SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-22 – Kontoplanændringer marts 2021

  Kontoplanændringer marts 2021

  Kontoplan

  2748 87 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag lån COVID-19

  Kontoen var i brug på 50 ejendomme i 2019. Hvis der er brug for den nye konto på en af disse ejendomme, skal man bruge Flyt posteringer hurtigst muligt.

  Ændringerne i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med Covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift blev vedtaget 23.02.2021.

  Der er nu disse 3 konti til lånene:

  A-skat og arbejdsmarkedslån forfalder 01.04.22 eller 01.06.22. På enkelte ejendomme, hvis regnskab slutter 31. marts, 30. april eller 31.maj 2021 kan nogle af lånene forfalde i regnskabsåret 2022/2023. Hvis der bliver brug for kontonumre til langfristet gæld, anbefaler vi at oprette en konto 2690 xx på ejendommen.

  3850 Konti til indregning af erstatning til minkavlere COVID-19

  Til indregning af erstatningen til minkavlere, er der tidligere orienteret om at erstatningen for dyrene indregnes på konto 3596 20-29. Erstatningen for anlægsaktiverne betragtes som et salg med normal opgørelse af gevinst/tab (og i skat evt. med genvundne afskrivninger til følge). Derudover indgår der følgende elementer i erstatningen, hvor der er oprettet nye konti:

  • 3850 90 Tempobonus – aflivning mink COVID-19
  • 3850 91 Rengøring mv. – aflivning mink COVID-19
  • 3850 92 Rengøring mv. – aflivning mink COVID-19 (med moms)
  • 7346 89 Erstatning tab af indkomstgrundlag minkavlere

  Bemærk vi har reserveret konto 3596 24 Erstatning COVID-19 pelsdyr m. moms  (dvs. lukkes, fordi vi har oprettet konto 3850 92 med moms (under andre landbrugsindtægter). Konto 3596 20-29 må kun bruges til den del af erstatningen, der vedrører minkenes værdi (dyrenes netto tilvækstværdi under bruttoudbyttet i det interne regnskab).

  Det i 2020 regnskaberne tilgodehavende erstatning indregnes
  Nyt kontonummer til tilskud til revisorhonorar i forbindelse med Covid-19.

  3870 90 Tilskud revisorhonorar COVID-19

  Nyt kontonummer til tilskud til revisorhonorar i forbindelse med Covid-19.

  3878 95 Efterbetaling tidligere år

  Der er oprettet nyt kontonummer til efterbetalinger af EU-støtte fra årene 2015-2018, som hos nogle har indeholdt en fejl i udbetalingen i disse år.

  5190 26 Løntilskud personlig assistance

  Kontoen reserveres da 3866 30 Løntilskud personlig assistance i virksomhed har erstattet den.


  Vedhæftning

  Pasted image (40).png

  2021-xx Kontoplan marts 2021.pdf

  Er denne vejledning nyttig?