SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - DLBR-portal - Moms

  FAQ

  Momsopgave

  Skal der oprettes en momsopgave?

  Nej, når du anvender moms fra DLBR portalen vil momsopgaven blive oprettet automatisk når du starter moms.

  Indberet moms

  Hvad sker der, når jeg trykker Afslut og overfør til SKAT i Indberet?

  •    Posteringer der er med i momsangivelse låses
  •    De låste enkeltposteringer kan ikke låses op.
  •    Der kan efterfølgende stadig laves betalingsart-, om- og rettelsesposteringer til perioden
  •    Der dannes dokumentation for momsangivelsen
  •    Momsdokumentation gemmes i økonomimappe i Intercount
  •    Momsdokumentation ligger klar i udskriftsoversigt i Ø90
  •    Momsangivelsen overføres til SKAT – kræver RSU tilladelse
  •    Du får besked om angivelsen er OK eller ej


  Regnskabsudbyder (RSU)

  Hvordan virker RSU-tilladelse?

  Så snart der er tastet en tilladelse til RSU hos SKAT, kan ’Afslut og overfør’ i Indberet moms i DLBR-portalen anvendes. 

  Hvor længe virker en RSU-tilladelse?

  Tilladelsen er gældende i 3 år.

  Kan jeg prøve den nye moms uden RSU-tilladelse?

  Ja, det kan du sagtens, men der kan blot ikke anvendes Afslut og Overfør til SKAT. Hvis du forsøger, vil du få at vide, at der mangler en tilladelse.

  Her er du nødt til at gå i Ø90 og Ctrl+X og trykke Overfør til SKAT.

  Hvem er Grøn marketing?

  Grøn marketing er det CVR-nr.. som der skal oprettes tilladelse til. Dette CVR-nr. anvendes til alle digitale løsninger hos SEGES Innovation P/S, der snakker med det offentlige.

  Kvittering

  Hvilke beskeder kommer der fra SKAT?

  Når du trykker Afslut og overfør, kan du få nedenstående fejl-/acceptkoder. 

  Kode

  Fejl- eller accepttekst

  Hvad skal der gøres?

  4801

  RSU er ikke delegeret til virksomheden

  RSU-tilladelse skal gives på SKAT

  4802

  Ikke åben periode

  Prøv igen senere

  4803

  Periode er ikke afsluttet

  Afvent til efter momsperiodens ultimodato

  4804

  Periode er mere end 3 år gammel

  Du kan maks. overføre 3 år tilbage i tiden. Rettelse skal ske manuelt

  5001

  Dette er en foreløbig ordinær angivelse

  Din overførsel er gennemført

  5002

  Dette er en foreløbig efterangivelse

  Din overførsel af efterangivelse er gennemført

  5003

  Din efterangivelse er nu godkendt - en kvittering er tilgængelig på skat.dk

  Denne kommer ikke i Ø90

  5004

  Din ordinære angivelse er nu godkendt - en kvittering er tilgængelig på skat.dk

  Denne kommer ikke i Ø90

  Listen er ikke udtømmende – den vil blive opdateret i takt med, at vi bliver bekendte med dem.

  Godkendelse af indberetning

  Hvem kan godkende en indberetning?

  • Kunden har 14 dage til at godkende en indberetning - lavet af enten DLBR eller kunden selv
  • Revisor med autorisation har 14 dage til at godkende en indberetning lavet af enten DLBR eller kunden selv
  • Vær dog opmærksom på følgende: 
   Hvis kunden opkræves via BS eller LS, så er Revisor ikke økonomisk uafhængig af kunden
  • Hvis der ikke godkendes indenfor de 14 dage, skal der laves en foreløbig ansættelse, og dette koster et ikke-fradragsberettiget gebyr på 800 kr.

  Hvornår skal jeg oplyse om momsfrie aktiviteter?

  Ved første momsangivelse efter 1. juni 2024. - Dvs. som indeholder juni måned. 
  Hvis der er momsfrie aktiviteter, skal der af godkender svares ja, og så skal der indberettes et tal. Dette tal skal kun indberettes en gang årligt.

  Hvilket MitID skal kunde anvende?

  Der skal anvendes MitID Erhverv, men man kan koble MitID Erhverv sammen med sit MitID Privat, så der ’kun’ er ét MitID.
  Hvis der ikke findes et MitID, kan TastSelv-kode til Erhverv anvendes. 

  Momsdokumentation

  Hvad indeholder momsdokumentationen?

  Momsdokumentationen indeholder:

  • Momsangivelse
  • Ved efterangivelse indeholder det kun posteringer, der er med til denne angivelse
  • Oversigt over afvigelser på hhv. købs- og salgsmoms
  • Oversigt over alle posteringer i den momsperiode, der angives
  • Er der tilføjet en momskommentar, vil dette fremgå af oversigten ved hver postering

  Hvem skal bruge momsdokumentationen?

  Momsdokumentation skal opbevares sammen med bilagsmaterialet og skal ved forespørgsel fra SKAT udleveres.

  Efterangivelse

  Skal der altid indberettes en efterangivelse?

  Ja, hvis der er momsrettelser til en allerede angivet periode, skal der laves en efterangivelse til den periode, som faktura har fakturadato i. 

  SKAT har nultolerance - hvilket vil sige, at uanset hvor stort beløbet er, skal der efterangives. 

  Skal der betales renter af en efterangivelse?

  Ja, hvis efterangivelse betyder, at der skal ske en efterbetaling til SKAT, skal der betales 8,7% (2024) i rente. Det udregnes fra oprindelig momsfrist til indbetaling. 
   

  Er denne vejledning nyttig?