SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Ligningsmæssige fradrag - Dagplejefradrag

  Ø90 kan beregne dagplejefradrag

  Ø90 kan beregne dagplejefradrag (kommunal dagpleje) på konto 5910 50 og 5911 50 med procentsats (ligningslovens § 9H), hvis du først har konteret efter disse retningslinjer:

  • Dagplejeindtægt (kommunal) er den eneste indtægt i kontointervallet 5119 00 – 5119 49 (ejer) eller 5119 50 – 5119 99 (ægtefælle)

  Ø90 kan beregne dagplejefradrag (privat dagpleje) på konto 5910 51 og 5911 51 med procentsats (ligningslovens § 9H), hvis du først har konteret efter disse retningslinjer:

  • Dagplejeindtægt (privat) er den eneste indtægt i kontointervallet 5170 00 – 5170 49 (ejer) eller 5170 50 – 5170 99 (ægtefælle)

  Dagplejefradragene modkonteres på konto 7001 05 som standard. Placeringen under ”Privat” skyldes, at denne skattefri indtægt forventes modsvaret af udgifter under privat m.m.

  Forudsætninger

  Indeholdt AM-bidrag bliver fratrukket før beregning. Ø90 forudsætter, at der er tale om de normale satser for disse bidrag – procent hentes fra prisgruppen.

  Der kontrolleres, så beregnet AM-bidrag ikke er væsentligt forskellig fra de tilsvarende beløb på 7208-7209, 7210-7211.

  Ø90 forudsætter her at dagplejeindtægten er kommunal (Kontroludslaget kan efter en manuel kontrol for korrekt beregning og kontering af AM- og SP-bidrag accepteres).

  Et andet kontonummer til indtægten eller andre indtægter

  Hvis du har brugt et andet kontonummer til indtægten (for eksempel pga. privat dagpleje), skal du rette i grundlag 1 i "Kontering af prisgrupper", så der beregnes på det rigtige grundlag.
  Hvis der er andre lønindtægter, skal du også rette grundlaget, så kun dagplejeindtægten indgår. 

  Hvis automatik ikke ønskes

  Hvis du ikke ønsker automatikken, skal du oprette en ny kontering med formel = 0, og A/P-kode = A (aktiv). Konteringen med formel 501 ændres, så A/P-kode = P (passiv). Det kan fx. være aktuelt, hvis de faktiske udgifter fratrækkes som "øvrige lønmodtagerudgifter".

  Er denne vejledning nyttig?