SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kontoplan - Vejviser kontoplan

  Vejviseren er lavet i en træstruktur, som benyttes til hurtigt at navigere rundt


  Vejviseren er lavet i en træstruktur, som benyttes til hurtigt at navigere rundt i kontoplanen. Ved at markere en ny gren i træet ændrer visningen af kontonumre i højre side sig i forhold til den valgte gren. Navigering fortages med piletasterne på tastaturet.

  Find konto via vejviseren

  I vejviseren foldes træet ud, indtil det rette område findes. [Alt] + [J]
  Når det rette sted er fundet på kontoplanen, så skiftes over til højre side med [F6] eller [Tab], og den eksakte konto kan vælges med pil op/ned.

  Eksempel på skærmbillede kontoplan:

  Eksempel på vejviser til kontointervallet med indkøb husdyr.

  Nye og ændrede overskrifter i vejviseren

  Ønskes en tekst rettet på en gren, rettes teksten direkte i træet. ”Ret Tekst”, vælges med [Shift] + [F10].
  Der kan oprettes nye grene i træet på både lands-, kreds og ejendomsniveau. Under menupunktet Rediger vælges ”Rediger kontooverskrifter”.

  I træstrukturen kan der oprettes overskriftslinjer til et givet kontonummer for en ejendom.
  Det nummer der anvendes til at oprette overskriftslinjen med, kan betragtes som et indeksnummer, (som svarer til kontonummeret.)

  De numre, der anvendes til overskriftslinjer, svarer til kontonumre, således at en overskrift, der starter med 3000 00 "peger" på en tilhørende konto på kontoplanen med nummer 3000 00. Der kan oprettes overskriftslinjer til den enkelte 6-cifrede konto.

  Der kan kun oprettes en overskriftslinje (én linje) pr. gren i træstrukturen.
  Vejviseren indeholder et miks af overskriftslinjer på lands-, kreds- og ejendomsniveau.

  Når du arbejder i arbejdsblokken følger træstrukturen ikke med. Den fastholdes derimod på det sted med de åbne grene, som den havde, da den blev forladt. Ved retur til træstrukturen returneres til det sted, hvor du forlod den.

  Eksempel. Du vælger grenen 3000 korn. Skifter til arbejdsblokken med [F6], og scroller til konto 4400 Foderkorn, laver en ændring af produktionsgrenskode og skifter tilbage til træstrukturen. Træstrukturen "står" stadig uændret i venstre side af billedet, og du returnerer til "aktiv" overskrift "Korn" på linje 3000.

  Rediger

  Når man ønsker at ændre i overskriftslinjerne, skal man have fokus på den overliggende overskriftslinje. Herfra vælges funktionen for overskriftslinjer, og man får vist en dialog, som lister alle overskriftslinjer på næste niveau. Man har således mulighed for at ændre i disse, slette eller tilføje nye.

  Tekstlængde på overskriftslinjer er 45 positioner.

  Rediger overskriftslinjer: 

  Eksempel på dialogen ”Overskriftslinjer”.

  Er denne vejledning nyttig?