SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Liste 'Årsrapport Realkredit'

  Formålet er, at DLBR virksomheden og DLR kan udveksle information om kunder på en sikker og automatisk måde

  Formålet med listen er at give DLBR-virksomheden:

  • overblik over, hvilke kunder der mangler et samtykke i Ø90
  • overblik over, hvor mange samtykker DLR har sendt til virksomheden, men hvor samtykke endnu ikke er oprettet i Ø90
  • overblik over, hvor mange regnskaber der mangler at blive overført til DLR
  • sikkerhed for, at regnskaberne overføres til realkreditinstituttet, så snart de er færdige og senest 30.6.

  Indhold i listen

  Listen bliver dannet den 10. bankdag i hver måned, på baggrund af kundeoplysninger fra DLR.

  PDF listen sendes til mailadressen på kredsen. Med kredslogon kan udskriften ses i Ø90-klienten i dialogen ”Vis udskrift”.

  Listen er holdopdelt.

  DLBR-virksomheden skal gøre følgende

  1. Indhente og oprette samtykke på DLR kunder som DLR ønsker, hvor samtykket ikke allerede er oprettet i Ø90.
  2. Oprette samtykke på DLR kunder som DLR har fremsendt samtykke på til DLBR virksomheden.
  3. Tage vare på, at der faktisk bliver overført regnskaber, når regnskaberne er afsluttet. Ved nyt samtykke overføres 3 års årsrapporter eller skatteregnskaber (2008, 2009, 2010).
  4. Hvis der er tale om I/S regnskab, skal alle regnskaber, der vedrører både I/S’et og personer overføres.

   
  PDF-udskrift ”Årsrapport Realkredit”

  Udskriften indeholder op til 3 afsnit:

  Afsnit 1: Nye DLR Kredit-kunder uden samtykke til årsrapport
  Afsnittet indeholder en oversigt over ejendomme i Ø90 med kunder, som DLR ønsker at få regnskaber overført på, men der er ikke oprettet samtykke på ejendommen.

  Handling:

  • Samtykke skal indhentes ved kunden
  • Samtykke skal oprettes.

  Hvis en kunde frabeder sig elektronisk overførsel, så kan DLR kontaktes, så kunden ikke fortsat vil fremkomme på listen som en kunde DLR ønsker elektronisk overførsel på.

  Afsnit 2: DLR Kredit har fremsendt kundens samtykke til overførsel af årsrapport til DLBR-virksomheden, men samtykket er ikke oprettet i Ø90
  Afsnittet indeholder en oversigt over ejendomme i Ø90 med kunder, som DLR tidligere har fremsendt samtykke på via mail til DLBR virksomheden, men der er ikke oprettet samtykke på ejendommen.

  Handling:

  • Samtykke skal oprettes.

  Hvis samtykket fra DLR er blevet væk, eller hvis kunden er flyttet fra en anden DLBR virksomhed, kan DLR kontaktes for at få tilsendt en ny kopi af samtykket via mail.

  Afsnit 3: Status på overførsel af årsrapport til DLR Kredit
  Afsnittet indeholder en oversigt over ejendomme, hvor samtykke er oprettet, men endnu ikke overført regnskab, selv om regnskabet er dannet på ejendommen.

  Handling:

  • Holde øje med, at regnskaberne faktisk bliver overført, i takt med at årsrapporter bliver låst for færdiggørelse.

  Eksempel på liste:

  Eksempel på liste med ejendomme i Ø90 uden samtykke til overførsel af årsrapport til DLR, og ejendom 502 har endnu ikke fået overført regnskabet til DLR.F

  Kunden ønsker ikke elektronisk overførsel af årsrapport

  Hvis en kunde ikke ønsker at afgive samtykke til elektronisk overførsel af regnskaber, kan dette oplyses til DLR Kredit.

  Send oplysning om kundens cpr/cvr nr. og gerne også sagsnr. i DLR Kredit til Kreditanalyse@dlr.dk, så vil DLR straks registrere dette. Herefter vil kunden ikke længere fremgå af mangellisten. 

  Er denne vejledning nyttig?