrækkes varesalg, og overføres til moms af salg (Gruppe 29-1)

  Denne kode anvendes til posteringer, eks. en regning, som er inkl. moms på bilaget.

   

  Kvantum 

  Indhold

  1

  Kvantum overføres

  2

  Kvantum overføres ikke

   

  Sum 

  Indhold

  1

  Ingen summering

  2

  Summering til en postering pr. vare pr. periode

  3

  Summering til en postering pr. gruppe pr. periode

  4

  Summering på kontonummer pr. virksomhed.

  Overførselsplaner

  Der findes mulighed for at anvende 4 overførselsplaner.

  Ejendommens valg af overførselsplan foretages via Stamdata [Alt] + [M] + [N] + [S]. 

  Indhold i overførselsplaner:

  Plan nr.

  Indhold

  1

  Generel specifikation

  Anvendes til alle typer landbrug, herunder forskellige husdyr.

  2

  Grund kontering

  Anvendes til landbrug uden krav om specifikation i årsrapport.

  Anbefales til kunder uden årsrapport.

  3

  Kvæg specificeret

  Anvendes til landbrug med kvæg, eller hvor hovedproduktionen er kvæg. Her er diverse hjælpemidler som kan være fælles for husdyr tilrettet diverse vedr. kvæg.

  4

   

   

   

  5

  Svin specificeret

  Anvendes til landbrug med svineproduktion, eller hvor hovedproduktionen er svin. Her er diverse hjælpemidler, som kan være fælles for husdyr tilrettet diverse vedr. svin.

   

  Byerhverv

  Anvendes til alle former for virksomhed der ikke er landbrug.

  Er denne vejledning nyttig?