SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-46 - Nemfaktura Nyhedsbrev

  Nemfaktura nyhedsbrev

  DMS kalveafregninger, nu i en form der kan betales via Summax, hvis man er Nemfaktura Plus kunde

  Der er i DMS lavet en optimering på udskriften af kalveafregningen således at der nu kan tilvælges en faktura forside, der gør det muligt at betale kalveafregningen via Summax, 

  Du skal sørge for at;

  • Konto nr. på leverandør er udfyldt
  • Afregningsnr. skal som altid manuelt udfyldes

  Herefter vælger du ”Summax PDF”, hvorved der kommer en faktura forside ind foran den kendte afregnings udskrift. Denne forside kan konverteres til en efaktura via Nemfaktura Plus og den alm afregningsudskrift følger med som bilag i den vedhæftede PDF.  

  Du kan sagtens sende fakturaen til din Nemfaktura mail og til leverandøren i samme mail, du skal blot være obs på, at nemfaktura mailen ikke må stå som BCC. 

  Design i ”Ret bilag” er gjort lidt mere brugervenligt

  Grundet et behov for at håndtere bilag med delvis moms er layoutet på varelinjer ændret således, at der nu også er en momsrække pr varelinje.

  Der er også kommet beregnede felter (de grå felter) på ”Samlet beløb ekskl. Moms”, ”Momsgrundlag (25 %)” og ”Samlet beløb inkl. Moms” for at gøre det nemmere at gennemskue eventuelle afvigelser/afrundinger mv.

  Se eksempel på designændringer i næste afsnit

  Nemfaktura Plus kan nu håndtere bilag med delvis moms

  Der er i ”Ret bilag” lavet en opdatering, der gør at bilag med delvis moms kan håndteres manuelt. Momsen håndteres på varelinje niveau, så er der en varelinje, der både dækker over en beløb med og uden moms, skal der manuelt laves en ny line til delen uden moms. Er det blot enkelt varelinjer der er uden moms, så skal momssatsen på den pågældende linje blot rettes til 0.

   

  Et eksempel er en YouSee faktura hvor der ikke er moms på Koda-delen af abonnementet;

  Bilag uden fakturadato fik automatisk indsat datoen ”01-01-1970”

  Ved manglende fakturadato indsatte vores system automatisk datoen ”01-01-1970” fremfor at lade bilaget ende på hold grundet manglende data. Dette er ændret da en dato i 1970 gav udfordringer med bogføringen i Ø90. Bilaget vil nu ende på hold, hvor der manuelt skal tages stilling til fakturadatoen.

  Da selve bogføringen af bilagene er baseret på fakturadatoen, har vi ikke kunnet finde en automatisk løsning, der kunne give et tilfredsstillende resultat og derfor har vi valgt at sætte bilagene ”På hold” til manuel håndtering. 

  Sporadisk Nemfaktura Plus moms udfordring er rettet

  Der har været en udfordring med nogle bilag som var uden moms, landede i Summax med moms i flere afskygninger. Denne fejl er udbedret.

  Er denne vejledning nyttig?