SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Bundgrænse

  Hvis der findes "Øvrige lønmodtagerudgifter", beregner Ø90 bundfradrag og konterer dette (ligningslovens §9)

  Hvis der findes "øvrige lønmodtagerudgifter", beregner Ø90 bundfradrag og konterer dette (ligningslovens §9). Det forudsætter at konteringen er gennemført så:

  • Øvrige lønmodtagerudgifter findes på konto 5940 00 – 5940 09 (ejer)
  • Øvrige lønmodtagerudgifter findes på konto 5940 50 – 5940 59 (ægtefælle).

  Ø90 beregner fradrag på ca. 5.500 kr. Aktuel sats (reguleres årligt) fremgår af prisgruppen, der styrer beregningen. Formel 505 anvendes. Fradraget konteres på 5940 49 henholdsvis 5940 99.

  Den ikke-fradragsberettigede andel modkonteres på konto 7900 91 som standard. Placeringen under ”Reguleringer” skyldes, at disse fradrag ofte er faste ”satser” uden egentlige bagvedliggende udgifter.

  I selvangivelsesfeltet medregnes også specifikationskontiene 11-39, 41-48, 61-89 og 91-98.
  Der er en tjeklistekontrol, som slår ud, hvis du har konteret på disse konti, og det ser ud som om, at Ø90 ikke har beregnet det fulde bundfradrag. 

  Hvis automatik ikke ønskes

  Hvis du ikke ønsker automatikken, skal du oprette en ny kontering med formel = 0, A/P-kode = A (aktiv). Konteringen med formel 505 ændres, så A/P-kode = P (passiv). Vælges uafhængigt for ejer henholdsvis ægtefælle.

  Er denne vejledning nyttig?