SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Egenkapital - Primo

  Forklaring af Billede Egenkapital primo

  Billedet egenkapital skal forklare, hvordan egenkapitalen er fordelt på virksomhedskapital, opskrivninger, hensat skat og tidligere års over-/underskud.

  Regulering af egenkapital primo

  Hvis der er beregnet udskudt skat primo, skal egenkapitalen primo reguleres for den beregnede udskudte skat før egenkapitalen fordeles.


   

  Eksempel

           

  Egenkapital ultimo 2008

   

  10.000.000

       

  Hensættelser i alt primo 2009

   

  -3.000.000

       

  Egenkapital primo 2009

  Egenkapital til fordeling

  7.000.000

       

  Indtastning af egenkapital primo

  Indtastningerne foretages i billedet Egenkapital [Alt] + [M] + [O] + [F] + [E].

  Indtastning foretages som primo rettelse [Alt] + [F] + [O] i drift.

  Alle positive beløb skal indtastes med minus fortegn.

  2270 xx

  Virksomhedskapital er ejerens indskud i virksomheden.

  2272 xx

  Opskrivninger skal svare til de opskrivninger, der er indtastet i anlægskartoteket primo i billedet Afskrivninger - oversigt drift.

  Grunde, bygninger og stuehuse, der er samvurderet landbrug, skal i henhold til op- og nedskrivninger ses under et. Det er alle landbrugsejendomme, der skal ses under et. Kontering af disse er på 2272-40.

  2273 xx

  Hensat skat skal svare til de beløb, der konteret på konto 2296 xx i billedet udskudt skat.

  2275

  2276

  Tidligere års over-/underskud er forskellen mellem egenkapital til fordeling, virksomhedskapital, opskrivninger og hensat skat.

   

  Eksempel

     

  Egenkapital til fordeling

  7.000.000

   

  Virksomhedskapital

  - 1.000.000

  2270 xx

  Opskrivninger

  - 5.000.000

  2272 xx

  Hensat skat

  + 2.000.000

  2273 xx

  = tidligere års overskud

  -3.000.000

  2275

  (Tidligere års underskud konteres på 2276)

  Opskrivninger skal via egenkapitalen, og det er først nedskrivninger under de samlede anskaffelsespris for jord, bygninger og stuehuse der skal via resultatopgørelsen. Derfor skal opskrivninger på grunde, bygninger og stuehuse samles på en konto i egenkapitalbilledet konto 2272 40 ”Opskrivning grunde og bygninger” Jord skal på 2272 30. 

  En nedskrivning på en afskrivningsberettiget bygning skal stadig via resultatopgørelsen, som ekstraordinær afskrivning og kan ikke modregnes i en tidligere opskrivning på jord.

  Opskrivning på mælkekvote før og efter 1/1 2005 skal også samles på konto 2272 05 ”Opskrivning mælkekvote” i egenkapitalbillede, også selvom der er opskrivning på mælkekvote før 1/1 2005 og nedskrivning på mælkekvote efter 1/1 2005. Der skal først en nedskrivning over resultatopgørelse, når nedskrivning kommer under den samlede anskaffelsespris for mælkekvote.

  Fejl i egenkapital primo

  I forbindelse med bestilling af regnskabet kan der komme en fejl i egenkapitalen primo. ”Vejledning i fejlretning i egenkapital primo og opskrivninger”.

  Er denne vejledning nyttig?