SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indlån og andre tilgodehavender – Konto i fremmedvaluta i pengeinstitut

  Fordel, hvis man fx har en omsætning i Euro

  Når en landmand har en omsætning i fx Euro, (fx sælger slagtesvin til Tyskland, eller køber foder i Holland), kan der etableres en konto i Euro i et dansk pengeinstitut. Fordelen herved er, at der ikke hele tiden er omkostninger til vekselgebyr (normalt på 40-50 kr. pr. transaktion). 

  Hvis man har en konto i et pengeinstitut i fremmed valuta, så er det nødvendigt at omregne valuta til Dkr. for kontering i Ø90, og manuelt beregne kursgevinst/tab.

  Det anbefales at anvende lagermetoden, når der er tale om en indlånskonto. Det er normalt ikke noget problem at få lov til at anvende lagerprincippet, når det oplyses første gang, at det er den metode, man ønsker at anvende i regnskabet dette og følgende år.

  Problemet med realisationsprincippet er at få fastlagt en gennemsnitskurs til brug for beregning af gevinst/tab på kontoens bevægelser.

  Kontering i Ø90

  Der er oprettet konto 2028 xx til brug af indlånskonti i Fremmed valuta. Regnskabsmæssigt skal regnskabet opgøres i Dkr. Dette kræver, at omregning til danske kroner foretages ved bogføringen ud fra dagskursen. Fremmed valuta beløb påsættes i kvantum 1, så kan kursen altid beregnes/dokumenteres.

  Kontering i prisgrupper

  Eksempel med et indlån i EURO


   

   

  Er denne vejledning nyttig?