SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - Aconto - El - Afregning uden elafgift

  Elafgift må først opkræves hos forbruger, når forsyningsselskabet har betalt den til SKAT

  Forsyningsselskaber må ikke opkræve elafgiften, før de har betalt den til SKAT.

  For dem der får aconto-afregninger fra deres forsyningsselskab, betyder det, at de først kan trække afgiften fra, når den endelige afregning foreligger.

  For at afhjælpe dette problem skal man kontere på 4588 99 El aconto uden elafgift. Når den endelige afregning kommer, omkonteres beløbet, således afgiften bliver posteret korrekt.

  Det er vist i følgende eksempler.

  Kontering af el i relation til aconto el uden elafgift

  I eksemplet nedenfor tages der udgangspunkt i aconto el-faktura, hvor der først afregnes elafgift kvartalet efter, at aconto-regningen bliver udsendt.

  Vi har set flere forskellige metoder i forbindelse med udformning af aconto-faktura og med lidt agtpågivenhed, skulle der være mulighed for at foretage konteringen efter samme princip som anført nedenfor.

  2. kvartal

  Aconto-afregning konteres på 4588 99 El aconto uden elafgift, -18.778,09 kr.

  3. kvartal

   

  Der er vist to måder at kontere elafregningen på:

  a)     Ved at frem- og tilbagekontere aconto el-opkrævningen ved hver afregning, som ses nedenfor:           


  b)     Ved at kontere nettobetalingen for hver elafregning.

  Hvis man ønsker at bruge denne metode, skal man ind og aktivere sidste linje i kontokoblingen på 4588 00, som modkonterer det reelle forbrug på konto 4588 99. Herved får man saldoen på aconto-el til at svare til aconto-el-beløbet for indeværende afregning (i eksemplet er det 18.747,25 kr.).

  På billedet nedenfor af kontokoblingen for 4588 00, er der vist, hvilken linje man skal ind og aktivere. Man skal kun gøre det på ejendomsniveau, da de ejendomme, der anvender månedsafregning uden aconto, også bruger samme kontokobling. 

  Se nedenfor eksempel på hvordan det er konteret i Ø90


  Kontokobling for el konto 4588 00


  Automatisk dataoverførsel /e-faktura

  For de el-fakturaer, som modtages via e-faktura, kan der være problemer i forbindelse med at få konteret korrekt. Det skyldes, at oplysningerne, der skal ligge til grund for konteringen, ikke altid er tilgængelige i forbindelse med den automatiske dataoverførsel. Den oplysning, der er tilgængelig, er tit kun det beløb, der skal betales.

  Den automatiske kontering af aconto-el for de kunder, der modtager aconto-opgørelser, vil derfor blive foretaget på konto 4588 99 el aconto el uden elafgift. Det vil svare til nettobetalingen. For at få elafgifter mv. på plads skal der efterfølgende foretages en manuel kontering af det eksakte forbrug på 4588 00, som konterer det konstaterede elforbrug ud fra beløb og kvantum Herefter bliver elafgiften konteret, og der modposteres på konto 4588 99. Husk at tilrette kontokoblingen på konto 4588 00 på ejendomsniveau, som anført under eksempel b i afsnittet ovenfor.


  Er denne vejledning nyttig?