SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kreds - Stamoplysninger

  Anvendes til faste oplysninger ved overførsler fra Ø90 mv.

  Billedet "Stamoplysninger kreds" anvendes til faste oplysninger, som bruges ved overførsel m.m. ud af Ø90, samt til kontaktoplysninger, der kan læses af medarbejdere og InterCount-brugere. 


  Billedet "Stamoplysninger kreds" er opdelt i følgende dele:

  Øverst

  I billedets øverste del er der felter til at angive stamoplysninger for regnskabskontoret.

  Felterne med: "Navn" og "CVR-nr." skal udfyldes.

  Kontakt

  (fane)

  Under fanen med navnet "Kontakt" kan der oplyses navne, telefonnumre mv. for kontaktpersoner.

  SKAT

  (fane)

  Under fanen med navnet "SKAT" kan der oprettes afdelinger inden for regnskabskontoret. Der skal være oplysning om SE-nummer for regnskabskontoret. Eventuelt anvendte afdelingsnumre skal oprettes, hvis de har forskellige SE-numre i kontakter med SKAT.

  Kun kredsansvarlige kan opdatere indholdet i billedet. Alle øvrige brugere har kun læs-adgang.

  InterCount-brugere og billedet: "Stamoplysninger kreds"

  InterCount-brugere har kun adgang til at læse i billedet "Stamoplysninger kreds".

  Der er desuden kun adgang til den fane, hvor der vises kontaktoplysninger i billedets nederste halvdel.

  Under fanen vises de kontaktoplysninger, som regnskabskontoret har indlagt til brug for InterCount-brugere. Oplysningerne skal eventuelt også anvendes af andre.

  "Stamoplysninger" (øverst)

  I billedets øverste del er der felter til at angive stamoplysninger for regnskabskontoret - Navn m.m.

  Der skal som minimum være angivet:

  • Regnskabskontorets navn
  • Regnskabskontorets CVR-nummer

  Der er som hovedregel kun læseadgang til disse basisoplysninger.

  Fanen "kontakt"

  Det anbefales at oprette kontaktoplysninger, så SEGES og IBMs medarbejdere kan finde relevante kontaktpersoner.

  Der er generelt ingen restriktioner på, hvor mange gange en person oprettes. Det betyder, at en person godt kan angives fx som generel kontaktperson for SEGES og IBM og samtidig være oprettet som specifik kontaktperson fx for InterCount-brugere for en given afdeling.

  Adgang

  Under fanen kontakt er der adgang for regnskabskontorets kredsansvarlige (med opdateringsadgang), og der er adgang for alle andre (kun læs-adgang). Bemærk at oplysningerne også kan læses af InterCount-brugere. Der bør derfor være angivet til "hvilket" formål, den enkelte kontaktperson skal anvendes.

  Funktioner og indhold under fanen "Kontakt"

  Der kan anvendes følgende funktioner under fanen med "Kontakt"

  Ny

  Der kan indsættes nye afdelinger ved at anvende standardfunktionen for ny linie.

  Det er ikke nødvendigt at anvende "Ny", hvis der er "ledige linier i arbejdsblokken.

  Slet kontakt

  Slet kontakt kan gennemføres ved:

  • Marker en linie under fanen kontakt, og tryk [Ctrl] + [Del].
  • Marker en linie under fanen kontakt, og aktiver funktionen "Slet kontakt" i menuen under "Funktioner".

  Under fanen kontakt findes der mulighed for følgende oplysninger:

  Afd.nr.

  Afdelingsnummer. Afdeling = 0 (blank) er oplysninger for hele regnskabskontoret. Andre afdelinger (forskellig fra nul) kan oprettes efter ønske.

  Navn

  Kontaktpersonens navn kan indtastes (max 35 positioner).

  Funktion

  Kontaktpersonen funktion kan beskrives (max 25 positioner).

  Noter

  Der kan tilføjes en note. Det kan både vedrøre de 2 forudgående felter, og de følgende felter (fx for telefonnummer, at det er en mobil, eller den kun kan anvendes inden for et givet klokke interval) (max 20 positioner)

  Tlf.nr

  Der kan angives et telefonnummer for kontaktpersonen (max 8 cifre). Eventuel henvisning til fx udlandskode m.m. må skrives i feltet med noter.

  Mail

  Der kan angives en mailadresse til kontaktpersonen (max 60 positioner). Bemærk feltet "afluses" for korrekt opbygning af mailadresser.

  Ini

  Angiver initialerne for den person, der har oprettet/sidste rettet i oplysningerne om kontaktpersonen (feltet er låst).

  Dato

  Angiver datoen for hvornår "Ini" (se feltet ovenover) har oprettet/sidste rettet i oplysningerne om kontaktpersonen (feltet er låst)

   Fanen "SKAT"

  Fanen Skat anvendes til to hovedformål:

  • Der kan oprettes afdelinger
  • Der kan angives oplysninger, der skal kunne læses af medarbejdere, hvis disse er relevante (fx til oprettelse af kunderelationer i SKAT's Tast Selv løsning for moms)

  OBS! Der skal være angivet oplysninger for afdelingsnummer = 0 (blank).

  Adgang

  Under fanen skat er der adgang for regnskabskontorets kredsansvarlige (med opdateringsadgang), og der er adgang for regnskabskontorets medarbejdere (kun læseadgang).

  Funktioner og indhold under fanen SKAT

  Der kan anvendes følgende funktioner under fanen med "SKAT":

  Ny

  Der kan indsættes nye afdelinger ved at anvendes standardfunktionen for ny linje.

  Det er ikke nødvendigt at anvende "Ny", hvis der er "ledige linjer i arbejdsblokken.

  Slet afdeling

  Slet afdeling kan gennemføres ved:

  • Marker en linje under fanen skat, og tryk [Ctrl] + [Del].
  • Marker en linje under fanen skat og aktiver funktionen "Slet afdeling" i menuen under "Funktioner".

  OBS! Bemærk at sletning af en afdeling har den konsekvens, at de kontaktpersoner, der er oprettet for afdelingen (se fanen "Kontakt" i punkt 4), alle bliver slettet, når afdelingen slettes.

  Slet afdeling = 0 (blank) kan ikke gennemføres, der kan kun rettes oven i den eksisterende linje med oplysningerne. Disse oplysninger gælder generelt, når der ikke er oprettet en specifik afdeling.

  Under fanen skat findes der mulighed for følgende oplysninger:

  Afd.nr.

  Afdelingsnummer. Afdeling = 0 (blank) er oplysninger for hele regnskabskontoret. Andre afdelinger (forskellig fra nul) kan oprettes efter ønske. Hvis der anvendes forskellige SE-numre i kontakten til SKAT skal alle afdelinger oprettes.

  Navn

  Afdelingens navn kan indtastes (max 35 positioner)..

  SE-nr

  SE-nummer (CVR-nummer) kan indtastes for hele regnskabskontoret (afdeling = 0), eller for det specifikke afdelingsnummer. Der skal være angivet samme nummer for afdelingen, som der anvendes for kunden i  SKAT's løsninger (max 8 cifre). Der "afluses" for korrekt SE-nummer.

  Momsident

  Der kan indtastes den ident, der anvendes i SKAT's Tast Selv løsning for moms, når medarbejdere skal ind for at oprette kunder, der skal have moms overført fra Ø90 (max 20 positioner).

  Adgangskode

  Der kan indtastes den adgangskode, der anvendes i SKAT's Tast Selv løsning for moms, når medarbejdere skal ind for at oprette kunder, der skal have moms overført fra Ø90 (max 20 positioner).

  Afdelinger kan kun oprettes en gang.

  Oplysninger, der skal registreres 

  Minimumsindtastning

  Der skal som minimum angives følgende oplysninger for en afdeling (=0 er hele regnskabskontoret):

  • Afdelingsnummer
  • SE-nummer.

  Der skal være oprettet et SE-nummer for hele regnskabskontoret (afdeling = 0). Ellers er overførsler til/fra SKAT ikke muligt.

  Oplysninger, der kan registreres

  Med undtagelse af afdelingsnumret og SE-nummer er de øvrige oplysninger frivillige. Se oversigten over alle oplysninger i punkt 5.1.

  De frivillige oplysninger anvendes p.t. ikke til noget (teknisk).

  Anvendelsesområder for indholdet 

  I øjeblikket anvendes der kun oplysninger om SE-nummer for kredsen (regnskabskontoret), eller for eventuelt oprettede underafdelinger.

  Disse oplysninger anvendes ved "kommunikation" mellem Ø90 og SKAT til at identificere "revisoren" over for SKAT.

  Note: Ejendomsvurderinger er p.t. undtaget fra at oplyse revisoridentifikation, når der hentes ejendomsvurderinger hos SKAT.

  Hent kontroloplysninger

  Når der hentes kontroloplysninger fra SKAT til Ø90 anvendes SE nummer for den afdeling, som kunden er tilknyttet i billedet Stamdata (ejendomsniveau).

  Aflevering af moms

  Når der afleveres moms fra Ø90 til SKAT anvendes SE nummer for den afdeling, som kunden er tilknyttet i billedet Stamdata (ejendomsniveau).

  Kunden er tilmeldt automatisk aflevering af moms i SKAT's indberetningssystem for moms. Der skal her være oprettet en legalisering på kunden, hvor en revisor legaliseres til at aflevere moms for kunden. Revisoren er her "angivet" ved at angive revisorens SE-nummer.

  Aflevering af selvangivelser

  Når der selvangivelser fra Ø90 til SKAT anvendes SE nummer for den afdeling, som kunden er tilknyttet i billedet Stamdata (ejendomsniveau). 

  Er denne vejledning nyttig?