SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indlæs eksterne data - Kontorelation

  Indlæs eksterne data bruges til at indlæse kasseregistreringsdata fra andre bogføringssystemer til Ø90. Der er mulighed for at indlæse kasseregistreringsdata samt kontoplaner.

  Kontorelation

  Indlæs eksterne data 

  Indlæs eksterne data bruges til at indlæse kasseregistreringsdata fra andre bogføringssystemer til Ø90. Der er mulighed for at indlæse kasseregistreringsdata samt kontoplaner.

  Kassedata

  Der er følgende forudsætninger for at eksterne kassedata kan indlæses i Ø90 via Indlæs data

  • Posteringerne skal ligge som poster og modposter
  • Moms på posteringerne skal være konteret ud på momskonto. Der er ikke mulighed for at indlæse posteringer, hvor momsbeløbet ligger som en ekstra oplysning på den enkelte postering. Det er derfor heller ikke mulighed for, at der kan angives en momskode i forbindelse med indlæsning af data
  • I den fil, som indeholder data, må samme feltseparator ikke være brugt to gange. Fx må der ikke være anvendt komma til at separere felter med samtidig med, at komma anvendes til at dele heltal og decimaler
  • Perioden i Ø90, der ligger før den indlæste periode, skal være låst
  • Summen af posteringer inden for en måned skal give nul
  • For den periode, der indlæses for, må der ikke være tomme måneder. Det bevirker, at indlæsningen stopper fordi ”foregående” måned ikke er låst

  I billedet Indlæs data [alt+m+I] findes dialogen ”Kontorelation”. Her skal du oprette relation mellem det eksterne kontonummer og et Ø90-kontonummer.


  Kontorelationen bruges ved indlæsning af kassedata.

  Kontorelationen er ejendomsspecifik.

   

  Indlæs kontoplan

  Du har mulighed for at indtaste oplysningerne manuelt, men også mulighed for at indlæse en ekstern kontoplan fra en kommasepareret fil eller ved at kopiere den fra en anden Ø90-ejendom, hvor der er oprettet en kontorelation. 


  Se vejledning her:

   

  For at kunne indlæse eksterne posteringer skal der oprettes en konverteringsnøgle/kontorelation, hvor du angiver sammenhæng mellem eksternt kontonummer og Ø90-kontonummer.

   

  Indlæser du den eksterne kontoplan, vil det eksterne kontonummer samt tekster blive overført. Derefter skal du angive et Ø90-kontonummer ud for hvert eksternt kontonummer.

   

  Det eksterne kontonummer kan kun forekomme en gang. Flere eksterne kontonumre kan godt være knyttet til samme Ø90-kontonummer. Når du søger på et Ø90-kontonummer, skal du trykke flere gange på ”Enter”, indtil teksten 'der er søgt til bunden' kommer, så er du sikker på, at du har søgt alle forekomster af Ø90-kontonummeret igennem.

   

  Får du ikke lavet sammenhæng mellem Ø90-kontonummer og et eksternt kontonummer, vil disse kontonumre blive sorteret ind øverst i listen over kontorelationer, når dialogen bliver opdateret.

  Kopi Kontorelation

  Har du flere ejendomme, som modtager eksterne kassedata, og hvor kontoplanen svarer helt eller delvist til hinanden, vil det være arbejdsbesparende at kopiere en eksisterende kontorelation over på ejendommen i stedet for at indtaste den på ny.

   

  Findes der kontorelationer på modtagerejendommen, bliver de overskrevet ved kopieringen.

   

  Du har mulighed for at kopiere kontorelationer fra en ejendom med et kontoplansnummer til en anden ejendom med et andet kontoplansnummer.

   

  Kopi Kontorelation findes i dialogen kontorelation [alt+R+R]    

  Gå til kontonummer


  Her har du mulighed for at søge på enten et eksternt kontonummer eller et Ø90-kontonummer. Der må kun være et felt udfyldt ad gangen. Da der kan være flere forekomster af samme Ø90-kontonummer, søges der frem til først fundne kontonummer. Vil du søge hele rækken igennem, skal du søge, indtil der kommer en meddelelse om, at 'der er søgt til bunden'.

   

  Er denne vejledning nyttig?