SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S – Moms i I/S og hos interessent

  Anbefalinger til arbejdsgangen, når der er moms i et I/S eller hos en interessent

  Anbefaling til udarbejdelse af moms i I/S og hos Interessenter

  Nedenfor er der anbefalinger til arbejdsgangen, når der er moms i et I/S eller hos en interessent. Ved at følge anbefalingen, får I ikke problemer med beregning af mellemregning i kasseregistreringen.

  For, at undgå problemer er det vigtigt, at I husker at beregne I/S mellemregning i kasseregistrering hos I/S, når I laver en momsperiode, uanset om det er moms i I/S eller hos interessenten. Når der er beregnet, skal det kontrolleres, at posterne kan afstemmes hos interessenterne, før I/S-posteringerne bliver låst, så kontonummer hos interessent ikke længere kan rettes.

  Generelt for arbejdsopgaverne i kasse skal man bruge denne rækkefølge for en given periode i kasseregistrering:

  1. Kasseregistrering i I/S
  2. Beregn i kasseregistrering i I/S
  3. Afstem hos interessenter (lav eventuelt en postering med betalingsart langt ude i fremtiden)
  4. Tjek og lås I/S inklusiv rettelsesposteringer
  5. Tjek og lås interessent

  Arbejdsopgaverne kan godt være spredt over en længere periode, men rækkefølgen er altid vigtig.

  Man kan tillade sig at låse for rettelsesposteringer i I/S, fordi mellemregning mellem virksomhed og privat ikke har betydning i I/S, og datoer derfor ikke er vigtige.

  Anbefaling til udarbejdelse af aconto moms (1. til 3. kvartal)

  I/S har moms

  Når du er færdig med kasseregistreringen, skal du huske at beregne I/S mellemregning (Ctrl+B).
  I opgavevalg opretter du momsopgaven og starter opgørelsen.
  Du kommer igennem de billeder, der er relevante for momsopgørelsen, og til sidst kommer du til momstilsvaret, som skal låses, når det overføres.

  Når du har låst momstilsvaret, skal du låse kasseregistreringen inkl. rettelser for samme periode og derefter momsopgaven. HUSK at få beregnet I/S-mellemregning og se, at den kan afstemmes hos interessenter, inden du låser kasseregistreringen hos interessenterne.

  Selvom kasseregistreringen er låst i I/S, kan der godt beregnes I/S-mellemregning i kasseregistreringen.

  Interessent har moms

  Vi anbefaler, at kasseregistrering laves for samme periode i I/S og hos interessenten.

  Er der moms i interessentens regnskab, opretter du momsopgaven og starter opgørelsen. Når du er igennem din momsopgave, er det vigtigt, at du, inden du låser hos interessenten, har beregnet I/S-mellemregning for samme periode i I/S’et og låst samme periode i I/S’et. Ved at gøre dette vil du ikke opleve problemer med at få mellemregningen i kasseregistreringen beregnet og overført til interessenten. Du kan ikke beregne I/S-mellemregning, hvis perioden er lås hos en interessent.

  Når du beregner I/S-mellemregning så husk, at du kan rette den periode, der beregnes for.  Eksempel - Moms for 1. kvartal hos interessent

  1. kvartal er bogført i både I/S og hos interessenten, derefter beregnes I/S-mellemregning i kasseregistrering i I/S’et. Når der er beregnet, skal kasseregistreringen for 1. kvartal låses i I/S’et. Nu kan du også låse kasseregistreringen for 1. kvartal hos interessenten, og derefter kan momsopgaven låses for 1. kvartal.

  Anbefaling til udarbejdelse af helårsmoms

  I/S og interessenter

  Start i I/S med at beregne I/S-mellemregning i kassen. Ved opgørelsen af moms anbefaler vi, at der ved udarbejdelse af helårsmoms oprettes opgaver til skat, drift og moms. Inden du  starter opgørelsen, flytter du fluebenet til ”Kun Moms”.


  Ved at bruge denne anbefaling kommer du igennem de billeder, der er relevante for momsberegningen, og når du kommer til momstilsvaret, kan det låses. Lås kasseregistrering (uden rettelsesposteringer) og lås momsopgaven. Når du låser momsopgaven, bliver posteringer på momskonti og efterposteringer med momskode låst. Det betyder, at de posteringer, som findes på tidspunktet for beregning af momsen, bliver fastholdt.

  Husk at overholde rækkefølgen for beregn, afstem, tjek og lås i kasseregistrering.

  Er denne vejledning nyttig?