SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S opstart - Tilpasninger på interessent ejendom

  Forslag til stamdata, kontoplan, beregninger og tekster på ejendomme, der er interessenter

  Arbejdet med I/S går nemmest, hvis en række tilpasninger foretages fra starten. Det forebygger for eksempel afstemningsfejl at få rettet "Kontering af prisgrupper" helt igennem fra start.

  Tjekliste

  Tjeklister til opstart kan hentes her.

  Sammensætning af I/S

  Den kredsansvarlige skal sammensætte I/S, før de særlige billeder til I/S og interessenter kan bruges.

  Stamdata

  Når ejendommen vælges første gang, skal stamdata udfyldes som for andre ejendomme. Husk periode for årsrapport - også selv om der kun skal laves skatteregnskab.

  Husk IKKE at bruge samme CVR som på I/S. Hvis interessenten ikke skal momsregistreres, kan man oprette en Personligt ejet mindre virksomhed (PMV), og på den måde få et CVR-nummer. Se vejledningen til stamdata.

  Kontoplan

  For at få et overskueligt regnskab, der kan læses af kunderne, anbefales det at rette nogle kontotekster, så det er tydeligt, hvilke beløb der er overført fra I/S. Kontonumrene svarer til dem, der er valgt på landsniveau. Du kan rette nogle af dem i kontering af prisgruppe. nnn= navn på I/S 

  Konto

  Tekst

  1590 01

  Nedskrivning besætning I/S nnn

  1900 99

  Fast ejendom I/S nnn

  1916 99

  Jord- og foderbeholdning I/S nnn

  1939 99

  Finansielle aktiver I/S nnn

  1949 90

  Formue I/S nnn

  1949 99

  Øvrige aktiver og gæld I/S nnn

  1989 99

  Gæld I/S nnn

  1995 99

  Henlæggelser I/S nnn

  2180 00

  I/S nnn

  5010 00

  Resultat I/S nnn

  5278 00

  Anden kapitalindkomst I/S nnn

  5395 00

  Renteindtægt I/S nnn

  5695 00

  Renteudgift I/S nnn

  5790 00

  Kursregulering I/S nnn

  5811 00

  Låneomkostninger I/S nnn

  8100 00

  Køb af ejendom I/S nnn

  8110 00

  Salg af ejendom I/S nnn

  8140 99

  Inv. i grundforbedring I/S nnn

  8150 99

  Inv. i beboelse I/S nnn

  8155 99

  Inv. i driftsbygninger I/S nnn

  8165 99

  Inv. i rettigheder I/S nnn

  8170 79

  Småinventar I/S nnn

  8171 79

  Køb af inventar I/S nnn

  8175 98

  Salg af inventar I/S nnn

  8173 00

  Inventar erstatning I/S nnn

  8185 99

  Andre erhverv I/S nnn

  8190 00

  Inv. i bl.benyt driftsmidler I/S nnn

  Hvis der benyttes kapitalafkastordning, desuden

  Konto

  Tekst

  8578 99

  Varelager I/S nnn

  8572 99

  Afkastgrdl. i øvrigt I/S nnn

  Hvis I/S skal behandles som "Anden virksomhed", skal du også rette på de kontonumre, du vælger at overføre til. For eksempel:

  Konto

  Tekst

  8179 50

  Småinventar I/S nnn overført

  8179 51

  Køb inventar I/S nnn overført

  8179 52

  Salg inventar I/S nnn overført

  8200 00

  I/S nnn

  8201 00

  Personlig indkomst I/S nnn

  8207 00

  Afskrivning bygninger I/S nnn

  8207 02

  Afskrivning inventar I/S nnn

  8207 03

  Afskrivning bil I/S nnn

  8207 11

  Småinventar I/S nnn

  8207 12

  Straksfradrag I/S nnn

  8207 50

  Ændret nedskrivning I/S nnn

  8553 51

  Anskaffelsessum I/S nnn

  8555 54

  Ombygning, forbedring I/S nnn

  9400 90

  Inventar I/S nnn

  9500 90

  Bil i I/S nnn

  Hvis I/S skal behandles som en del af landbruget, desuden

  Konto

  Tekst

  8553 01

  Anskaffelsessum I/S nnn

  8555 04

  Ombygning, forbedring I/S nnn

  Kontering af prisgrupper hvis I/S er anden virksomhed

  Hvis I/S skal behandles som "Anden virksomhed, skal der rettes i kontering af prisgrupper:

  I de konteringer der findes i forvejen, er de felter, som I ikke skal rette, gråtonede.

  Investeringer:

  Investering overført fra I/S undtages på kontering 8179 10, 20 og 25 og overføres i stedet automatisk til anden virksomhed på kontering 8179 50, 51, 52.

  Afskrivninger:

  Saldi på 4960 10, 4950 10 og 4955 10 flyttes automatisk videre til konto 8207 00, ved beregning i billedet "Afskrivninger samlet skat".

  Tekster og sumlinjer

  Gå til billedet udskriftsbestilling [Alt + M + F + U] og vælg Tekst/sumlinjer [Ctrl + T].

  Ret teksterne i skatteregnskabet til:

  Note

  Tekst

  Landstekst, der overskrives

  180

  Resultat I/S nnn  mv.

  Anden indtjening

  (hvis del af landbrug)

  (Kt. 3847)

  141

  Indkomst fra I/S nnn

  Resultat anden virksomhed

  (Hvis nettoomsætning)

  (Kt. 5001 81 / 8200)

  171

  Indkomst fra I/S nnn

  Resultat anden virksomhed

  (hvis andre indtægter)

  (Kt. 5001 71 / 8200)

  289

  Indkomst fra I/S nnn

  Resultat anden virksomhed

  (Hvis tilknyttet virksomhed)

  (Kt. 5001 91 / 8200)

  551

  Aktiver I/S nnn

  Aktiver anden virksomhed

  552

  Gæld I/S nnn

  Gæld anden virksomhed

  710

  Indskudt i I/S

  Salg af fast ejendom inkl. løsøre

  722

  Evt. navn på immaterielle aktiver i I/S

  Goodwill / Udvikling /

  Andre immaterielle aktive

  723

  Navn på bygningskomplekser i I/S

  Bygningskompleks 1

  Navn 9100 00-39

  Bemærkninger

  Det kan være relevant at lave disse bemærkninger til SKAT (bestillingsnummer 600)

  Nr.

  Afsnit

  Note

  Navn

  Forslag til indhold

   

  7

  70

   

  Interessenternes aftale om overskudsdeling og forklaring på regnskabsprincipper.

   

  12

  420

  Besætning

  Forklaring på forskelsbeløb og nedskrivning. Udformes så man let kan indsætte årets tal fra I/S, som forklaring på de foretagne posteringer.


  Er denne vejledning nyttig?