SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel - Samtykke til terminsafregninger fra realkredit

  Data fra realkreditinstitutter kan overføres til Ø90 sammen med data fra øvrige virksomheder.

  Data fra realkreditinstitutter kan overføres til Ø90 sammen med data fra øvrige virksomheder. Dataoverførsel fra realkredit foretages via særlige skærmbilleder, hvor der er mulighed for at knytte en oplysning sammen med et kontonummer.

  Krav fra realkreditinstitutterne

  Realkreditinstitutterne har særlige krav til de aftaler, der indgås med landmanden. De særlige krav fra realkreditinstitutterne gælder for:

  • Nykredit A/S
  • Realkredit Danmark
  • DLR Kredit A/S

  For at realkreditinstitutterne kan acceptere anvendelsen af samtykke og leve op til kravene i Realkreditloven, kræver det, at regnskabskontoret laver et samtykke med landmanden. Nykredit, Realkredit Danmark og DLR Kredit A/S stiller følgende krav til regnskabskontorer, som benytter Dataoverførsel:

  • at regnskabskontoret opbevarer et samtykke med landmandens tilladelse
  • at realkreditinstituttet kan rekvirere landmandens samtykke fra regnskabskontoret som dokumentation (ved stikprøve).
  • at regnskabskontoret indsender kontorets erklæring vedr. realkreditinstituttet til SEGES, som har lavet samarbejdsaftale med realkreditinstitutterne
  • at realkreditinstitutterne kan stoppe alle overførsler med øjeblikkelig virkning, hvis aftalen ikke overholdes. Hvis realkreditinstituttet vurderer det forsvarligt, tilstræbes det kun at stoppe overførsel for det/de regnskabskontorer, hvor der konstateres misbrug.

  Erklæring til SEGES

  I SEGES samarbejdsaftale med Nykredit og Realkredit Danmark fremgår det at "SEGES indestår for at regnskabskontorerne, før der rekvireres overførsel af produktionsdata, har afgivet en skriftlig erklæring om, at der kun etableres dataoverførsel / indhentes data efter udtrykkelig tilladelse fra lånets debitor /debitorer".

  For at SEGES kan opfylde dette krav, er SEGES nødsaget til at indhente en erklæring fra regnskabskontoret (kredsen).  Erklæringen returneres til SEGES. Først herefter kan der etableres dataoverførsel fra realkreditinstituttet.

  Flere kundenumre

  For ejendomme med flere kundenumre hos realkreditinstituttet, kan der oprettes et samtykke til hvert kundenummer.

  Landmandens accept

  Før regnskabskontoret indberetter samtykke, og der automatisk udsendes en kvittering til kontor og landmand, er det vigtigt, at kontoret har landmandens accept af, at der overføres data vedrørende realkredit til regnskabssystemet.

  Aftaler med landmænd

  Der findes erklæringer som kan anvendes til realkreditinstitutterne. Bilagene skal opbevares af regnskabskontoret, og skal kunne forevises til realkreditinstituttet ved forespørgsel.

  Samtykke til årsrapport mv. til Realkredit

  Før regnskaber kan overføres til realkreditinstitutter, skal der være oprettet et samtykke. CPR-nummer anvendes som "kundenummer", og der skal være samtykke med både ejer og ægtefælles CPR-nummer. 
  Samtykke oprettes i Ø90 i billedet Samtykke ([Alt] + [M] + [N] + [M])

  Som identifikation anvendes CVR-nummer eller CPR-nummer:

  • CPR-nummer anvendes til personligt ejede virksomheder
  • CVR-nummer anvendes til selskaber og I/S-regnskaber

  Dato fra: Kan tidligst oprettes 6 måneder før d.d. Samtykket skal være gældende på det tidspunkt, regnskabet dannes, for at gemme data til overførsel.

  Modtager virksomhed vælges via drop down i billedet - se eksempel nedenfor:


   

  Ved Ø90 som afgiver vælges ny modtager via dropdown-menu

  Når samtykket er oprettet, startes automatisk en kørsel, som finder tidligere års afsluttede regnskaber. Se vejledning til Overfør til realkredit.

  Arbejdsgang med oprettelse og stop af samtykke fremgår af vejledningen.

  Samtykkeliste findes her.

  Er denne vejledning nyttig?