SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kontoplan - Produktionsgrene

  I Ø90 kan der laves en produktionsgrensopgørelse, hvor indtægter og omkostninger fordeles

  Du finder dialogen produktionsgrene ved at gå til kontoplan og taste [ctrl+G] eller trykke på P-gren. Eller når du står i kasseregistrering i kolonnen Prod og taster [F4].

  Hvad er produktionsgrensnumre?

  I Ø90 kan der laves en produktionsgrensopgørelse, hvor man fordeler indtægter og omkostninger på de enkelte produktionsgrene (f.eks. vårbyg).

  Fordelingen til de enkelte produktionsgrene sker ved hjælp af en produktionsgrenskode, som er 4-cifret. De 4-cifrede produktionsgrensnumre skal være oprettet, før de kan benyttes i indtastningsbillederne. 

  Produktionsgrensnumre kan oprettes på lands-, kreds- og ejendomsniveau. På ejendomsniveau kan der også oprettes samleproduktionsgrene.

  Der er aftalt nogle vejledende produktionsgrensnumre med de øvrige faggrene, men ikke alle numrene er oprettet på landsniveau.

  Landsniveau

  På landsniveau er det kun de mest anvendte produktionsgrensnumre, der er oprettet i billede "Produktionsgrensnumre".

  Kredsniveau

  Skærmbilledet på kredsniveau "Produktionsgrensnumre" er identisk opbygget med skærmbilledet på landsniveau og ser således ud:


   

  Eksempel på dialog til Produktionsgrene

  Ny indtastning

  Et nyt produktionsgrensnummer oprettes ved at taste [Ctrl + Y] og angive nummer og en passende tekst. Hvis det kun er teksten, der skal ændres i forhold til landsniveau, tastes oven i. Alle ændringer i forhold til landsniveau markeres i skærmbilledet med et farveskift. Det er et krav ved oprettelse af nye produktionsgrensnumre, at de to første cifre findes på landsniveau.

  Ny indtastning anvendes til to ting:

  1. Oprettelse af nye produktionsgrene på ejendomsniveau. (angiv produktionsgrenskode og tekst).
  2. Oprettelse af flere intervaller under en samleproduktionsgren. (angiv produktionsgrenskode og intervaller).

  Definition samle-produktionsgrene

  Alle produktionsgrene kan defineres som samleproduktionsgrene. En samleproduktionsgren defineres ved at angive et eller flere intervaller med de produktionsgrene, som skal indgå i samleproduktionsgrenen. Det gør man ved enten:

  • at taste intervallerne direkte med "fra" og "til" ud for den produktionsgren, der skal være samleproduktionsgren
   eller
  • at taste [Ctrl + Y]

  Ved definitionen af samleproduktionsgrene kan følgende ting ikke lade sig gøre:

  • En produktionsgren kan højst indgå i et interval under samleproduktionsgrene
  • En samleproduktionsgren kan ikke indgå i intervaller under andre samleproduktionsgrene eller i eget interval

  Intervallet behøver ikke at indeholde samleproduktionsgrenen, da posteringer på produktionsgrenen (f.eks. 5900) altid bliver udskrevet sammen med samleproduktionsgrenen (som også er 5900).

  Hvis du vil oprette mere end to intervaller til en samleproduktionsgren, skal du benytte ”Ny”. 

  Når der oprettes en ny produktionsgren skal de første to cifre i produktionsgrensnumret findes på landsniveau.


   

  Eksempel på intervaller til samleproduktionsgren

  Sletning

  I skærmbilledet kan man slette produktionsgrenskode/tekst, som er oprettet på ejendomsniveau, og intervaller under en samleproduktionsgren

  En samleproduktionsgren kan ikke slettes, før dens intervaller er slettet.

  ADVARSEL: 
  Ved sletning af et produktionsgrensnummer i dialogen "Produktionsgren", fjernes forvalget også på ejendomskontoplanen.

  Det gælder kun, hvis selve produktionsgrensnumret er ejendomsrettet, - ikke hvis der kun er tale om sletning af en ejendomsoprettet tekst. På kredsniveau vil sletning af et kredsoprettet produktionsgrensnummer tilsvarende betyde, at forvalget på alle ejendomskontoplaner bliver slettet.

  Er denne vejledning nyttig?