SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S - Ind- og udtræden af I/S

  I modsætning til situationen ved opstart af I/S, er aktiver og passiver allerede placeret i I/S. I I/S er det udelukkende et spørgsmål om fordeling.

  Ændringer i ejerkredsen i eksisterende I/S

  I modsætning til situationen ved opstart af I/S, er aktiver og passiver allerede placeret i I/S. 

  I I/S er det udelukkende et spørgsmål om fordeling. For at få specifikationen pr. deltager til at stemme skal ændringerne konteres som indskud/udtræk. 

  De ideelle andele i I/S skal rettes:

  1. Kredsansvarlig retter ejerandelene i dialogen I/S-sammensætning.
  2. Indskud og udtræk konteres i I/S med fælles posteringer for skat og drift

  Hvis der er tale om en ekstra deltager:
  Den nye deltager skal købe sin ideelle andel af hver af de gamle deltagere.

  For hver gammel deltager xx skal der konteres:

  Beløb = ny's andel af xx's idelle andel primo

  konto

  7150 ny

   

  modkonto

  7150 xx


  Eksempel:
  To interessenter, der har ejet henholdsvis 25 og 75 procent, sælger til en tredje interessent, der skal eje 20 %. Forholdet mellem de gamle er uændret 1:3, så de ejer henholdsvis 20 og 60 procent. 

  Egenkapital på salgstidspunktet 900.000. Fordelt med 225.000 til den ene og 675.000 til den anden.

  Der konteres:

  20 % af 25 % af 900.000 = 45.000

  konto

  7150 03

   

  modkonto

  7150 01

  20 % af 75 % af 900.000 = 135.000

  konto

  7150 03

   

  modkonto

  7150 02


  Herefter ejer de 3 interessenter:

  nr. 1: 225.000 - 45.000 = 180.000 (20 %)
  nr. 2: 675.000 - 135.000 = 540.000 (60 %)
  nr. 3: 45.000 + 135.000 = 180.000 (20 %) 

  Hvis der er tale om at købe én deltagers andel:
  Den nye deltager køber hele den gamles ideelle andel. De øvrige gamle deltagere bliver ikke påvirkede.

  Der skal konteres mellem ny og gammel (aa) deltager:

  aa's idelle andel primo

  konto

  7150 ny

   

  modkonto

  7150 aa

  Ændringer for ny deltager

  I forbindelse med ændring af ejerkredsen vil der næsten altid foregå handler mellem deltagerne, hvor aktiver og passiver handles, så hver deltager ejer sin ideelle andel. Husk at foretage de samme konteringer som ved "almindelig" handel.

  Indskuddet i I/S kan specificeres på samme måde som salg af ejendom. Se vejledningen om opstart.

  Husk at rette kontoplaner, kontering af prisgruppe mv. Brug huskeliste ved opstart for deltager og vejledningen om opstart.

  Handel: Lav de sædvanlige posteringer af handlen, men brug 19xx 99 som modkonto ved specifikation af overtagne aktiver og gæld, der bliver placeret i I/S.

  D

  1949 90

  Al egenkapital I/S

       

  S

  1900 99

  Fast ejendom i I/S

  S

  7501 xx

  Jord- og foderbeholdning I/S

  S

  9420 xx

  Inventar i I/S

  S

  9530 xx

  Bil mv. i I/S

  S

  1939 99

  Finansielle akt u. varedeb. I/S

  S

  1949 99

  Andre aktiver I/S

  S

  1989 99

  Gæld I/S

  S

  1995 99

  Henlæggelser mv. I/S


  Stikord (ikke udtømmende) til forhold du skal være opmærksom på

  • Beholdningerne fremgår ikke af I/S skatteregnskab. Hvis der er nedgang fra købstidspunkt til ultimo, kan den ideelle andel af nedgangen fratrækkes. Brug kontonumrene 4xxx xx / 7900 xx
  • Succession?
  • Afkastgrundlag og eventuelt indskudskonto i VS

  Ændringer for gammel deltager

  I forbindelse med ændring af ejerkredsen vil der næsten altid foregå handler mellem deltagerne, hvor aktiver og passiver handles, så hver deltager ejer sin ideelle andel. Husk at foretage de samme konteringer som ved "almindelig" handel.

  Udtrækket fra i I/S kan specificeres på samme måde som køb af ejendom. Se vejledningen om opstart.

  Handel: Lav de sædvanlige posteringer af handlen, men brug 19xx 99 som modkonto ved specifikation af aktiver og gæld, der har været placeret i I/S.

  Stikord (ikke udtømmende) til forhold du skal være opmærksom på

  • Beholdningerne fremgår ikke af I/S skatteregnskab. Den ideelle andel af værdien primo kan fratrækkes. Brug kontonumrene 4xxx xx / 7900 xx.
  • Avanceberegning
  • Delsalg i VS-ordning?
  • Afkastgrundlag og eventuelt indskudskonto i VS

  Er denne vejledning nyttig?