SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-01 – Dataoverførsel 2.0 igangsætning den 10. januar 2023

  Maskinrummet i Dataoverførsel er udskiftet til ny teknologi, som anvender Machine Learning til kontering. Ændringen vedrører alle leverandører, som sender afregninger og fakturaer til Ø90 og InterCount.

  Dataoverførsel 2.0

  Dataoverførsel 2.0 igangsættes pr. 10. januar 2023

  Dataoverførsel version 2.0 bliver tilkoblet for Ø90 kunder, som endnu ikke er tilkoblet. Produktmodningen er afsluttet og løsningen igangsættes for alle Ø90 kunder. Løsningen har været i pilotafprøvning i en længere periode, og der er løbende blevet koblet flere og flere kunder på løsningen. Det er foretaget tilpasninger og træningen er trimmet, så løsningen kan nu også anvendes til de resterende 30 procent af kunderne. 

  Hvad betyder ændringen?

  Overordnet set fortsætter Dataoverførsel som tidligere, dog med følgende væsentlige ændringer:

  • Ny momshåndtering (se nedenfor)
  • Valgt Kundesegment afgør konteringen og korrigerer i forhold til fuld specifikation
  • Ingen korrektionsmuligheder på kredsniveau
  • Individuel konteringsregel oprettes automatisk når du retter konteringen
  • Konteringsregler til gentagende og afvigende bilag
  • Ejendomsindividuelle varetekst-konteringer konverteres fra DA 1.0 til DA 2.0


  Hvad skal du gøre for at anvende Dataoverførsel 2.0?

  Alle Pilotkunder anvender allerede version 2.0
  Alle andre kunder som anvender DA 1.0 bliver automatisk skiftet over på version 2.0
  Der skal ikke gøres noget for at komme over på version 2.0.

  Tidspunkt for skift til ny løsning

  Tidspunktet for igangsætningen er valgt ud fra at så mange leverandører som muligt har leveret alle data vedr. 2022, så vi på denne måde gør hvad vi kan, for at alle posteringer i 2022 er konteret ud fra samme konteringsregler, samt at momsprincippet er uændret for alle DA posteringer i 2022. 

  Da igangsætningen ikke kan styres pr. leverandør; men vil have effekt for alle leverandører på samme tidspunkt, vil der i starten af januar måned 2023 være posteringer fra virksomheder, som leverer faktura data dagligt herunder e-faktura, hvor moms håndteringen vil være fra den gamle løsning med momskode 9 på alle posteringer. 

  Skiftet til den nye momshåndtering bliver først gældende for posteringer modtaget fra og med den 10. januar 2023, uanset posteringsdato.

  Ny momshåndtering

  Dataoverførsel 2.0 anvender kontoens momsforvalg. Posteringer fra Dataoverførsel opfører sig fremover på samme måde som andre posteringer indtastet i kasseregistrering, så momskode har betydning for moms på posteringen. Det betyder at varelinjers nettobeløb er tillagt moms, og momskoden har betydning. Det betyder også at varelinjen ”moms af køb” eller ”moms af salg” ikke længere konteres direkte til momskonto 8401/8402. 

  Er posteringer overført via den nye eller gamle løsning?

  Man kan se forskel på posteringer fra den gamle løsning 1.0 og den nye løsning 2.0 idet: 

  Den gamle løsning DA 1.0:
  DA posteringer fra den gamle løsning har momskode 9 på alle posteringer og der findes en moms postering. Derudover kan man på ”Konteringsdetaljer” se at Konteringstype er ”Dataoverførsel/HU gr”. 

  Den nye løsning DA 2.0:
  DA posteringer fra den nye løsning har momskode 1, 2, blank eller 9.

  ”Konteringsdetaljer” er ”Machinelearning” eller andet, afhængig af om basiskonteringen er korrigeret. 

  Se mere om konteringsdetaljer i vejledningen her https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-2-0-faq

  Kontoudtog (KU) og terminsafregninger fra realkredit

  Kontoudtog anvender stadig den gamle Dataoverførsel 1.0 og de gamle skærmbilleder fortsætter til dette formål. 
  Kontering af terminsafregninger er ikke berørt af ændringen til machinelearning, konteringen fortsætter uændret. 

  Se mere om Dataoverførsel 2.0 i vejledningerne her:

  Kundesegment: 

  https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverfoersel-kundesegmenter-dialog
  https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverfoersel-valg-af-kundesegment

  Bilagskonteringsregler:
  https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-bilagskontering

  Individuel kontering:
  https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverf%C3%B8rsel-varetekst-individuel-dataoverf%C3%B8rsel-20

  Mellemregningskonto:
  https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverfoersel-mellemregningskonto-dialog

  Konteringsdetaljer:
  https://help.seges.dk/o90/o90-control-konteringsdetaljer

  FAQ:
  https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-2-0-faq

  Hvis du finder fejl i konteringen:
  https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-2-0-indberetning-af-fejlkontering

  Alle skærmbilleder til Dataoverførsel 2.0 findes via Menu og Administration i Ø90, ligesom skærmbillederne også indgår i udvalgte Control billeder:

  Er denne vejledning nyttig?