SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kreds – Kontering af prisgrupper

  Dialog, der styrer beregning i opgørelsesbillederne i Ø90

  ”Kontering af prisgrupper” er en dialog, der styrer beregning i opgørelsesbillederne i Ø90, enten alene eller sammen med oplysninger fra en ”Prisgruppe”.
  For beskrivelse af beregningerne henvises til de opgørelsesbilleder, hvor de anvendes.

  Hvilke kredsrettelser er relevante?

  På nogle områder vil det være hensigtsmæssigt at foretage tilpasning af beregningerne på kredsniveau. Det gælder især, hvis kredskontoplanen er forbedret efter lokale forhold. Det bør være en fast del af arbejdsrutinen med oprettelse af kredskonti at undersøge, om der skal foretages ændringer eller tilføjelser i kontering af prisgrupper.
  Hvis det gælder ændring af beregningen på kontonumre, der findes på landskontoplanen, skal I først rette henvendelse til Ø90-service. Dette for at undersøge muligheden for at få ændringen gennemført på landsniveau.

  Eksempel med fuld automatik ud fra kredskontoplan

  På kredskontoplanen er der oprettet kontonumre til låneomkostninger, der skal fradrages i takt med, at et lån bliver afdraget. I det viste eksempel er der lavet en fast sammenhæng mellem lån på konto 23xx xx og udskudte fradrag på konto 276x xx. Derfor kan man allerede på kredsniveau angive, at det er formel 152, der skal anvendes ved at gøre den aktiv og passivere formel 850, som er gældende på landsniveau.

  Efter oprettelsen (her kun konto 2764 05) vil man på ejendomsniveau kunne se:


  Konteringen er oprettet fælles skat og drift. Hvis omkostningerne håndteres anderledes i årsrapporten, vil der kun være en skattemæssig saldo på 276x xx, og derfor vil der også kun blive beregnet skattemæssigt.

  Eksempel med nemt valg ud fra kredsalternativ

  Hvis man ikke er sikker på, at alle ejendomme lever op til den fastlagte sammenhæng, kan man gøre begge formler passive. Derved bliver brugeren tvunget til at tage stilling til indholdet af konteringen, før den tages i brug på ejendomsniveau. (Fejl om at der er flere passive, man skal vælge en aktiv).
  Brugeren skal sætte formel 152 aktiv og eventuelt rette lånenumret før beregning.

  Vælg periode og åbn dialog 

  Dialogen vælges via menuen: Menu > Kreds > Kontering af prisgrupper [Alt + M + D + K]

  Periode

  Fælles for alle opgaver i dialogen er, at man skal være opmærksom på at perioden er rigtig, før man foretager sig noget andet i dialogen. Det anbefales, at indtaste periode i opgavevalg hvor begge datoer er lig med den dato rettelsen skal gælde fra.

  Eksempler:
  Rettelser, der skal gælde for alle opgørelser, der har ultimo i 2006 og senere: 01.01.06 til 01.01.06.
  Rettelser, der skal gælde for alle opgørelser, der har ultimo 31.12.06 og senere: 31.12.06 til 31.12.06.

  Hvilke opgørelser gælder en kontering for?

  De konteringer man kan se i dialogen gælder alle sammen for den periode, som man har tastet i opgavevalg. I gyldighedsdato kan man se, om de også gælder fremtidige perioder (det almindelige) eller måske kun for en begrænset periode. En kontering med gyldighedsdato udfyldt gælder kun for opgørelser, hvor ultimo ligger på eller imellem gyldighedsdatoerne på kontering.

  Eksempler:

  • En kontering med gyldighed 31.12.05 til (blank) gælder for opgørelser der slutter 31.12.05 eller senere.
  • En kontering med gyldighed 31.12.04 til 30.12.05 gælder for opgørelser, der slutter 31.12.04, 30.12.05 eller imellem disse datoer.

  Hvilke opgørelser kommer en rettelse til at gælde for?

  Når man foretager rettelser, vil rettelsen få gyldighed fra ultimo i den aktuelle periode. Den aktuelle periode kan man altid se i titellinien i det bagvedliggende billede. Typisk vil rettelsen gælde for alle fremtidige perioder. Der er to undtagelser fra dette. Den ene er, hvis den pågældende kontering har en slutdato på landsniveau. I så fald får rettelsen den samme slutdato. Den anden er, hvis man retter i en gammel periode. Så vil rettelsen aldrig komme til at overskrive de rettelser, som findes for de følgende perioder på kredsniveau, men vil stoppe dagen før de begynder. Man bør dog aldrig rette på gamle perioder på kredsniveau, fordi det har betydning for alle ejendomme og dermed afsluttede opgørelser.

  Eksempler:

  • Man har valgt periode 31.12.05 til 31.12.05. Rettelser i kontering vil typisk gælde fra 31.12.05 til (blank), og dermed gælde for opgørelser der slutter 31.12.05 eller senere.
  • Man har valgt periode 31.12.04 til. I 2006 har man allerede lavet en rettelse på den kontering, det drejer sig om, som gælder fra 31.12.06 og fremad. Rettelsen vil få gyldighed 31.12.04 til 30.12.06.

  Arbejdsopgaver i dialogen

  På kredsniveau er arbejdsopgaverne stort set de samme som på ejendomsniveau, og der henvises til vejledning på ejendomsniveau. 

  Man skal være opmærksom på at foretage rettelser i god tid, for at undgå ekstraarbejde på ejendomsniveau. Det gælder især, hvis man arbejder med efterposteringer, se de næste afsnit.

  Fejl på ejendomme, hvis man "flytter" kontering

  Hvis man sletter en kredskontering, og opretter den på en anden konto, bliver der fejl på de ejendomme, hvor der allerede er beregnet og låst. Fordi der ikke længere er en kontering på den "gamle" konto, opdager Ø90 ikke, at der er et nyt resultat (intet), og derfor bliver der ikke modposteret i forhold til de låste posteringer.

  Hvis man retter en modkonto i en efterpostering, og den gamle og den nye modkonto hører til hver sit billede, kan der blive fejl på de ejendomme, hvor der er beregnet i billedet, som indeholder den gamle modkonto. Det afhænger af formel og kontonumre om der bliver fejl eller ej. Hvis I kommer i den situation, at I er nødt til at rette modkonto i en beregnet efterpostering, anbefales det at afprøve virkningen på en (test)ejendom før rettelsen gennemføres.

  Manglende effekt ved for sen rettelse

  Generelt får rettelser kun effekt på ejendomme, hvor der beregnes igen efter at rettelsen er foretaget. Det gælder for eksempel:

  • Rettelse af modkontonummer
  • Rettelse af prisgruppenummer
  • Aktivering af en anden formel (også formel 0)
  • Rettelse af kontointerval, der bruges i beregningen

  Vejledning til ejendomsniveau

  Hvis det er nødvendigt at rette sent på trods af ulemperne, så kan fejl undgås, ved at gennemføre denne arbejdsgang på alle ejendomme, hvor opgørelse er startet:

  • Se i tilstandsoversigt om de rettede billeder er behandlet [Alt + F + V].
  • Hvis de rettede billeder kun er berørt – der skal intet specielt gøres.

  For hvert billede, som er rettet på kredsniveau, og som er beregnet eller tjekket, gennemføres:

  • Fortryd beregning
  • Beregn
  • Kontroller at resultat er som ønsket
  • Hvis det ikke er tilfældet:
   • Sæt fokus på den fejlramte linje
   • Åben Indtast posteringer [Ctrl + I]
   • Indtast posteringer, som ophæver den første beregning. Det gøres lettest ved at stå på den gamle postering og bruge ny [Ctrl + Y]. Herefter kan de fleste felter kopieres med * og beløbet kan vendes med -*.
   • Luk dialogen.
   • Kontroller resultat af den beregning, som Ø90 automatisk gennemfører.
  • Tjek igen, hvis billedet var tjekket før.

  Er denne vejledning nyttig?