SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Fri telefon

  Konteringsvejledning for fri telefon som lønmodtager, erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle.

  Her er et overblik og en kortfattet beskrivelse vedrørende behandlingen af fri telefon i Ø90.

  Beløbsgrænserne reguleres årligt og bliver ajourført i "Kontering af prisgrupper" i Ø90. Eksemplerne i vejledningen er med gamle satser!

  Kontonumre mv. til indkomst 

  5100-5125       Løn inklusiv fri telefon efter ægtefællerabat og nedsættelse pga. flere arbejdsgivere
  5171 00           Fri telefon til medarbejdende ægtefælle efter ægtefællerabat
  4899 45           Fri telefon til erhvervsdrivende før ægtefællerabat
  4899 46           Rabat fri telefon i virksomhed

  Statusseddel   Fri telefon til erhvervsdrivende (1=ja)
  Statusseddel   Fri telefon til medarbejdende ægtefælle (1=ja)


  Oplysningerne fra statusseddel vises i billederne "Løn, pension mm." og "Privat andel af udgifter uden moms" 

  Privat andel af moms 

  Billede: Egne produkter, privat andel af udgifter og moms

  Her overføres en forholdsmæssig del af momsen vedrørende blandet benyttede telefoner, computere, dataforbindelser mv. til privat.
  Oplysninger kommer fra statusseddel om privat andel. Udgifterne skal konteres i de rigtige kontointervaller for at indgå i grundlaget for beregning:
   

  Momskonto

  Supplerende oplysning

  Grundlag for beregning

  8402 41

  Privat andel af telefon

  4830 00 - 4830 04

  8402 42

  Privat andel af mobiltelefon

  4830 05 - 4830 09

  8402 43

  Privat andel af computer

  4830 10 - 4830 14

  8402 44

  Privat andel internetforbindelse

  4830 15 - 4830 19

  8402 45

  Privat andel anden telefon, computer mv.

  4830 20 - 4830 20

  8402 46

  Privat andel nyansk. telefon mv.

  8170 18

  8402 47

  Privat andel nyansk.computer, datakomm. mv.

  8170 19

  Fri telefon i løn 

  Billede: Løn, pension m.m.

  Her ses lønindtægter mv., hvor der kan være inkluderet fri telefon. Du skal kontere lønnen EFTER rabat i fri telefon på grund af ægtefælle eller flere arbejdsgivere.

  R75 kan være FØR rabat

  Når ejer har fri telefon i virksomheden, så er ægtefællens lønoplysninger på R75 FØR rabat på fri telefon. Når du konterer rabatten for at få rigtig selvangivelse og skatteberegning, vil du derfor få kontroludfald nr. 160.750, der har teksten:
  "SKAT kontroloplysning om bidragspligtig A-indkomst afviger mere end forventet fra saldo konto 5100-5125. En afvigelse på 625,- kan skyldes rabat fri telefon." Du skal acceptere kontrollen.
   

  Vær opmærksom på om SKAT også beregner den korrekte rabat på årsopgørelsen.

  Fri telefon som medarbejdende ægtefælle 

  Statusseddel: Oplysning (1 betyder ja) om fri telefon til medarbejdende ægtefælle ses både i billede løn og i billede Privat andel af udgifter (ikke momsbelagt). 

  Fri telefon for et helt år konteres: 2.250,00 (EFTER ægtefællerabat) konto 5171 / 7034 (sats for 2022)

  Fri telefon som erhvervsdrivende og ved ligedeling

  Billede: Privat andel af udgifter uden moms

  Statusseddel: Oplysning om fri telefon ses her. Man kan angive 1 eller 2 som antal personer med fri telefon.
  Ægtefællens fri telefon skal kun med her, hvis ægtefællerne anvender ligedeling. Oplysningen om beløb til ægtefælle bruges til udfyldelse af selvangivelsen (fratrækkes på driftsherrens og tillægges på ægtefællens i felt 462)

  Der er knyttet beregning til oplysningen, så Ø90 konterer antal * satsen (FØR ægtefællerabat).

  Ægtefællerabat konteres manuelt. Hvis du skriver i billedet på konto 4899 46, vælger Ø90 automatisk modkonto 7034. 


  Her beregner Ø90 2*satsen for fri telefon kr. 6.000 (sats 2022), og der er indtastet 1.500 som ægtefællerabat. Kr. 2.250 placeres på ægtefællens selvangivelse.

  Kontroller

  Alle kontroller vedrørende fri telefon ligger i billedet privat andel af udgifter uden moms, hvor der er taget stilling til både løn og erhvervsvirksomhed.

  Der er kontroludfald, hvis der er konteret mere 1,5 gang satsen i virksomhed. Der ses både på den erhvervsdrivende, den erhvervsdrivendes rabat og medarbejdende ægtefælles frie telefon. 

  Der er tjeklistekontrol for hver person, hvis der er lønindtægt, når der samtidig er enten løn hos den anden ægtefælle eller fri telefon i virksomheden.

  Er denne vejledning nyttig?