SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Vælg et element - Indregning af kapitalandele til kostpris

  Når man indregner kapitalandele til kostpris, vil købsprisen blive ved med at stå i Holdings balance og vil ikke blive påvirket af op- og nedgang i datterselskab/associeret selskab.

  Resultatet vil ikke blive påvirket, medmindre der bliver givet udbytte fra datterselskab/associeret selskab

  Noteoplysning

  Ved indregning til kostpris, er det et krav at der er noteoplysning til Finansielle Anlægsaktiver, hvor hovedtal for dattervirksomhed inkl. Ejerandel fremgår.

  Du laver noteoplysningen ved i Preview at kopier landsbemærkningen til ejendomsniveau og tilpasse den. 

  Kontonumre som skal anvendes ved indregning til kostpris

  Konto Tekst Bemærkning
  7305 10 Udbytte datterselskab og koncernaktier  
       
  1651 00 Kapitalandele i tilknyttet virksomhed Opret specifikation
  1652 00 Kapitalandele i associeret virksomhed Opret specifikation
  2188 00-74 Mellemregning tilknyttet virksomhed Opret specifikation
  2188 75-99 Mellemregning associeret virksomhed Opret specifikation

  Definition tilknyttet og associeret virksomhed

  Ejer moderselskab mere end 20 % af egenkapitalen er der tale om en associeret virksomhed. Er indflydelsen over 50 % er der tale om en tilknyttet/dattervirksomhed, indflydelse kan både være den reelle indflydelse og +50 % af ejerskabet.

  Eksempel – Indregning kapitalandele til kostpris

  Udbytte afsat dette år

  Udbytte afsat sidste år

  +200.000

  +100.000

     
  Resultat fra dattervirksomhed +839.226    
           
           

  Udbyttet som er afsat i årets regnskab for dattervirksomhed, skal først med til næste år.

  Hvis der i dattervirksomhedens regnskab for sidste år er udloddet udbytte til Holding selskabet, skal det med i dette års regnskab. 

  FE Udbytte +100.000 Konto 7305 10
        Modkonto 2188 xx
           

  Husk indsættelse af noteoplysning til finansielle anlægsaktiver.

  Er denne vejledning nyttig?