SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Grovfoder - Billede grovfoder

  Konti, der kan indeholde statusværdier for grovfoder

  Her behandles alle konti vedrørende 3xxx og 4xxx intervallerne på landbrugskontoplanen, der kan indeholde statusværdier for grovfoder. Derudover behandles også de særlige beholdningskonti fra kontointervallet 1603-1649, der vedrører grovfoder. 

  Grovfoder - fælles

  Billedet til grovfoder skal der blot anvendes nogle særlige formler, når statusværdien skal beregnes ud fra antal FE i kvantum 2.

  Der er plads til indtastning af kvantum2 (typisk FE på disse konti).

  Hentes oplysningerne fra statussedlen vil beløbene automatisk blive overført til kvantum 2 feltet, hvorefter der kan foretages en beregning, som anvender den pris, prisgruppe og den formel der er tilknyttet kontoen.

  De formler der er tilknyttet grovfoder udfører beregningerne ud fra kvantum 2. Angives der kun kvantum 1 skal man enten ændre formlen til at passe til dette, hvis det er en tilbagevendende begivenhed, ellers skal kvantum og beløb posteres manuelt

  Yderst til højre (efter ”Indkomst”-kolonnen) er der både kvantum1 og kvantum2 fra primo, og der er til sidst en kolonne med ”Indkomst Kv2” – det vil sige saldoen for kontiene for kvantum 2.

  Grovfoder prisgruppe intervaller

  På landsniveau er der oprettet prisgrupper i følgende intervaller: 

   

  Almindelige beholdninger

  Jordbeholdninger

  Grovfoder

  317.000 – 317.999

  163.060 – 163.079

   

  400.590 – 400.599

   
   

  442.000 – 442.999

   

  Grovfoderformler

  I billedet grovfoder anvendes der andre beregningsformler. Det er formlerne:

  Formel nummer

  Beskrivelse

  115

  Grovfoder – Indkøbte og egen avl til salg.

  Kvantum indtastes på kontoen (typisk 3XXX og 4XXX konti) og de beregnede drifts- og skattemæssige værdier konteres til kontoen.

  Det vil sige som til 111, men hvis der er indtastet et kvantum 2 gennemføres den driftsmæssige værdiansættelse ud fra dette.

  116

  Grovfoder – egen avl til foder.

  Kvantum indtastes på det driftsmæssige nummer (typisk 3XXX-konti). Hvis der ikke føres skattemæssigt regnskab med foderbeholdningerne (referencenummer 701.124 = N [-1]), så modposteres det skattemæssige kvantum på kontoen uden yderligere beregninger. Hvis der føres skattemæssigt regnskab med foderbeholdningerne (referencenummer 701.124 = J [+1]), så modposteres det skattemæssige kvantum på kontoen OG den skattemæssige værdi og kvantum posteres på den angivne skattemæssig konto.

  Det vil sige som til 113, men hvis der er indtastet et kvantum 2 gennemføres den driftsmæssige værdiansættelse ud fra dette.

  Er denne vejledning nyttig?