SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kasseregistrering - Kontokobling generelt

  Hvordan virker kontokoblinger i kasseregistrering, og hvordan kan de tilpasses, hvis der er behov for det.

  Kontokoblinger i Ø90 er lavet for at lette indtastningen af posteringer i kasseregistrering.

  Det kan være posteringer, der kræver beregning af forskellige modposter eller postering af bilag, hvor det altid er de samme kontonumre og måske også beløb, der skal posteres flere gange om året.

  Kontokoblinger kan tilrettes og oprettes på lands-, kreds- og ejendomsniveau.

  Kontokoblinger anvendes til at beregne posteringer og som konteringshjælp i kasseregistrering. Kontokoblinger kan anvendes, hvor der er behov for at fordele beløb fra et bilag til flere forskellige konti.

  Når der i kasseregistreringen indtastes en konto, der er tilknyttet en Kontokobling, så beregnes posteringer, som det er fastlagt i Kontokoblingen. Resultatet kan ses i en dialog, hvorfra posteringerne overføres til kasseregistreringen. Når posteringerne er overført til kassen, betragtes de som almindelige kasseposteringer. Posteringer fra Kontokoblinger kan kendes via oprindelseskoden, som er KB. Oprindelseskoden KB ændres ikke, selv om der rettes i posteringerne.

  Når posteringerne findes i kasseregistrering, er der ikke længere sammenhæng til kontokoblingen. Hvis der skal rettes eller slettes, så skal der rettes i de enkelte posteringer på samme måde som for andre posteringer.

  Kontokoblinger på landsniveau

  Der findes en række kontokoblinger til energi, løn til medarbejdere, A-skat, egen løn, ægtefælles løn, folkepension, B-skat, overførsel mellem betalingsarter, egne produkter og private andele, som vedligeholdes på landsniveau.

  Koblingerne på energi- og vandafgifter forudsætter, at der ikke er momsforvalg på afgiftskontoen 84xx.

  Aktivering og passivering for landbrug / forretning

  De fleste energiafgifter afhænger af, om de bruges i jordbrug eller ikke. For at undgå fejlkontering er det en god idé at passivere de koblinger, der ikke er relevante på ejendommen.

  Disse takster bliver hvert år opdateret i Kontokoblingerne fra SEGES. 

  6-cifrede kontokoblinger
  Kontokoblinger oprettes på en 6-cifret konto. Det betyder, at der ikke kan laves en kontokobling på fx løn 4701-00, og så anvende denne kontokobling på alle specifikationsnumre på konto 4701. Kontokobling 4701 00 skal oprettes til konto 4701-00, og kontokobling 4701-01 skal oprettes til konto 4701-01

  Oversigt over kontokoblinger, og sammenhænge til kontoplan og kasseregistrering:

  Fra kontoplanen kan man skifte over til oversigtsdialogen, hvorfra der er adgang til redigeringsdialogen.

  Fra kasseregistrering er der ligeledes adgang til oversigtsdialogen. Endelig er der mulighed for skifte over til redigeringsdialogen fra registreringsdialogen.

  Indtastning efter bilag
  Kontokoblingerne er optimeret efter indtastning efter bilag. Her er det en fordel, at beregninger vises i en dialog, således indholdet i beregningen kan sammenholdes med bilaget fx energiafgifter.

  Kontokoblinger Oversigt
  Oversigtsdialogen indeholder en oversigt over tilgængelige kontokoblinger. Man kan vælge mellem at få alle kontokoblinger vist eller kun dem, der er aktive i den aktuelle periode.

  I oversigtsbilledet kan den enkelte kontokobling aktiveres/passiveres, og man kan skifte til andet niveau. Det er også muligt at få vist indholdet af de enkelte felter på det niveau, der ligger lige over det aktuelle (ved hjælp af funktionen: Vis ovenliggende)

  Oversigtsbilledet kan vælges fra Kasseregistrering eller fra Kontoplanen med [Ctrl + R]

  Eksempel på oversigtsbillede

  Kontokoblinger Redigering 

  Redigeringsdialogen giver mulighed for at:

  • oprette nye kontokoblinger
  • rette indholdet på en kontokobling
  • passivere enkelte linjer
  • supplere med flere linjer på en kontokobling der er oprettet på et ovenliggende niveau.

  Alle/aktive
  I dialogen kan man vælge, om man ønsker at se alle koblinger i perioden eller kun de aktive kontokoblinger.

  Eksempel på redigeringsdialog

  Beregningsdialog

  Beregningsdialogen er den dialog, der bliver vist i forbindelse med kasseregistreringen.

  Dialogen aktiveres automatisk, når der anvendes en konto i kasseregistreringen, hvor der findes en aktiv kontokobling på den pågældende dato, og der bliver dannet et antal posteringer.

  I dialogen skal du tage stilling til, om de dannede posteringer er i orden, og hvis dette er tilfældet, overføre posteringerne til kasseregistreringen. Hvis bruger ikke er tilfreds med posteringerne, kan der rettes eller tilføjes beløb i de foreslåede linjer, inden posteringerne overføres til kasseregistreringen. Overførslen sker, når du taster [enter] eller ved at anvende Overfør-knappen. Hvis posteringerne ikke skal overføres (på grund af forkert kontonummer og dermed forkert kobling, eller fordi koblingen skal rettes), skal du anvende knappen Luk.

  Kolonnerne i beregningsdialogen Kontokoblinger følger opsætningen i kasseregistrering.

  Fra beregningsdialogen kan redigeringsdialogen vælges med [Ctrl+I] eller via menupunktet Rediger, og indholdet i beregningen i kontokoblingen kan kontrolleres eller ændres. Hvis der ændres i kontokoblingen, har ændringen ingen betydning for det resultat, der allerede er beregnet, men ændringen vil være gældende næste gang kontokoblingen anvendes.

  Herefter er der ikke længere sammenhæng til kontokoblingen, men de dannede posteringer opfører sig som almindeligt indtastede posteringer. Hvis der skal rettes i posteringerne, så gøres det i hver enkelt linje for sig. Oprindelseskoden er KB, hvilket viser, at posteringen er dannet via kontokobling. (En konto med oprindelseskode KB kan ikke aktivere kontokoblinger). Kontokoblinger er altså en form for ”fødselshjælper” til kasseposteringer.

  Eksempel på beregningsdialog

  Eksempel på posteringer dannet via kontokobling, som er overført til kasseregistrering.

  Kasseregistrering – kontokobling periodeangivelse

  Ny kontokobling
  Til-dato kan indtastes, men kan også være blank. Hvis til-dato er blank, vil kontokoblingen virke uendeligt. Hvis en kontokobling ikke længere skal gælde uendeligt, men skal erstattes af en anden med en ny sats, så skal du stoppe den oprindelige ved at indsætte til-dato.

  Periodevalg
  Periode er valgt:

  Hvis du har valgt opgaven ”Opgørelse” i opgavevalg og dermed tilkendegivet hvilken periode, du vil arbejde med, så vises de kontokoblinger, der har en gyldig periode enten i en del af opgørelsesperioden eller i hele opgørelsesperioden. Blandt de gældende kontokoblinger kan man vælge at få alle kontokoblinger vist - eller kun de aktive.

  Periode er ikke valgt:

  Hvis du har valgt opgaven ”Kasseregistrering” i opgavevalg og dermed ikke valgt en bestemt periode:

  • 90 viser de kontokoblinger, som findes i perioden ud fra statustidspunktet på personoplysninger

  Ovenstående gælder uanset om du har valgt kontokoblinger fra kasseregistrering eller fra kontoplanen.

  Valg af kontokobling
  Kontokoblinger anvendes altid ud fra posteringsdatoen i kasseregistrering. Det er posteringsdatoen, der er afgørende for, hvilken kontokobling der anvendes, uanset om der findes en opgørelsesperiode eller ej.

  Uhensigtsmæssigheder / fejl

  Afstemningsfejl 

  Kontokobling til nedsat energiafgift 8431 13 kan give afstemningsfejl.

  Det er konstateret, at kontokoblingen kan give afstemningsfejl i kasseregistreringen på 1 øre, hvis der bruges nogle bestemte kvanti. Det sker, hvis det anførte kvantum 1 ender med et ciffer, der er lig med 5, 7 eller 9, f.eks. 555 eller 997.
  Der er desværre ikke mulighed for at rette kontokoblingen, således som det er programmeret på nuværende tidspunkt. Fejlen opstår ved, at der er 3 beløb, der bliver regnet ud og posteret. Det sidste beløb er reelt set forskellen mellem de to første, men på grund af de generelle afrundingsregler, og den måde kontokoblingen kan udregne beløbet på, bevirker det desværre, at der opstår denne afstemningsfejl, som er nævnt ovenfor.

  Løsning:
  Vi anbefaler derfor, at hvis man bruger kontokoblingen på 8431 13, og det indtastede kvantum indeholder 5,7 eller 9 som sidste ciffer, at man korrigerer et af beløbene, der udregnes af kontokoblingen, således at afstemningsdifferencen på 1 øre undgås.

  Eksempel:

  8431 13      Kvantum 1: 997       
  8431 13    399,80 
  843101    -903,28 
  4588 80    503,49 

  Konto 4588 80 rettes til 503,48 for ar undgå afstemningsdifferencen på 1 øre.

  Er denne vejledning nyttig?