SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2020-54 – Modtagekontrol FR90 fra Erhvervsstyrelsen

  Aflevering af Årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Modtagekontrol FR90 om fravalg af revision i den foregående årsrapport.

  Vedrørende modtagerkontrol FR90 ved indsendelse af Digital Årsrapport til Erhvervsstyrelsen

  Hvis der ubegrundet modtages advisering (Advis) på FR90 ved forsøg på aflevering af Årsrapporten til Erhvervsstyrelsen (ERST), er der desværre det galt, at Ø90 først ultimo januar 2020 har fået information (digital opmærkning) om fremadrettet fravalg af revision (Ej revision år 1) med i den digitale årsrapport. 

  Det vil sige, at Årsrapporter, der er afleveret før 1. februar 2020, mangler oplysningen om fravalg af revision (opmærkning om) i den digitale årsrapport, og ERST vil derfor returnere FR90: 
  Fravalg af revision kan ikke foretages, da der ikke er oplyst om fravalg af revision fremadrettet i den foregående årsrapport (ADVIS).

  ERST er opmærksomme på dette og udsendte primo februar 2020 nedenstående omkring FR90, hvilket i praksis betyder, at I desværre må aflevere de Årsrapporter, der får kontrol på FR90 (- og hvor I ellers er sikre på at det var/er oplyst i sidste års årsrapport i den underskrevne udgave), direkte via Virk.dk mod at acceptere ADVIS. Brug Indberet Årsrapport 2.0 Special.

  I kan selv udlæse XBRL- og PDF-filen på ejendommen via Funktioner - Modtag kopi af XBRL-regnskab i billedet Overfør regnskaber.

  Særligt om FR90

  Siden implementeringen har Erhvervsstyrelsen fulgt kontrollerne under kølerhjelmen. I den forbindelse har vi erfaret, at en række virksomheder har udfordringer ift. FR90.

  FR90 vedrører, hvorvidt der er oplyst korrekt om fremadrettet fravalg af revision i den foregående årsrapport.

  En række virksomheder indberetter således en ikke-revideret årsrapport, hvor foregående årsrapport var revideret, men hvor den foregående årsrapport ikke indeholdt oplysning om fremadrettet fravalg af revision. Dette er ikke tilladt, jf. årsregnskabslovens § 10a, hvorfor der skal indberettes en revideret årsrapport i stedet.

  Men udover disse virksomheder er der også en række virksomheder, som i den foregående årsrapport oplyser om fremadrettet fravalg af revision i PDF-filen, men hvor oplysningen ikke er (var) opmærket korrekt i XBRL-filen.

  Disse virksomheder vil dermed modtage en fejlbesked i forbindelse med indberetning af årsrapporten. Da det ikke er muligt at omgøre den foregående årsrapport, skal fejlbeskeden således ignoreres. 
  Det er dog vigtigt, at der fremadrettet sikres korrekt XBRL-opmærkning af informationen, så fejlene kan elimineres.

  I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen skal denne information detail-opmærkes. Dette skal ske i feltet: StatementOnOptingOutOfAuditingFinancialStatementsInNextReportingPeriodDueToExemption

  Der kan læses nærmere om kontrollerne i vejledningen

  Er denne vejledning nyttig?