SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Ejendomsværdi - Billede Ejendomsværdi

  Billedet Ejendomsværdi viser konti med posteringer i opgørelsesperioden

  I billedet med ejendomsværdi vises konti med posteringer i opgørelsesperioden. Det vil typisk være en primosaldo. Billedet kan beregne en ultimoværdi ud fra den senest overførte ejendomsvurdering fra SKAT via R75. 

  Findes den rette vurdering ikke på opgørelsestidspunktet, anvendes den seneste vurdering i forhold til ultimostatus. Man kan også selv indtaste ultimoværdi direkte i billedet. Når der findes en manuelt indtastet ultimoværdi, undertrykker dette en eventuel beregning på kontoen. 

  Billedets indhold

  Konti

  I billedet behandles kontointervallerne: 1000 00 til 1014 99 og 1016 00 til 1099 99.
  I billedet sorteres kontiene efter specifikationsnummer.

  Der kan indtastes i kolonnerne BBR-nummer, kvantum 1 (areal) og ultimo (beløb).

  Tilknyttede konti

  I ruden tilknyttede konti vises konti med konjunktur og investering fast ejendom, investeringer og køb/salg fast ejendom samt investering i beboelse og driftsbygninger:

  1000 00 til 1089 99 Ejendomsværdi
  7500 00 til 7502 99 Konjunktur og investering fast ejendom
  7505 00 til 7506 00 Konjunktur fast ejendom uden for landbrug
  8100 00 til 8119 99 Investeringer køb/salg ejendom
  8150 00 til 8164 99 Investering beboelse og driftsbygning.

  Supplerende oplysninger

  I ruden Supplerende oplysninger vises oplysninger til selvangivelse og til beregning af ejendomsværdiskat.

  Tilknyttede supplerende oplysninger

  I ruden Tilknyttede supplerende oplysninger vises:
  Overført data fra R75 
  Ja/Nej til beregning af ejendomsværdiskat.

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 som udgangspunkt vise en linje for hver konto, der findes vurderingsoplysninger på. Der vises primo (kvantum og beløb) samt eventuelt ultimo (kvantum, beløb). Billedet er berørt og kan beregnes.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet med ejendomsværdier:

  1. Hvis der mangler linjer (hvis der er køb af ejendom), tilføjes den nye linje. Se nedenfor.
  2. Beregn.
  3. Gennemgå hver linje for at kontrollere at ultimo er rigtig.
   1. Tjek linjen, hvis beløb ultimo er korrekt
   2. Hvis ultimo ikke stemmer, indtastes den rigtige ultimoværdi direkte i billedet.
  4. Tjek billedet.
  5. Vælg næste. 

  Tilføjelse af ny ejendom

  Denne arbejdsgang er relevant, hvis der er købt en ejendom i løbet af året. I så fald vil de tilhørende linjer ikke blive vist i billedet, når det vælges første gang, fordi der hverken er primo eller bevægelser. 

  SEGES anbefaler, at man bruger funktionen [Ny] og følger denne arbejdsgang:

  1. Udfyld kontonummer og ultimo i Ejendomsværdi billedet. 
  2. Tast [Enter].
  3. Vælg dialogen Prisgrupper og opret sammenhæng mellem prisgruppe og BBR-nummer, og indtast ejerprocent.
   • Indtast BBR-nummer i tekstfeltet på prisgruppen
   • Indtast Ejerprocent (Talværdi 3)
   • Indtast BBR-nummer
   • Opdater linjen
   • Slet til-dato i Gyldighedsperiode (Vigtigt ellers vil oplysningen kun være gældende indtil ultimostatus. Ved at slette til-dato vil sammenhængen være gyldig indtil den stoppes.)
  4. Kontroller sammenhængen mellem kontonummer og prisgruppe i dialogen Kontering af prisgrupper.
  5. Luk dialogen og returner til Ejendomsværdi. Herefter vil billedet være berørt, og der kan beregnes. Hvis flere ejendomme, gentag punkt 1-5.
  6. Vælg beregn [Ctrl + B]. Ved beregningen vil der ikke være grundlag for beregning på Vurderingsoplysninger (der er endnu ikke overført noget fra SKAT), og der vises en meddelelse: Der findes ingen vurderingsoplysninger som grundlag for beregningen, beregningen er ikke udført for konto xxxx. 

  BBR-nummer indtastes med 9 cifre. De første 3 cifre er kommunenummer, de resterende er ejendomsnummer. 

  Beregn

  Beregningen i billedet virker sådan, at hvis der findes en vurdering på det tilhørende BBR-nummer, så bliver den seneste vurderingsoplysning fra R75 i forhold til ultimostatus anvendt ved beregningen.

  En beregning i opgørelsesbilledet vil danne en postering. Hvis der findes en manuel indtastet postering, bliver der IKKE beregnet på denne konto i forbindelse med Beregn.

  Oversigt over beregningsformler og deres anvendelsesområde:

  Formel

  Anvendelse

  200

  Anvendes til konti hvor der er tilknyttet vurderingsoplysninger på BBR-kartoteket.

  Formlen beregner statusposteringer for hver detailpostering tilknyttet det pågældende specifikationsnummer.

  202

  Anvendes til beregning af ultimoværdi ud fra primoværdi + bevægelse på kontoen

  Beregn af posteringer tilknyttet et BBR-nummer

  Når vurderingsoplysninger findes

  Beregningen foretages for hver "gruppe" af konti, hvor navnekontoen er tilknyttet et BBR-nummer.

  Ved beregning anvendes den nyeste vurdering til beregning.

  Hvis grundlaget for beregning ikke findes på beregningstidspunktet, så anvendes nyeste vurdering i forhold til ultimostatus i stedet for.

  Hvis der slet ikke findes vurderingsoplysninger på BBR-nummeret, så udskrives en meddelelse: "Der findes ingen vurderingsoplysninger som grundlag for beregningen. Konto er ikke beregnet".

  Ejerandel

  Ved beregningen tages der hensyn til ejerandelen. Ejerandelen anvendes til at reducere ejendomsværdien i status i forhold til den offentlige vurdering (kun formel 200). 

  Sammenhæng mellem kontonumre og BBR-vurderingsoplysninger

  Konto

  Konto

  Kontotekst

  BBR-Vurderingstekst

  1000

  1020

  Ejendomsværdi xxxx

  Ejendomsværdi

  1002

  1022

  Heraf grundværdi

  Heraf grundværdi

  1003

  1023

  Heraf fradrag grundforbedring

  Heraf fradrag grundforbedring

  1004

  1024

  Heraf forskelsværdi driftsbygninger

  Heraf forskelsværdi driftsbygning

  1005

  1025

  Heraf difference beløb byzone

  Fradrag differencebeløb byzone

  1006

  1026

  Heraf grundværdi ubebyggede lodder

  Heraf grundværdi ubebygget landbrugslod mv.

  1007

  1027

  Heraf stuehusværdi incl. grundværdi

  Heraf stuehusværdi incl. grund

  1008

  1028

  Heraf stuehusgrundværdi

  Heraf stuehusgrundværdi

  1009

  1029

  Heraf skov (over 25 ha)

  Heraf skovværdi

  Når vurderingsoplysninger IKKE findes

  Ved en Beregning i billedet, og der ikke findes grundlag overført fra SKAT, så udskrives en meddelelse: "Der findes ingen vurderingsoplysninger som grundlag for beregningen. Konto er ikke beregnet"

  Når der ikke findes vurderingsoplysninger, kan man indtaste vurderingen direkte i opgørelsesbilledet.

  Ændring til beregnet vurdering

  Hvis der skal ændres til en beregnet vurdering, gøres det ved at vælge Indtast posteringer [Ctrl + I], sætte fokus på posteringen og vælge ny linie. Herefter indtastes en ny linie benyt * og gentag BBR og vurderingsdato, og indtast det rette ultimobeløb.

  Beregning af andre posteringer
  Beregning for konti som ikke indgår i grupper der tilknyttes BBR-numre.
  Beregning af ultimo statusværdi foretages ud fra primoværdi på kontoen + periodens bevægelse. (Beregningsformel 202)

  Oversigt over kontonumre

  Konto

  Konto

  Kontotekst

  1016

  1036

  Værdi ikke vurderet jord

  1017

  1037

  Ej vurderet

  1018

  1038

  Regulering til handelsværdi

   

  Konto

  Kontotekst

  1080

  Ejendomsværdi forpagtning

  1082

  Heraf grundværdi

  1083

  Heraf fradrag grundforbedring

  1084

  Heraf forskelsværdi

  1085

  Heraf diff.beløb byzone

  1086

  Heraf grundværdi ubebyggede lodder

  1087

  Heraf stuehusværdi

  1088

  Heraf stuehusgrundværdi

  1089

  Heraf skov

  1098

  Regulering til handelsværdi

  Foreløbige opgørelser

  I foreløbige opgørelser, og opgørelser før den endelige vurdering er overført til Ø90, kan beregning foretages.

  På konti, som tilhører en "BBR-gruppe", bliver beregningen foretaget på baggrund af den foregående vurdering (hvis den findes) dvs. primoværdien.

  Der vil vise sig et kontroludslag, hvis ultimoværdi svarer til primoværdien.

  Kontroller

  I dette afsnit er der en beskrivelse af, hvilken kontrol der er foretaget, når kontroludslaget forekommer.

  Der er bevægelser på kontoen i perioden

  Kontrollen undersøger, om der er konteret omsætning (kasseregistrering eller efterposteringer) på kontiene i intervallet 1000 00 – 1009 99 og 1020 00 – 1029 99. Hvis dette er tilfældet, skal der måske ændres på ultimoværdien på grund af køb/salg.

  Der er ikke et års ændring i den anvendte vurdering

  Kontrollen undersøger, om der er samme vurderingsdato på kvantum 1 både primo og ultimo. Hvis dette er tilfældet, kan det være et udtryk for, at det ikke er den nye vurdering der er anvendt til ultimo.

  Den anvendte vurdering er mere end et år gammel på statustidspunktet

  Kontrollen undersøger, om den anvendte vurderingsdato er mere end et år gammel. Dette gøres ud fra den dato, der påsættes i kvantum 1-feltet (vurderingsdatoen) og opgavens ultimostatus. Hvis der er mere end et års forskel på disse datoer, udskrives kontroludslaget.

  BBR-nummer xxxxxxxxx findes på flere prisgrupper

  Kontrollen undersøger om et BBR-nummer anvendes på flere konti. Hvis dette er tilfældet er det en fejl, og kontroludslaget udskrives.

  Der findes ingen vurderingsdato ultimo? Indtast eventuelt vurderingsdato i kvantum 1

  Kontrollen undersøger, om der er indtastet manuelle status ultimo posteringer i billedet. Hvis ja, og hvis kvantum 1 ikke findes ultimo på konto 1000 eller konto 1020, så udskrives kontroludslaget.

  Der findes samme vurderingsdato primo som ultimo. Skal vurderingsdato ændres på ultimodagen? Indtast eventuelt vurderingsdato i kvantum 1

  Kontrollen undersøger om ultimo er indtastet manuel i billedet. Hvis ja, så undersøges om primo kvantum 1 på konto 1000 /1020 er lig med kvantum 1 ultimo, og hvis det er samme vurderingsdato der findes, så udskrives kontroludslaget.

  For kontonumre med BBR-vurderinger, skal prisgruppenummer være lig med konto 1000 xx eller 1020 xx. Anvendte prisgruppenummer xxxxx svarer ikke til det tilknyttede kontonummer

  Kontrollen undersøger, om der er sammenfald mellem kontonummer og prisgruppenummer for konti i intervallet 1000 00 til 1000 99 og 1020 00 til 1020 99. Hvis der ikke er sammenfald, så udskrives kontroludslaget.

  Vurderingen har benyttelseskode 98, som betyder, at der er tale om en opkrævningsejendom i anden kommune. Normalt skal vurderingen ikke medtages på dette BBR-nummer

  Kontrollen undersøger benyttelseskoden. Hvis den er 98, udskrives kontroludslaget.

  Vurdering og ejendomsnummer kan findes ved hjælp af adressen her:

  http://www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering

  Oversigt over gamle kommunenumre og nye kommunenumre ved strukturreformen 1. januar 2007 findes i bilaget Kommunenummer fra KL's Struktursekretariatet på www.kl.dk

  Er denne vejledning nyttig?