SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-40 – Driftsfonde som kapitalinteresse DC til kostpris

  Driftsfonde som kapitalinteresse - flyttet fra Danish Crowns kollektive egenkapital til personlige konti, kan indregnes i årsrapporten under kapitalinteresser.

  Der er lavet en løsning, så driftsfonde som kapitalinteresse, der er flyttet fra Danish Crowns kollektive egenkapital til personlige konti, kan indregnes i landmandens årsrapport under kapitalinteresser (konto 2150 47, 2150 49). Ændringen sættes i gang med virkning fra fredag den 21. maj 2021.

  Regnskabsdefinitionen og kontrollerne i opgørelsesbilledet Egenkapital er ændret, så kontiene 2152 95-99 regnskabsteknisk virker ligesom 2150 47-49 hidtil har gjort – bortset fra at de nye konti (2152 95-99) er en ikke realiseret post i resultatopgørelsen under kapitalinteresser, hvor 2150 47-49 er en ikke realiseret post i resultatopgørelsen under finansielle indtægter/omkostninger.

  Nye konti på landskontoplan 1

  Vi har på landskontoplan 1 oprettet konto 2152 95 med samme tekst/åbningskoder som på 2150 47 og 2152 96 med samme tekst/åbningskoder som 2150 49.

  Kontering og prisgrupper

  På konto 2152 95-99 har vi på landsniveau oprettet formel 0 aktiv (ingen beregning), dvs. vi har gjort formel 850 passiv.

  Hvordan flytter I til de nye konti?

  I kan flytte de eksisterende posteringer på f.eks. 2150 47 til 2152 95. Så flyttes posteringen også primo i sidste års regnskab og ikke kun primo i aktuelt år.

  I sidste års tal dialogen til årsrapporten skal et beløb svarende til statusændringen sidste år derefter flyttes fra logningerne 495354/495386 til den nye logning 495339 under kapitalinteresser. I balancen skal I sidste års tal dialogen flytte beløbet fra logning 496166/496310 til logning 496159 Tilsvarende skal man i pengestrømsopgørelsen sidste år flytte en statusændring sidste år fra logning 498212/498122 til 498228. 

  I sidste års tal til det interne regnskab skal der flyttes et beløb fra logning 400890 til den nye logning 400701. Der er ingen ændringer i balance – intern og i pengebindingen, da driftsfonde i det interne regnskab fortsat i balancen betragtes som et værdipapir og ikke en kapitalinteresse.

  Er denne vejledning nyttig?