SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kreds – Styring af udskrifter

  Styring af udskrifter på kredsniveau

  Overordnet opbygning af udskrifter i Ø90

  Vejledningen indeholder en overordnet beskrivelse af, hvordan du styrer udskrifternes indhold, det vil sige hvilke afsnit og noter de enkelte udskrifter (10 udgaver pr udskrift) kan indeholde samt hvilke tekstændringer og summeringer, der kan fortages for den enkelte udskrift. Der er også en beskrivelse af enkelte stamdatas betydning for udskrivning drifts- og skatteregnskaber.

  De enkelte udskrifter/regnskaber indeholder en række afsnit med tilhørende noter. På landsniveau er alle afsnit og noter oprettet for den enkelte udskrift. Du har så på kreds- og ejendomsniveau mulighed for at til-/fravælge afsnit, noter, summering (sammenlægge sammendragslinjer og noter), samt tilrette tekster på sammendragslinjer.

  Stamdata med betydning for drifts- og skatteregnskabets indhold

  SEGES Innovation anbefaler, at du som hovedregel styrer oplysningerne på kredsniveau fremfor ejendomsniveau. Det gælder især, når der er tale om noget nyt, eller når kredsen skifter opgørelsesprincip. Husk, at hvis du retter en oplysning på kredsniveau, så skal du måske også rette oplysningen for mange af kredsens ejendomme.

  Alle kredsoplysningerne findes i de samme dialoger som på ejendomsniveau.

  Oplysninger under opgaven 'Udskrifter'

  Nedenfor beskrives udvalgte muligheder for rettelser.

  Styringen af forside

  Oplysningerne vises og rettes i Ø90 på kredsniveau under menupunktet: Funktioner > Stamdata > Beregninger og udskrifter, hvor du flytter radioknappen til ”Kreds”. I dialogen vælges opgaven ”Udskrifter”, for at få vist oplysningerne. [Alt + F + M + B], [Alt + P] + U (eller pil ned til opgaven ”Udskrifter”).

  Ændringer til driftsudskrifterne

  I den samme dialog kan du også rette oplysninger til Driftsudskrifterne:

  B: Besætning – Stam flyttes til handels

  Valget har betydning for udskrivning af besætning i den eksterne årsrapport. Kan kun rettes på ejendomsniveau.

  Divisor sidste års tal drift ekstern

  I årsrapporterne kan man her vælge om man vil have sidste års tal vist i hele kr. (skriv 1) eller 1.000 kr. (skriv 1.000).

  Ændringer til driftsudskrifterne

  I den samme dialog kan du også rette oplysninger til Driftsudskrifterne:

  Indkomstopg. Inkl. AM-bidrag, beskæft.fr. mv.

  Du kan styre udskrift af AM-bidrags- og skatteberegning i regnskabet. Fravalg betyder, at Ø90 ikke udskriver visse dele af regnskabet. Det er:

  • Linjer med AM-bidrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra befordringsfradrag i afsnit 8 "Indkomstopgørelse"
  • Noter med summarisk skatteberegning i afsnit 8
  • Årsopgørelse i afsnit 18

  Balance uden overskrift og pass. med fortegn

  Balancen i de personlige skatteregnskaber findes i to udgaver, der adskiller sig ved, om der er overskrifter, ved placering af egenkapital og ved brug af fortegn på passiver.

  Skriv Nej, hvis du ønsker en balance, der svarer til opstillingen i årsrapport.

  Skriv ja, hvis du lægger større vægt på samme fortegn i balance og tilhørende note.

  I/S note 591: Ønskes mellemregning I/S vist

  Hvis du siger nej til "Ønskes mellemregning med I/S vist" vil specifikationen af kapitalforklaring pr. deltager kun vise egenkapitalen i I/S. Husk at angive for både skatte- og driftsregnskab, hvad du ønsker.

  Udskriv sidste års kolonne i tusinder

  Nej betyder, at sidste års tal vises i hele kr.

  Ja betyder, at sidste års tal vises i hele 1.000 kr.

  Rettelsen virker for alle skatteudskrifterne.

  Oplysninger under opgaven 'Erklæringsoplysninger'

  Oplysninger vedrørende erklæringer i Årsrapport og Skatteregnskab findes i opgaven ”Erklæringsoplysninger”

  På kredsniveau kan I tage stilling til, om der f.eks. laves udvidet gennemgang eller review:

  Styring af bestillinger på kredsniveau

  Til bestilling af kredsudskrifter og styring af kredsniveau bruges billedet ”Bestilling af udskrifter Kreds” [Alt + M + F + I]

  På landsniveau er alle afsnit og noter oprettet for den enkelte udskrift. I har så på kredsniveau mulighed for:

  • Oprette samlebestillingsnumre [Ctrl+Alt+S]
  • Tilrette udgavenavne pr. bestillingsnummer [Ctrl+Alt+B] 
  • Til-/fravælge afsnit pr. bestillingsnummer [Ctrl+A]
  • Til-/fravælge noter pr. bestillingsnummer [Ctrl+A] 
  • Til-/fravælge summering (sammenlægge sammendragslinjer og noter), samt tilrette tekster på sammendragslinjer pr. bestillingsnummer [Ctrl+T] 
  • Bestille kredslister 

  Oversigt over bestillingsnumre og oprettelse af samlebestillingsnumre


   

  I dialogen samlebestillingsnumre er der øverst en oversigt af bestillinger der kan indgå. Nederst kan du sammensætte op til 15 bestillinger i en samlebestilling.  

  Samlebestillingsnummer

  Et samlebestillingsnummer er et bestillingsnummer, man opretter på kredsniveau. Heri kan indgå op til 15 udskrifter. Eksempel på hvordan samlebestillinger kan oprettes fremgår af billedet ovenfor.

  Nr.

  Bestillingsnummer udfyldes i kolonnen ”Nr.”. Bestillingsnummer vælger I selv, men det skal være højere end 800 og mindre end 940.

  I feltet under ”Navn” kan man skrive et navn, der måske forklarer i ord, hvornår bestillingsnummeret skal anvendes. F.eks. ”Endelige regnskaber”.

  Bestillingsnumre og udgaver

  Bestillingsnummer og udgave skal indberettes samlet. Ønsker I at bestille et skatteregnskab i udgave A, skriver I ”600A”.

  Det er kun de bestillingsnumre der er vist øverst i billedet, som kan indgå i en samlebestilling.

  Afsnit og noter pr. udgave, pr. bestillingsnummer

  Fra bestillingsbilledet vælges dialogen ”Afsnit og noter Kreds” [Ctrl+A]. 

  I venstre side af dialogen kan I til-/fravælge afsnit pr. udgave, og vælge om et afsnit skal med i indholdsfortegnelse. Der bruges følgende koder:

  I = Afsnittet udskrives og vises i indholdsfortegnelsen.

  F = Afsnittet udskrives og vises i indholdsfortegnelsen og kan ikke fravælges på ejendommen.

  X = Afsnittet udskrives, men vises ikke i indholdsfortegnelsen.

  ”blank” = Angiver, at afsnit/delafsnit ikke indgår i udskriften.

  Afsnit

  I kolonnen ”Afsnit” vises alle de afsnitsnumre den valgte udskrift kan indeholde.

  Under ”Navn” vises navnet på afsnit/delafsnit.

  Udgaver

  Der findes for hver udskrift 10 udgaver (A-J), som kan tilpasses til kredsens behov og ønsker. Fra starten har hver udgave det indhold, der er fastlagt på landsniveau.

  Udskriftstype

  Nederst i billedet kan I styre hvilken type udskrift der overføres til bestillingen:

  92 Kun Internt regnsk (J=Ja, N= Nej) 

  93 Uden bundlinje (J=Ja, N= Nej)

  94 Fortløbende noter (J=Ja, N= Nej)

  95 Sidste Års tal (U=Uden,M=Med) 

  98 Kontonummerudskrift (U=Uden,M=Med) 

  Noter

  I højre side af dialogen kan man pr afsnit se hvilke noter der kan rettes.

  A/P-kode pr. udgave

  Der er mulighed for at indberette A = Aktiv, P = Passiv og F = Fast. Fast betyder, at I på ejendomsniveau ikke kan fravælge noten. 

  Tilretning af udgavenavne pr. bestillingsnummer

  Fra bestillingsbilledet vælges dialogen ”Bestillingsnumre og udgaver Kreds” [Ctrl+ALT+B]. 

  I dialogen kan du indberette/ændre de udgavenavne (for udgave A til J), der er oprettet på landsniveau. Udgavenavnene vises i billedet ”Bestilling” og skal hjælpe med at vælge den rigtige udgave til kunden.

  Eksempel på udgavenavne på bestillingsnr. 616

  Valg af tekster og summering pr. udgave

  På kredsniveau i Ø90 kan I ændre summeringer pr. udgave, og tilrette tekster. (Ø90 under Menu > Færdiggørelse af udskrifter > Tekster/sumlinier.[Alt + M + F + T]), Bestillingsnummer og udgave skal angives før billedet viser noget.

  Billedet viser den tekst, der vil blive brugt i regnskaberne. Der kan være forskellig tekst i de forskellige udgaver. 

  Billedet viser også hvilke linjer (og specifikationer), der er lagt sammen i de 10 udgaver. En linje indgår i summen, hvis der står J (ja).

  Ændre tekster

  Alle tekster i billedet ”Tekster og sumlinjer” kan rettes. Tekster rettes typisk på ejendomsniveau.

  Alle tekster i billedet kan rettes ved, at man skriver det rigtige oveni, og ændringer kan fjernes igen, ved at man blanker tekstfeltet.

  Hvis en tekst skal rettes generelt, er det nok at gøre det i udgave A. Det vil være tilfældet med de fleste detaillinjer.

  Hvis I har brug for forskellig tekst i forskellige udgaver, skal I rette feltet ”Tekst i valgte udgave” til den udgave, I vil rette i.

  Summere linjer (eller skille dem ad)

  Nogle af linjerne i sammendraget, f.eks. resultat og balance, kan lægges sammen. Fra starten vil nogle linjer være lagt sammen fra landsniveau, og de kan skilles ad igen, hvis I ønsker det.

  De linjer der kan summeres, står samlet i grupper, med en blank linje imellem grupperne. Hvis man skriver J (ja) på nogle af detaillinjerne, bliver de lagt sammen og vist i den sidste linje i gruppen. Sumlinjen er markeret med ”Sum” i kolonnen ”Anvendes til”.

  Summering rettes ved at skrive oveni:

  • Hvis en linje skal indgå i en sum, skal man skrive J (ja) i de udgaver, det skal gælde for.
  • Hvis en linje skal tages ud af en sum, skal man skrive N (nej) i de udgaver, det skal gælde for.
  • Hvis man ønsker at slette den ændring, man har foretaget og vende tilbage til landsniveau, skal man blanke feltet.

  I de linjer, der ikke kan summeres, er felterne låste (grå). 

  I de specifikationer der er opstået ved summering af flere mindre, kan I bestemme, hvor mange detaljer der skal vises. Hvis man blot lægger sammen, bliver rækken af sammenlagte specifikationer vist under hinanden, med en samlet sum til sidst. Hvis man synes, at denne specifikation er overflødig, men alligevel gerne vil vise flere detaljer, end der fremgår af indkomsten, kan man nøjes med, at vise ”resultatet” af hver linje der er summeret. Det sker, hvis specifikationen er passiv på billedet til ”note fra-/tilvalg” (KBEN).

  Er denne vejledning nyttig?