SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Investering – Køb og Salg af blandet benyttet driftsmiddel

  Kontering af køb, salg, tab og fortjeneste på biler, der anvendes både privat og erhvervsmæssigt

  Køb

  Løbende bogføring

  Konter købet på konto 8190 x0. Vær opmærksom på at vælge en konto med den rigtige virksomhedskode. Noter registreringsnummer i posteringsteksten.

  Opgørelse

  I investeringsbilledet fordeles købssummen til et nyt afskrivningsobjekt.
  I afskrivningsbilledet skal man vælge, hvordan afskrivningen skal foretages.
  I Fordeling af blandet benyttede driftsmidler skal fordeling vælges.

  I afskrivningsbillederne kan den nye bil først ses efter beregning.

  Fordeling af investeringer ved køb

  Foretag efterpostering af købet. Det gøres lettest sådan:

  • Stå på linjen 8199 xx "Fordeling blandede driftsmidler". Vær opmærksom på at vælge den med den rigtige virksomhedskode.
  • Ny [Ctrl + Y].
  • I linjen skrives S (skat), kontonummer (brug *) og købesummen, [Enter].
  • I slutpostering: Modkonto = 9530 xx.
  • Nu er der både en S og D-linje i billedet.
  • Skriv købesummen i D-linjen, [Enter].
  • I slutpostering: Modkonto = 9918 xx.

  Brug eventuelt F4 for at se hvilken specifikation der skal anvendes. For skat:

  • Tast 95 eller 9500 i modkonto og tryk F4
  • Ret kontoteksten på næste ledige nummer med den rette virksomhedskode (registreringsnummer)
  • Åben navnekontoen [Alt + V + B]
  • Udpeg købskontoen og brug overfør [Alt + E].

  Salg

  Løbende bogføring

  Konter salget på konto 8190 x2. Vær opmærksom på at vælge en konto med den rigtige virksomhedskode. Hvis der er flere biler noteres det, hvilken det drejer sig om i posteringsteksten.

  Opgørelse

  I investeringsbilledet fordeles hele salgssummen til det afskrivningsobjekt, som det skal placeres i.
  I afskrivningsbilledet skal man selv kontere tab og fortjeneste.
  Fordeling af blandet benyttede driftsmidler vil kun indeholde driftsudgifter i salgsåret.

  Fordeling af investeringer ved salg

  Foretag efterpostering af salget. Det gøres lettest sådan:

  • Stå på linjen 8199 xx "Fordeling blandede driftsmidler". Vær opmærksom på at vælge den med den rigtige virksomhedskode.
  • Ny [Ctrl + Y].
  • I linjen skrives S (skat), kontonummer (brug *) og salgsbeløbet, [Enter].
  • I slutpostering: Modkonto = 9516 xx.
  • Nu er der både en S og D-linje i billedet.
  • Skriv salgsbeløbet i D-linjen, [Enter].
  • I slutpostering: Modkonto = 9920 xx.

  Brug eventuelt F4 for at se hvilken specifikation der skal anvendes. For skat:

  • Tast 95 eller 9500 i modkonto og tryk F4
  • Åben den rigtige navnekonto [Alt + V + B]
  • Udpeg salgskontoen og brug overfør [Alt + E]

  Vist i skema:

  Drift     Skat    
  Køb 8199   Køb PS 8199  
    9918 xx Køb VS 8199 80
          9530 xx
  Salg 9920 xx Salg 9516 xx
    8199   Salg PS 8199  
        Salg VS 8199 80

  Opgørelse af regnskab – afskrivninger skat

  Skattemæssigt skal afskrivningsobjektet "stemme", hvis der er køb eller salg. Det vil sige, at summen af salgsbeløb, tab og/eller fortjeneste skal svare til bilens værdi ultimo sidste år. Hvis man beregner før dette er på plads, vil Ø90 give en fejl: "Konto 9500xx Salg er ikke opgjort korrekt." 

  Tab og fortjeneste opgøres sådan:

  • Åben specifikation på bilen [Ctrl + A]
  • Vælg alle [Alt + A]
  • Udpeg konto 9538, vælg kontokort [F12] for at se bilens værdi ultimo sidste år
  • Beregn Tab eller fortjeneste
  • Ved tab:
   • Skriv beløbet i linjen 9518 "Tab ved salg", [Enter]
   • I slutpostering rettes beløb til fradragsberettiget del. Modkonto = 5898 10 (se tabel nedenfor)
   • Ved [Enter] beregner Ø90 resten af tabet (den private del). Modkonto = 7540 58
  • Ved fortjeneste:
   • Skriv beløbet (fortegn minus) i linjen 9517 "Gevinst ved salg", [Enter]
   • I slutpostering rettes beløb til skattepligtig del. Modkonto = 5198 10 (se tabel nedenfor)
   • Ved [Enter] beregner Ø90 resten af tabet (den private del). Modkonto = 7540 59.

  Resultatet på modkontiene kan ses i ruden tilknyttede konti.

  Kontonumre skat

  Der henvises til skattefaglig information, for at afgøre hvordan indkomsten (tab eller fortjeneste) skal beregnes og behandles. Se for eksempel SKAT’s juridiske vejledning eller guiden ”Biler, skat og moms” på Landbrugsinfo.

   

  Oversigt over kontonumre, der skal bruges i de forskellige skattemæssige situationer:

   

   

  Indkomst i VSO

  Erhvervsmæssig indkomst

  udenfor VSO

  Privat 

  Tab

  4899 38 eller

  4991 xx *)

  5898 10 eller

  5899 10 (ægt.f.)

  7540 58

  Modkonto

  9518 xx

  9518 xx

  9518 xx

   

   

   

   

  Fortjeneste

  4899 39 eller

  4986 xx *)

  5198 10 eller

  5199 10 (ægt.f.)

  7540 59

  Modkonto

  9517 xx

  9517 xx

  9517 xx

  *) Kontonumrene behandles ens i udskriften, men vises i forskellige opgørelsesbilleder: 4899 xx i Egne produkter, 49xx i Afskrivning Samlet.

   

  Opgørelse af regnskab – afskrivninger drift

  Driftsmæssigt er der ingen krav om at afskrivningsobjektet "stemmer" ved salg.

  Ved fortjeneste (der bliver en negativ saldo, hvis man ikke selv efterposterer fortjenesten) giver Ø90 fejl: "Konto 9900xx Værdi ved slutning er negativ."

  Ved tab, skal man selv være opmærksom på, om der er en restsaldo, som skal fjernes ved at kontere et tab.

  Tab og fortjeneste opgøres sådan:

  • Åbn specifikation på bilen [Ctrl + A]
  • Vælg alle [Alt + A]
  • Udpeg konto 9926, vælg kontokort [F12] for at se bilens værdi ultimo sidste år
  • Beregn Tab eller fortjeneste
  • Ved tab:
   • Skriv tabet i linjen 9921 xx "Regulering", [Enter]
   • I slutpostering: Modkonto = 4945 60 (erhverv)
   • Modkonto = 7540 58 (privat)                     
  • Ved fortjeneste:
   • Skriv fortjenesten (fortegn minus) i linjen 9921 xx "Regulering", [Enter]
   • I slutpostering: Modkonto = 4942 60 (erhverv)
   • Modkonto = 7540 59 (privat).

  Køb og salg af bil samme år

  Hvis en bil bliver solgt samme år, som den er købt, kan man ikke bruge afskrivningsmodulet. 

  I fordeling investeringer skal man opgøre tab eller fortjeneste og kontere det. Der må ikke overføres beløb til afskrivning – hverken skat eller drift.

  Foretag efterpostering af netto tab eller fortjeneste. Det gøres lettest sådan:

  Ved tab

  • Stå på linjen 8199 xx "Fordeling blandede driftsmidler". Vær opmærksom på at vælge den med den rigtige virksomhedskode.
  • Ny [Ctrl + Y].
  • I linjen skrives S (skat), kontonummer (brug *) og tabet, [Enter].
  • I slutpostering rettes beløb til fradragsberettiget del. Modkonto = 5898 10.
  • Ved [Enter] beregner Ø90 resten af tabet (den private del). Modkonto = 7540 58.
  • Nu er der både en S og D-linje i billedet.
  • Skriv tabet i D-linjen, [Enter].
  • I slutpostering rettes beløb til erhvervsmæssig del: Modkonto = 4758 xx (oprettet på ejendom).
  • Ved [Enter] beregner Ø90 resten af tabet (den private del). Modkonto = 7399 90-99 (oprettet på ejendom).

  Ved fortjeneste

  • Stå på linjen 8199 xx "Fordeling blandede driftsmidler". Vær opmærksom på at vælge den med den rigtige virksomhedskode.
  • Ny [Ctrl + Y].
  • I linjen skrives S (skat), kontonummer (brug *) og fortjenesten, [Enter].
  • I slutpostering rettes beløb til skattepligtig del. Modkonto = 5198 10.
  • Ved [Enter] beregner Ø90 resten af fortjenesten (den private del). Modkonto = 7540 59.
  • Nu er der både en S og D-linje i billedet.
  • Skriv fortjenesten i D-linjen, [Enter].
  • I slutpostering rettes beløb til erhvervsmæssig del: Modkonto = 3848 xx (oprettet på ejendom).
  • Ved [Enter] beregner Ø90 resten af fortjenesten (den private del). Modkonto = 7349 00-89 (oprettet på ejendom).

  Er denne vejledning nyttig?