SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Definition - Oplysningsskema (Selvangivelse) til selskaber

  Udfyldelse af selvangivelse til selskaber

  SKAT har ikke lavet et nyt skema til selvangivelsen siden 2013, men der er tilføjet og ændret nogle felter ud fra ændringer i TastSelv, Erhverv, som er indberettet fra brugere.

  Selvangivelsen er udfyldt med registrerede poster fra Årsrapport og skatteopgørelsen. Der kræves nogle supplerende oplysninger, som ikke fremgår af alm. kontering i regnskaberne. De fleste af nedenstående oplysninger bliver udfyldt med default-værdi:

  019

  Beregnet lempelse for udenlandsk skat

  0

  038

  Selskabets udbytte pga. egne aktier

  0

  059

  Omfattet af loven om kontrollerede tr.

   

  067

  Overstiger kontr. trans. 5 mio.

  Nej

  068

  Kontrolleret gæld over 10 mio.

  Nej

  089

  Omfattet af mindstekravsbekendtgørelse for store virksomheder

  Nej

  091

  Skattefri udbytte fra datterselskab uden indeh. udbytteskat 

  0

  102

  Bistand fra revisor? (kode 1-4)

  2

  103

  Er Årsrapport forsynet med revisorerklæring?

  Nej

  105

  Forbehold/suppl. oplysning i erklæring?

  Nej

  106

  Forbehold/suppl. opl. om? (kode 1-4)

   

  107

  Er indkomst opgjort med bistand fra revisor

  Ja

  128

  Ændringer i regnskabspraksis?

  Nej

  134

  Skattemæssigt tab på salg af immaterielle aktiver

  0

  135

  Skattemæssigt gevinst på salg af immaterielle aktiver

  0

  149

  Nedskrivning varelager for ukurans

  0

  150

  Fratrukne hensættelser

  0

  156

  Gevinst/tab ved indfrielse kontantlån

  0

  161

  Er der hændelser, som påvirker underskud?

  Nej

  164

  Skattefri omstrukturering uden tilladelse?

  Nej

  162a

  Er der foretaget skattefri aktieombytning?

  Nej

  162b

  Er der foretaget skattepligtig omstrukturering?

  Nej

  162c

  Er der foretaget køb/salg af virksomhed?

  Nej

  163a

  Er der købt/modtaget immaterielle aktiver (goodwill mv.)?

  Nej

  163b

  Er der solgt/overdraget immaterielle aktiver (goodwill mv.)?

  Nej

  Oplysningerne kan indberettes i dialogen ”Stamdata - beregninger og udskrifter” i opgaven ”Skattemæssige beregninger” (samme sted som supplerende regnskabsoplysninger til personlig selvangivelse). Ovenfor er gengivet default-værdierne på de felter, som automatisk udfyldes.  

  Eksempel på felter der kan udfyldes i DLF. (felt 067 og 068 vises kun hvis felt 059 er Ja)

  Oplysningen om sambeskattet datterselskab bruges til at skravere de overflødige felter på selvangivelsen. Oplysningen udfyldes i ”Stamdata – beregninger og udskrifter” opgaven ”Virksomhedsoplysninger”:

  Udpluk af skattemæssige felter på selskab selvangivelsen

  Nedenstående definition af de felter på selvangivelsen, der bruger skattemæssige posteringer. Felterne kan kun rettes ved at rette konteringen.

   

  Felt

  Kontonummer

         

  Skattepligtig indkomst

   

  Samme definition som til sammendrag.

         

  Anvendt underskud

  003

  2276

  Sp 00-29 forsk.

         

  Skattepligtig indkomst efter underskud

  016

  Indkomst minus underskud

         

  Underskud ultimo

  085

  2276

  Sp 00-29

         

  Tabssaldo aktieavance

  086

  2760

  Sp 15-19

     

  2761

   
         

  Tabssaldo ejendomsavance

  087

  2760

  Sp 20-99

         

  Tabssaldo kursgevinstloven

  088

  2760

  Sp 00-14

         

  Dansk udbytte uden udbytteskat

  091

  5354

  Sp 90

     

  + suppl. opl til felt 091

         

  Dansk udbytte med 15,4% udbytteskat

  193

  5354

  Sp 98

         

  Dansk udbytte med 22% udbytteskat

  192

  5354

  Sp 97

         

  Dansk udbytte med 25% udbytteskat

  190

  5354

  Sp 94

         

  Dansk udbytte med 27% udbytteskat

  191

  5354

  Sp 96 + 93

         

  Udenlandsk udbytte

  094

  5354

  Sp 95

         

  Udloddende udbytte

  037

  7185

   
         

  Tilbageførte indtægter

  130

  7300-7304

   
     

  7305

  Sp 00-09 + 20-29 + 30-39

     

  7306-7349

   
     

  7600-7699

  Pos

         

  Tilbageførte udgifter

  131

  7380

   
     

  7397

   
     

  7398

  Sp 10-19

         

  Gevinst fra aktier mv.

  135

  Suppl. opl til felt 135

     

  5280

   
     

  5347

   
         

  Fast ejd. straksafskrivning/nedrivning

  140

  4682

   
     

  4979

   
     

  4982

   
     

  4995

   
         

  Fast ejd. afskrivning

  141

  4950-4963

   
         

  Fast ejd. genvundne afskrivninger

  142

  5045

  Sp 00-04 – 90-99

         

  Driftsmidler afskrivning

  143

  4964-4972

   
     

  5050

   
         

  Straksafskrivning

  144

  4680

   
     

  4980

   
         

  Immaterielle aktiver, afskrivning

  145

  4948

   
         

  Tab på debitorer

  148

  4750

   
         

  Er der købt/modtaget eller solgt/overdraget immaterielle aktiver (goodwill mv.)

   

  163

  9164

  = Ja hvis beløb

  Regnskabsoplysninger og revisorbistand fra Årsrapport

  Oplysningerne til felt 089, 102, 103, 105, 106, 107 og 128 indberettes ovenfor under supplerende oplysninger til selvangivelsen. Se default værdierne i skemaet.

   

  Felt

  Bemærkning 

  Er nettoomsætning under 500.000 kr. ?

  099

  Udfyldes automatisk ud fra omsætningen i felt 111

  Erklæring om:                       revision

            udvidet gennemgang

            gennemgang af regnskab(review)

            assistance med regnskabsopstilling

            andet

  104

  Udfyldes automatisk ud fra Årsrapportens valg af revisorerklæring.

  Feltet ”andet” er ikke et muligt valg.

   Oplysninger til felt 111 til 127 bruger oplysninger fra Årsrapporten. Definition af felterne findes under Årsrapport.

  Er denne vejledning nyttig?