SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Investering - Forlods afskrivning bruges senere end investeringsåret

  Etablerings- og iværksætterkonto kan hæves i år 0-4 efter investeringen

  På bygninger og installationer, der afskrives lineært, er det nødvendigt at regulere for at undgå fejl.

  Når etableringskonto eller iværksætterkonto hæves senere end investeringsåret, og der er afskrevet på bygningen/installationen, så skal den opsummerede afskrivningsprocent reguleres. Hvis ikke man regulerer den opsummerede afskrivningsprocent, så vil der komme en kontrol i afskrivningerne om, at den ikke stemmer. 

  Procenten skal reguleres for at kompensere for de ekstra afskrivninger, der er foretaget tidligere på det beløb, der nu forlods afskrives. Hvis ikke der blev reguleret, så vil man kunne afskrive for meget. Eksempel:

  •           Investering              1.000.000
  •           Afskrevet pct                   20%
  •           Afskrevet beløb          200.000

  Når der så kommer en forlods afskrivning på 400.000 (og der ikke reguleres), så vil der kunne afskrives 80% af det nye afskrivningsgrundlag = (1.000.000 – 400.000) * 80% = 480.000.

  Det ville samlet give en afskrivning på følgende:

  •           De oprindelige 20%    200.000
  •           Forlods afskr.             400.000
  •           Rest 80%                   480.000
  •           I alt                         1.080.000           = 80.000 for meget afskrevet

  Regulering af opsummeret afskrivningsprocent
  For at kompensere for fejlen skal den opsummerede afskrivningsprocent reguleres i forhold den ekstra afskrivning, der er foretaget de første år.

  Med udgangspunkt i ovenstående eksempel, så er den ekstra afskrivning 20% af forlods afskrivningen:

            400.000 * 20% = 80.000.

  Den ekstra afskrivning skal sættes i forhold til det nye afskrivningsgrundlag:

            80.000 / (1.000.000 – 400.000) = 13,33%

  Opsummeret afskrivning på konto 9x08 xx skal så reguleres primo i kvantum 1 med 1333 (=13,33%).

  Er denne vejledning nyttig?