SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S – Moms i I/S og hos interessent

  Anbefalinger til arbejdsgangen, når der er moms i et I/S eller hos en interessent

  Anbefaling til udarbejdelse af moms i I/S og hos Interessenter

  Nedenfor er der anbefalinger til arbejdsgangen, når der er moms i et I/S eller hos en interessent. Ved at følge anbefalingen får I ikke problemer med beregning af mellemregning i kasseregistreringen.

  For at undgå problemer er det vigtigt, at I husker at beregne I/S-mellemregning i kasseregistrering/Control hos I/S, når I laver en momsperiode, uanset om det er moms i I/S eller hos interessenten. Når der er beregnet, skal det kontrolleres, at posterne kan afstemmes hos interessenterne, før I/S-posteringerne bliver låst, så kontonummer hos interessent ikke længere kan rettes.

  For at undgå problemer er det vigtigt, at I husker at beregne I/S-mellemregning i kasseregistrering hos I/S, når I laver en momsperiode, uanset om det er moms i I/S eller hos interessenten. Når der er beregnet, skal det kontrolleres, at posterne kan afstemmes hos interessenterne, før I/S-posteringerne bliver låst, så kontonummer hos interessent ikke længere kan rettes.

  Generelt for arbejdsopgaverne i kasse skal man bruge denne rækkefølge for en given periode i kasseregistrering:

  1. Kasseregistrering i I/S
  2. Beregn i kasseregistrering i I/S
  3. Afstem hos interessenter (lav eventuelt en postering med betalingsart langt ude i fremtiden)
  4. Tjek I/S inklusive rettelsesposteringer
  5. Tjek interessent

  Arbejdsopgaverne kan godt være spredt over en længere periode, men rækkefølgen er altid vigtig.

  Anbefaling til udarbejdelse af aconto moms (1. til 3. kvartal)

  I/S har moms

  Når du er færdig med kasseregistreringen/Control, skal du huske at beregne I/S-mellemregning (Ctrl+B).

  Moms via Ø90

  I opgavevalg opretter du momsopgaven og starter opgørelsen.
  Du kommer igennem de billeder, der er relevante for momsopgørelsen, og til sidst kommer du til momstilsvaret, som skal låses, når det overføres.

  Når du har låst momstilsvaret, låses de posteringer, som er med til momsen. HUSK at få beregnet I/S-mellemregning og se, at den kan afstemmes hos interessenter, inden du afslutter momsen hos interessenterne eller i I/S.

  Selvom kasserposteringer er låst i I/S, kan der godt beregnes I/S-mellemregning i kasseregistreringen, men hvis der er låst hos Interessenten kan der ikke overføres fra I/S.

  Moms via DLBR-portalen er ens for både I/S og interessent

  Momsperioden bliver automatisk oprettet og periode vil derfor være den næste momsangivelse, der skal indberettes.

  Billederne gennemgås.

  Inden der afsluttes for I/S eller interessent: 
  Tjek at der er beregnet og overført til interessent, og at der ikke er behov for rettelser i I/S. 

  Interessent har moms

  Vi anbefaler, at bogføring laves for samme periode i I/S og hos interessenten.

  Er der moms i interessentens regnskab, opretter du momsopgaven og starter opgørelsen. Når du er igennem din momsopgave, er det vigtigt, at du, inden du låser moms hos interessenten, har beregnet I/S-mellemregning for samme periode i I/S. Ved at gøre dette vil du sjældnere opleve problemer med at få mellemregningen i kasseregistreringen beregnet og overført til interessenten. Du kan ikke beregne I/S-mellemregning, hvis der er I/S posteringer der er låst hos en interessent eller hvis du har låst perioden i kasseregistrering.

  Advarsel

  Hvis du overfører til en Interessent hvor tidligere overførte posteringer er låst får du denne advarsel:

  610-406 Der kan ikke opdateres hos deltager xxxx på grund af låste posteringer. 

  Se vejledning: “Moms i I/S og hos interessent” eller ret periode, så den starter efter sidste lås dato.

  Når du beregner I/S-mellemregning, så husk, at du kan rette den periode, der beregnes for.  Eksempel - Moms for 1. kvartal hos interessent

  1. kvartal er bogført i både I/S og hos interessenten, derefter beregnes I/S-mellemregning i kasseregistrering i I/S’et. Når der er beregnet, skal kasseregistreringen for 1. kvartal låses i I/S’et. Nu kan du også låse kasseregistreringen for 1. kvartal hos interessenten, og derefter kan momsopgaven låses for 1. kvartal.

  Anbefaling til udarbejdelse af helårsmoms

  I/S og interessenter

  Start i I/S med at beregne I/S-mellemregning i kassen. Ved opgørelsen af moms anbefaler vi, at der ved udarbejdelse af helårsmoms oprettes opgaver til skat, drift og moms. Inden du  starter opgørelsen, flytter du fluebenet til ”Kun Moms”.


  Ved at bruge denne anbefaling kommer du igennem de billeder, der er relevante for momsberegningen, og når du kommer til momstilsvaret, kan det låses. Lås kasseregistrering (uden rettelsesposteringer) og lås momsopgaven. Når du låser momsopgaven, bliver posteringer på momskonti og efterposteringer med momskode låst. Det betyder, at de posteringer, som findes på tidspunktet for beregning af momsen, bliver fastholdt.

  Husk at overholde rækkefølgen for beregn, afstem, tjek og lås i kasseregistrering.

  Mellemregning fra kasse kan ikke beregnes

  Så snart der findes låste posteringer fra I/S, eller hvis en periode er låst i interessentens kasseregistrering, kan der ikke beregnes I/S-mellemregning i kasseregistrering. Posteringer bliver låst, når interessentens moms afsluttes, så det er vigtigt, at mellemregningen er færdig, før man afslutter moms. 

  Hvis der indlæses bilag i I/S senere, og det giver anledning til posteringer på mellemregning, er der to muligheder:

  • Man taster posteringerne på korrekt dato i kasseregisterring - både i I/S og hos den interessent, der skal påvirkes. 
  • Man anvender efterposteringer i I/S, hvis momsen vedrører årets sidste momsangivelse, og hvis VS-mellemregning hos interessent ikke vil blive påvirket.

  Når man skal indtaste mellemregning manuelt hos interessent, kan det være en hjælp at søge posteringer frem i I/S. 

  Eksempel:

  Interessenten har kvartalsmoms, moms for 1. kvartal er afsluttet 20. april 2024, og der er behov for nye mellemregningsposteringer i marts 2024. Posteringer, som mangler på interessentens mellemregning, kan findes ved at søge i I/S:

  • Periode 01.01.24 til 31.03.24
  • Ajourføringsdato efter 19. april 2024
  • Kontonummer er 2180 xx

  Hvis der findes posteringer, som er ajourført 20.april, er man nødt til at sammenligne med posteringer hos interessent for at se, om de mangler.


  Er denne vejledning nyttig?