SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kasseregistrering - Kontokobling Beregninger

  Der kan oprettes beregninger til alle enkeltlinjer i en kontokobling via Kontokoblinger.

  Der kan oprettes beregninger til alle enkeltlinjer i en kontokobling via Kontokoblinger – Redigering. Dialogen vælges fra oversigtsbilledet.
  Udgangspunktet for beregningen er altid indholdet i ”hovedlinjen” (den der er indtastet i kasseregistrering).
  Definition af beregninger foretages til hvert af felterne: Kvantum 1, Kvantum 2 og Beløb ud fra følgende formel:  A x B / C. I beregningsdialogen har formlens led følgende overskrifter:

  A: Grundlag

  B: Værdi

  C: Divisor

  Grundlag

  I feltet kan man vælge hvilket felt i den oprindelige postering beregningen skal tage udgangspunkt i.

  Der kan vælges mellem Beløb, kvantum 1, kvantum 2 eller blank (ingen) Indtast ”1”, ”2” eller ”B”, eller vælg fra listen ved hjælp af Alt + pil ned.

  Operator

  Operator er en fast værdi, som angiver at indholdet i ”grundlag” ganges med den værdi, som indtastes i feltet ”værdi”.

  Værdi

  Satser og faste værdier kan indtastes i dette felt. Indholdet ganges med det der er valgt som grundlag.

  Feltet kan indeholde 4 decimaler og 7 cifre foran kommaet.

  Divisor

  Feltet anvendes hvis der skal divideres i beregningen. Anvendes f.eks. til beregning af procentfordelinger. Feltet kan indeholde 4 decimaler og 7 cifre foran kommaet.

  Eksempel på beregninger i en detaillinje

  I eksemplet ses hvorledes beregningen på kontoen er sammensat:

  Beløb
  Den første beregning af beløb siger fx at beløbet fra hovedlinjen skal ganges med 0,568, og resultatet skal indsættes i beløbsfeltet af detaillinjen.

  Kvantum 1
  Den anden beregning til kvantum 1 skal tolkes således, at indholdet i hovedlinjens kvantum 1 felt divideres med 5 og resultatet af beregningen indsættes i detaillinjens Kvantum 1 felt.

  Kvantum 2
  Den tredje beregning til kvantum 2 feltet siger, at der indsættes en konstant mængde (6000) i detaillinjens kvantum 2 felt.

  Beregning foretages altid ud fra de aktive kontokoblinger, gældende på posteringsdatoen

  Supplerende beregningslinjer

  Når en kontokobling oprettes, findes en fra-dato og en til-dato ( kan være uendelig – dvs. blank). Denne periode er gældende for de beregningslinjer som findes på kontokoblingen. Når man supplerer med flere beregningslinjer på underliggende niveau, er der ingen fra-/ til-dato på beregningslinjerne. Beregningslinjerne knytter sig til den ovenliggende kontokobling, og vil være gældende så længe der findes en kontokobling på ovenliggende niveau.

  Det kan være tilfældet, hvis der ændres i satser på landsniveau. Så stoppes den oprindelige kontokobling, og der oprettes en ny kontokobling med en ny sats, med en ny fra-dato. Supplerende beregningslinjer på ejendoms niveau fortsætter uændret. 

  Eksempel:

  På kontokobling, konto 4000 00:

  1/1-01

   

  01/01-02

   

  01/01-03

   

  31/12-03

             

  Oprindelse

   

  Sats 2001: 0,33

  Sats 2002: 0,40

  Sats 2003: 0,50

  L

  Linie 1

   

  Sats: 1000,00

     

  K

  Linie 2

                         

  I eksemplet er der oprettet en kontokobling 4000 00 med gældende satser. Kontokoblingen findes i 3 varianter, en til hvert år.

  På Kredsniveau er der oprettet en supplerende beregningslinje, som indeholder et fast beløb på 1000 kr. denne oplysning er ikke periodestyret, men den knytter sig til kontokobling 4000 00. Linien vil eksistere så længe der findes en landskobling på 4000 00, eller den slettes manuelt.

  Supplerende beregningslinjer er altså uafhængige af kontokoblingens periode, når kontokoblingen er oprettet på ovenliggende niveau (oprindelseskoden). Detaillinjerne vil eksistere og kunne anvendes så længe der eksisterer en kontokobling på det kontonummer som detaillinjen er oprettet på.

  Slet kontokoblinger

  Beregningslinjer i en kontokobling kan slettes med [Ctrl + Del]. Det er dog kun beregningslinjer oprettet på eget niveau der kan slettes. Beregningslinjer fra ovenliggende niveau kan ikke slettes, men man kan passivere linjen.

  En hel kontokobling kan slettes fra oversigtsbilledet med [Ctrl + Del] hvis oprindelseskoden svarer til det niveau man er på.

  Er denne vejledning nyttig?