SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Sælgerpantebreve og udskudt ejendomsavance

  Håndtering af sælgerpantebreve og udskudt ejendomsavance

  Kontoplan

  2138 (og 2349, 2781) Sælgerpantebreve og udskudt ejendomsavance
  Der er oprettet konti til sælgerpantebreve. De har hidtil været en uspecificeret del af pantebreve. For at både køber og sælger kan være opmærksom på, at der gælder særlige regler for sælgerpantebreve med genanbragt avance, oprettes særlige konti til dem. Ordningen med genanbragt avance gælder ved salg af erhvervsejendom, og der oprettes derfor kun konti i virksomhed.

  Det anbefales at foretage kontoflyt, så sælgerpantebrevene bliver rigtigt placeret, og de rigtige kontroller bliver gennemført. Hvis 2774 4x er i brug i forvejen, skal disse posteringer flyttes væk, hvis de ikke vedrører sælgerpantebreve. Tilsvarende for 2391 79, 2392 79, 2393 79, hvis den konto har været anvendt til noget andet end sælgerpantebreve i årsrapporten.

  Hvis der er rettet i grundlaget for beregning i Kontering af prisgruppe og Prisgruppe på den konto, man flytter fra, skal man huske selv at ”flytte” rettelserne til den nye konto.

  Der indføres beregning, så man kan beregne avance til beskatning ud fra årets afdrag på sælgerpantebrevet.

  I control vises kontiene med genanbragt avance.

  Der indføres kontroller i opgørelsen for at huske at følge den aftalte afdragsprofil.

  For køber i billedet Prioritetsgæld:

  190.090

  Der er sælgerpantebrev med genanbragt avance primo eller ultimo. Husk at følge den aftalte afdragsprofil.


  For sælger i billedet Pantebreve:

  183.150

  Der er sælgerpantebrev med genanbragt avance primo. Kontroller at betingelserne for udskudt beskatning stadig er opfyldt.


  For sælger i billedet Henlæggelser:

  194.090

  Pct.del af primo, som er genanbragt i år (årets ændring) svarer ikke til pct.del af primo sælgerpantebreve (kvt.1), der er afdraget i år. Kontroller rigtigheden.

  194.091

  Der er sælgerpantebrev med genanbragt avance ultimo, men ingen genanbragt avance på konto 2781.

  194.092

  Der er genanbragt avance sælgerpantebrev ultimo, men intet sælgerpantebrev med genanbragt avance.


  Udskrifter

  Ny konto 2349 Sælgerpantebreve bliver placeret i:

  • Årsrapport og skattebilag: Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.
  • Internt regnskab: Anden langfristet gæld
  • Personligt skatteregnskab: Prioritetsgæld

  Ny konto 2781 Genanbragt ejendomsavance sælgerpantebrev bliver placeret i:

  • Andre hensatte forpligtelser

  Se i øvrigt vejledningen om sælgerpantebreve.


  Er denne vejledning nyttig?