SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Indskudskonto ved start

  Dette billede [Alt+M+O+D+I] bruges til at oprette indskudskontoen, det første år virksomhedsordningen anvendes

  Dette billede [Alt+M+O+D+I] bruges til at oprette indskudskontoen, det første år virksomhedsordningen anvendes. Derefter ændres indskudskontoen kun ved indskud og hævninger, der gennemføres i billede Indkomstdisponering og skatteberegning

  Om ordningen som helhed - se virksomhedsordning.

  Beregning af indskudskonto

  Når man begynder at bruge VS-ordningen, skal indskudskontoen gøres op på starttidspunktet. I Ø90 sker det automatisk på grundlag af primostatus. Den beregning bliver rigtig, hvis der er tale om en igangværende virksomhed, der træder ind i VS-ordningen ved indkomstårets start. 

  Hvis virksomheden først er startet i løbet af året, er der ingen primostatus at bruge som grundlag, og derfor skal der laves nogle særlige primoposteringer.

  Nødvendige posteringer

  Hvis man har brug for at rette i den automatisk beregnede indskudskonto ved start, skal man bruge primostatus på kontonumrene 8500 til 8508. Primoposteringer på disse kontonumre er med i specifikationen af indskudskontoen, og man kan gøre specifikationen let at læse ved at rette kontoteksterne til. For ikke at få afstemningsfejl skal den samlede korrektion "modposteres" på konto 8519 00.

  For alle de korrektioner, der er nævnt nedenfor gælder:

  1. Brug funktionen "Ret primo" [Alt]+ F + O
  2. Indtast de ønskede primoposteringer
  3. Luk dialogen [F6], [Enter].

  Billedet ændrer udseende i opgørelsesprocessen – det betyder ikke noget

  Hvis du åbner billedet igen, efter at billedet Indkomstdisponring og skatteberegning er beregnet, vil du se nogle automatiske posteringer. Ø90 viser indskudskonto primo i kolonnen bevægelser. Hvis du retter disse beløb, vil Ø90 blot modpostere i indkomstdisponeringen. Du skal altid bruge ret primo, for at ændre indskudskonto primo.

  Her har Ø90 beregnet indskudskonto ved start i alt på nul. Aktiver = 3.600.000 og gæld -5.000.000 findes i de sædvanlige statusposteringer, regulering 1.400.000 er indtastet nul-regulering. 

  Ejendomsværdi

  Når man træder ind i VS-ordningen, kan man vælge at bruge anskaffelsessummen for fast ejendom i stedet for ejendomsvurderingen. Hvis man ønsker det, skal man trække ejendomsværdien fra og lægge anskaffelsessummen og forbedringer mv. til:

  Eksempel: Man ønsker at anvende den kontante anskaffelsessum i indskudskonto ved start.

  Ejendomsværdi primo er 1.700.000 kr., anskaffelsessum 1.598.500 kr. og forbedringer indtil indtræden 578.000 kr. 

  Der skal laves disse primoposteringer:

  Ejendomsværdi ifølge status skal udgå -1.700.000 Statuskonto 8500 00
  Anskaffelsessum kontant 1.598.500 Statuskonto 8503 00
  Ombygning, forbedring mv. 578.000 Statuskonto 8505 00
  Afstemning -476.500 "Modkonto" 8519 00

  Hvis man bruger ejendomsværdien, og der er lavet forbedringer, der ikke indgår i endnu, kan de tilføjes på samme måde.

  Tilføjelse af poster, der ikke findes i primostatus

  Det anbefales at oprette specifikationskonti med sigende tekster. Man skal anvende grundkonto 8507.

  Nulstilling af negativ indskudskonto

  Negativ indskudskonto kan nulstilles (helt eller delvist), hvis de lovmæssige betingelser er opfyldt. Nulstillingen foretages på konto 8508. 

  Eksempel: Negativ indskudskonto på 150.000 kr. skal nulstilles helt:

  Der skal indtastes to primoposteringer:

  Nulstilling 150.000 Statuskonto 8508 00
  Afstemning -150.000 "Modkonto" 8519 00

  Særlige forhold 

  Genindtræden i VS-ordningen

  Hvis man har været ude af VS-ordningen og begynder at bruge den igen indenfor 5 indkomstår, er der særlige regler for ejendomsværdien. Derfor skal der altid korrigeres for ejendomsværdi i disse tilfælde.

  Eksempel: Ejendomsværdi ved genindtræden: 4.500.000 kr. Ejendommen indgik i den "gamle" indskudskonto med en ejendomsværdi på 4.200.000 kr.

  Der skal laves disse primoposteringer:

  Ejendomsværdi ifølge status skal udgå -4.500.000 Statuskonto 8500 xx
  Ejendomsværdi i "gammel" indskudskonto 4.200.000 Statuskonto 8500 xx
  Afstemning 300.000 "Modkonto" 8519 00

  Det anbefales at oprette ejendomskonti med en sigende tekst.

  Rettelse i gammel virksomhedsordning

  Når VS-ordningen er "i gang", bliver indskudskonto ultimo det ene år automatisk overført som indskudskonto primo det næste år. Hvis man har brug for at rette en indskudskonto, der er overført fra sidste år, skal man bruge konto 8510 00 primo og rettelsen skal ske i billedet "Indkomstdisponering og skatteberegning".

  Er denne vejledning nyttig?