SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel - Håndtering af private varer

  Ensrettet behandling af området med varer, som kan betragtes som private

  Formålet med denne vejledning i håndteringen af varer, der kan anvendes privat, er at fastlægge rammen for den daglige kontering af e-faktura tekster og tekster fra Dataoverførsel, så SEGES har en ens behandling af området med varer, som kan betragtes som privat.

  Vi har opstillet en hovedregel, hvor vi som udgangspunkt betragter alle varer som erhvervsmæssigt benyttet, men der kan være undtagelser.

  Hovedreglen ser således ud og er sat i kraft fra den 01-10-15 

  Hovedregel     Erhvervsmæssig anvendelse
  Undtagelse 1  Varer der kan anvendes privat
  Undtagelse 2  Folkehold
  Undtagelse 3  Privat

  For Summax-brugere vil brugen af individuel kontering, hjælpetekster eller privat markering være en super løsning til at opnå en bedre og mere korrekt kontering af disse blandede benyttede varer.

  Erhvervsmæssig anvendelse (hovedregel)

  Alle varer, som forventes anvendt erhvervsmæssigt, konteres som erhverv, og dermed er der fradrag for moms. 

  Konteringen af disse varer foretages på HU 4300-14 ”Rengøringsmidler mv.” med følgende kontering afhængig af den valgte overførselsplan: 

  Overførselsplan 1 Generel mark                  4099 00 Div omk. planteavl
  Overførselsplan 2 Grund                             4099 00 Div omk planteavl
  Overførselsplan 3 Kvæg                             4487 20 rengøringsmidler husdyr
  Overførselsplan 4 Svin                               4487 20 rengøringsmidler husdyr
  Overførselsplan 5 Byerhverv                       4040 00 Hjælpematerialer 

  Eks. På varer i HU-gruppen


  Oversigt over indholdet i HU-grupperne kan findes ved at søge HU-gruppen frem i billedet ”Dataoverførsel Vare gruppe” via Alt [M] [M] [2]

  Varer der kan anvendes både privat- og erhvervsmæssigt (undtagelse1)

  Kontoen indeholder varer fra Dataoverførsel, som kan benyttes både erhvervsmæssigt og privat. Det er kun det konkrete forhold på ejendommen, der kan afgøre anvendelsen.

  HU-gruppen kan på ejendomsniveau tilrettes til det konkrete forhold på ejendommen, hvor det kan vurderes, om varerene er privat eller erhvervsmæssigt benyttet.

  Anbefaling:
  SEGES anbefaler, at der aktivt bliver taget stilling til anvendelsen af varer i denne gruppe på hver enkelt ejendom, således der sker en korrekt kontering.

  Hvis du vælger at ændre den vejledende kontering til privat for denne HU-gruppe så husk at korrigere moms, så moms tilbageføres og tillægges varens pris på privatkontoen ved hjælp af momskode = 1.
  Konteringen ændres via ”Dataoverførsle Gruppe til konto” Alt [M] [M] [C]

  Er det ikke muligt at ændre konteringen for hele gruppen, så kan det gøres individuelt på vareteksten via Individuel kontering på ejendommen.
  Konteringen ændres via ”Dataoverførsel Individuel” Kasseregistrering, via Alt [F] [Y]

  Eksempel på HU 4300 34 Blandet benyttede artikler


  Hvis konto ændres til privatkonto 7000 00, så husk at ændre momskode til 1.

  Konteringen af disse varer foretages på HU 4300-34 ”Blandet bentyttet artikler” med følgende kontering afhængig af den valgte overførselsplan:

  Overførselsplan 1 Generel mark                  4099 00 Div omk. planteavl
  Overførselsplan 2 Grund                             4099 00 Div omk plantaeanl
  Overførselsplan 3 Kvæg                             4487 20 Rengøringsmidler husdyr
  Overførselsplan 4 Svin                               4487 20 Rengøringsmidler husdyr
  Overførselsplan 5 Byerhverv                       4040 00 Hjælpematerialer

  Eks. på varer i gruppen 


  Folkehold (undtagelse 2)

  Der skelnes mellem to typer folkeholdsudgifter afhængig af, om det er varer med eller uden momsfradrag:

  1) Varer uden moms (Netto)                  Konteres på HU 4720 21
                                                       Diverse Folkeholdsudgifter med tilbageførsel af moms.

  2) Varer uden moms (Netto)                  Konteres på HU 4720 20 Diverse folkeholdsudgifter

  Diverse Folkeholdsudgifter med tilbageførsel af moms 

  På denne gruppe tilbageføres moms fra moms af køb og tillægges varen (Dataoverførsels momskode 1).

  Det vil sige, at der IKKE er fradrag for moms. Varer i denne gruppe konteres via HU 4700 0021 på konto 4729 00 Diverse folkehold. 

  Det vil blandt andet være varer, som er kendetegnet ved at være:

  • Mad og drikke til personale
  • Mad til medarbejdere (hvis der er tale om planlagt overarbejde eller generel frokostordning)
  • Julegaver/gaver til ansatte 

  Eksempler på varer:

  • Kildevand 0,5 L 20 flasker
  • Choko Wonderful kakao 1 kg 2,0
  • Café Noir Instant

  Diverse folkeholdsudgifter

  På denne gruppe tilbageføres momsen ikke. Det vil sige, der ER fradrag for moms. Varer i denne gruppe konteres via HU 4700 0020 på konto 4729 00 Diverse folkehold. 

  Det vil blandt andet være varer, som er kendetegnet ved at være:

  • Udgifter til uddannelse, såsom skoleophold, skolebøger o.lign. til ansatte
  • Kursus til ansatte
  • Øvrige udgifter der vedrører den ansatte (minus nævnte i punkt 1)

  Konteringen af disse varer foretages afhængig af den valgte overførselsplan:

  Overførselsplan 1 Generel mark                  4729 00 Diverse folkeholdsudgifter
  Overførselsplan 2 Grund                             4729 00 Diverse folkeholdsudgifter
  Overførselsplan 3 Kvæg                             4729 00 Diverse folkeholdsudgifter
  Overførselsplan 4 Svin                                4729 00 Diverse folkeholdsudgifter
  Overførselsplan 5 Byerhverv                       4729 00 Diverse folkeholdsudgifter

  Privat (undtagelse 3)

  Alle varer, der åbenlyst vurderes at være til privat anvendelse, bliver konteret som privat.

  Den anvendte HU-gruppe i Dataoverførsel sikrer,  at moms tillægges varens pris, så købet er privat inkl. moms

  Konteringen af disse varer foretages på HU 7500 01 med følgende kontering afhængig af den valgte overførselsplan:

  Overførselsplan 1 Generel mark                  7000 00 Privat kontant
  Overførselsplan 2 Grund                             7000 00 Privat kontant
  Overførselsplan 3 Kvæg                             7000 00 Privat kontant
  Overførselsplan 4 Svin                                7000 00 Privat kontant
  Overførselsplan 5 Byerhverv                       7000 00 Privat kontant 

  Eksempel på varer til privat anvendelse:

  • Sengelinned
  • Weber grill
  • Havemøbler

  Er denne vejledning nyttig?